Retoriska typer? Diskussion om ett antologiprojekt med deltagande forskare från Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 6-0023 (Danius Room)
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Higher Seminar in Rhetoric

The event will be held in Swedish. Please refer to the Swedish version of this page for more information.