Pågående forskning


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö


A

 • Antinazistisk agitation och propaganda 1930–1933 (Otto Fischer, artiklar)
 • Arendt and Time: The Temporality of Politics in Hannah Arendt (Frida Buhre, book proposal)

B

 • Bending Time: Rhetoric, Temporality, Power (Frida Buhre and Collin Bjork, Massey University, special issue proposal)

D

 • Den svenska känslans historia (Otto Fischer, monografi)
 • Digitala metoder och retorik (Jon Viklund; artikel tillsammans med Louise Schou Therkildsen; infrastrukturprojekt i samarbete med andra nordiska retoriker)
 • Doxa – the creation of social meaning / Doxa – skapandet av social mening (Mats Rosengren, böcker, artiklar, föredrag)

E

 • “Even that burden, you leave to us children”: Fridays for Future and Antagonistic Rhetoric (Frida Buhre, grant application)

F

 • Film, Theater, Rhetoric / Film, drama och retorik (Patrik Mehrens, artiklar)

H

 • Härskarhyllning som påverkan. Panegyriken kring tronskiftet 1697 (Birgitta Ekblom, doktorsavhandling)

K

 • Konstskandalens estetik och politik (Maria Karlsson i samarbete med Måns Wrange (konstnär), artiklar och dokumentärfilm)

L

 • Language and Violence – Experience. Literature. Concepts / Språk och våld: Erfarenhet. Litteratur. Begrepp (Mirey Gorgis, doktorsavhandling)
 • Language, Political Rhetoric, Rhetorization / Språk, politisk retorik och begreppet retorisering (Jon Viklund, artiklar)

R

 • Reversals of Democracy: Why Traditional Ways of Analyzing and Understanding Political Reason do not Suffice (Erik Bengtson och Mats Rosengren)
 • Rhetorical formations of European identity: Close readings of constitutive rhetoric within the EU 1973–2014 (Louise Schou Therkildsen, doktorsavhandling)
 • Richardson’s German Republic of Letters: Reading, Writing and Emotions in Hamburg around 1750 (Otto Fischer, articles)

S

 • Studier i retorikbegreppets förvandlingar 1800 till i dag (Jon Viklund, bok)

T

V