Länkar och resurser

Resurser

Otto Fischer, Retorikens medier – mediernas retorik

Patrik Mehrens, Logosargumentation

Vossius, Elementa Rhetorica

Retorik vid andra högskolor och universitet

Södertörns högskola

Örebro universitet

Köpenhamns universitet

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Lunds universitet
 

Retorik på nätet

American Rhetoric
Amerikansk hemsida med mängder av inspelade tal.

10 Downing Street
Premiärministerns tal m.m.

Gifts of Speech. Women´s Speeches from Around the World
Stor samling med tal av kvinnliga talare, företrädsvis anglosaxiska.

History Channel
Samling av historiska tal på video.

History Place
Stor samling av framför allt amerikanska tal.

Lacus Curtius
Elektroniska texter och annat från det gamla Rom, bl.a. Quintilianus och Rhetorica ad Herrenium på engelska och latin

Peitho's Web.
Antika retorikteoretiska klassiker i engelsk översättning.

The Perseus Digital Library
Databas med klassiska texter av bl.a. Aristoteles och Cicero.

William Jennings Bryan's The World's Famous Orations
Den kände amerikanske politikerns och talarens William Jennings Bryan's The World's Famous Orations. Stor samling av klassiska och historiska tal i e-utgåva på Bartleby.

Regeringen
Tal, motioner och annat material från statsråden

Riksdagen
Tal, motioner och annat material.

Riksdagspartierna

Stanford Cross-Cultural Blog
Projektsamarbete mellan retorikstudenter i Uppsala och studenter
vid Stanford University.

Uppsala kommunfullmäktige
Länkar till enskilda partiers och politikers hemsidor med retoriskt material.

Vita huset
Tal av presidenten och andra, även i form av ljud och film.

You Tube
Här finns mycket intressant. Inte minst politiska debatter, tal m.m. Materialet bör dock användas med försiktighet då en del är fejkat eller manipulerat.
 

Annat användbart för retoriker

A Glossary of Rhetorical Terms with Examples
Lista på retoriska termer med exempel och förklaringar.

Retorikportalen
Svensk hemsida med länkar, diskussionsforum m.m.

Retorikförlaget
Ger bl.a. ut Rhetorica Scandinavica och Retorikmagasinet samt diverse böcker. Här finns också en hel del elektroniskt material.

Silva Rhetoricae
En bra uppslagsbok på nätet

Språkrådet
Ger råd i språkfrågor

Länksamlingar

Rhetoric and Composition
Amerikansk retoriksida med en del nyttiga länkar.

Rhetoric at Kettering University
Stor samling av länkar av retoriskt intresse

Tübingenretorikens länksamling
Länkar till främst tyskspråkliga retorikresurser.