Forskning pågår: Litterära och retoriska perspektiv på antiken

This event will be held in Swedish. Please see the Swedish version of this page for more details.

Additional information