Avdelningen för retorik

Vid avdelningen för retorik på Uppsala universitet studeras samhället och kulturen ur en kommunikativ synvinkel. Den moderna retorikvetenskapen handlar om att undersöka språkets och kommunikationens roll i politik, kultur och samhälle. Hur använder vi människor språk och symboler för att påverka varandra? Hur blir vi dem vi blir genom den retorik vi använder och exponeras för? Detta är några av de frågor som står i centrum i avdelningens forskning och utbildning.

Avdelningen för retorik grundades på 1980-talet av Kurt Johannesson, som också innehade Sveriges första professur i ämnet. Retorik är ett självständigt ämne vid Litteraturvetenskapliga institutionen, med utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och en livaktig forskning.

Forskningen i retorik vid Uppsala universitet är såväl historiskt som teoretiskt orienterad. Den tar upp ämnen alltifrån antik argumentationskonst och tidigmodern retorisk kultur till samtida politisk retorik och retorisk antropologi.

Vid Högre seminariet i Retorik presenteras de senaste forskningsrönen, såväl av institutionens forskare som av inbjudna gäster. Läs mer om forskningen i retorik på sidan Pågående forskning samt på de enskilda forskarnas och doktorandernas hemsidor.

Föreståndare

Föreståndare för Avdelningen för retorik är Mats Rosengren.

Det moderna retorikämnet

Det moderna retorikämnet är unikt därigenom att det kombinerar en lång rad teoretiska forskningsperspektiv med den antika traditionens frågeställningar. Kopplingen till det praktiska perspektivet och den konkreta retoriska verksamheten är alltid närvarande. Som forskningsämne är retoriken i dag en disciplin som anlägger kvalitativa, humanistiska forskningsperspektiv på ett brett spektrum av kommunikativa, sociala och mediala fenomen.

Senast uppdaterad: 2023-01-24