Forskargrupper

Institutionens forskare samlas i åtta tematiskt organiserade forskargrupper. Också institutionens masterstudenter, liksom forskare från andra ämnen och institutioner, är välkomna att delta i och bidra till gruppernas verksamhet. För mer information, kontakta samordnaren för aktuell grupp. Institutionens högre seminarium sammanträder på tisdagar och torsdagar, se kalendariet. Anknutna till institutionen är också två tematiska seminarieserier:

Senast uppdaterad: 2022-10-26