Forskning

Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Institutionens forskningsmiljö

Vid institutionen för litteraturvetenskap och retorik bedrivs forskning inom retorik och litteraturvetenskap, inklusive litteraturvetenskap med litteratursociologisk inriktning. De senaste decennierna har forskningen inriktats på områden som 1700-talsstudier, 1800-talets litterära och retoriska kulturer, genusforskning, studier av det litterära fältet och bokmarknaden, dramahistoria, litteratur- och retorikteori, retorikhistoria, mediehistoria, politisk retorik, doxologi och empirisk läsforskning.

Institutionen håller regelbundet högre seminarier med inriktning mot såväl litteraturvetenskap som retorik, vanligen tisdagar och torsdagar (besök kalendariet för aktuella evenemang), och samarbetar därutöver kring ett reselitteraturseminarium (RELS) och ett 1700-talsseminarium. Institutionen deltar även i samarbetet kring nätverket för antik- och klassikerstudier, AGORA, och LILAe, ett forskningssamarbete för litteraturvetenskapligt inriktade forskare vid Språkvetenskapliga fakulteten. Vidare har Svenska Litteratursällskapet, som ger ut Samlaren, sitt säte vid institutionen. Institutionen deltar även med forskare inom programmet Engaging Vulnerability. Institutionens forskare medverkar därtill i många nationella och internationella samarbeten.

Vid institutionen finns omkring 20 professorer, lektorer och forskare samt runt 10 doktorander anställda. Därutöver är en lång rad forskare affilierade till institutionen och deltar i dess forskningssamarbeten. Institutionens många forskare bidrar till det vetenskapliga samtalet med ett stort antal publikationer varje år – från vetenskapliga recensioner och essäer till monografier i flera band, läs mer på sidan Publikationer och på forskarnas personliga hemsidor.

En sammanställning av pågående forskningsprojekt, inklusive doktoranders avhandlingsprojekt, hittar du här.

Vår forskning inom respektive ämne beskrivs närmare här:

Senast uppdaterad: 2024-01-01