Maria Dahlin: ”Erfarenhet som kunskapsform: en undersökning av samverkansintegrerad retorikutbildning”

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 6-0022
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Janne Lindqvist
  • Seminarium

See Swedish presentation for more information.