Avdelningen för retorik

Avdelningen för retorik grundades på 80-talet av Kurt Johannesson som innehade Sveriges första professur i retorik. Ursprungligen var retorikämnet vid Uppsala universitet ett rent grundutbildningsämne, även om en lång rad litteraturvetenskapliga forskare, med framför allt äldrelitterära intressen också snart kom att bygga upp en forskningsmiljö där retorik på olika sätt stod i centrum.

Sedan ett antal år tillbaka ges utbildning på alla nivåer, inklusive forskarutbildningsnivå. Forskningen handlar om alltifrån medeltida landskapslagar till samtida politisk retorik och avdelningen erbjuder löpande seminarier inom ramen för institutionens ordinarie utbud. Ett flertal forskare är knutna till avdelningen som postdoktorer och som forskande lärare.

Föreståndare

Föreståndare för Avdelningen för retorik är Mats Rosengren.

Skriftserie

Avdelningen ger ut skriftserien Uppsala Rhetorical Studies URS/Studia Rhetorica Upsaliensia SRU.


(Bild: gravyr ur Const van Rhetoriken av Matthijs de Castelein, 1555)

Det moderna retorikämnet

Det moderna retorikämnet är unikt därigenom att det kombinerar en lång rad teoretiska forskningsperspektiv med den antika traditionens frågeställningar. Kopplingen till det praktiska perspektivet och den konkreta retoriska verksamheten är alltid närvarande. Som forskningsämne är retoriken i dag en disciplin som anlägger kvalitativa, humanistiska forskningsperspektiv på ett brett spektrum av kommunikativa, sociala och mediala fenomen.