GENUS

Genusvetenskaplig och normkritisk forskning

Den genusvetenskapliga litteraturforskningen är etablerad i Uppsala sedan 1960-talet och samlar idag en rad inriktningar inom såväl litteraturvetenskap som retorik. Forskningen rör nutida och historiska perspektiv på kön, genus och identitet. Några av våra specialområden är politisk retorik, moderskapsstudier, litteratur och psykisk hälsa, livsberättelser, läsforskning, materiella kulturer och ekokritik.
 

I konstverket "Ett eget rum/Tusen bibliotek" har Kajsa Dahlberg kalkerat anteckningar i Virginia Woolfs klassiker i svenska bibliotek under 50 år.
Senast uppdaterad: 2023-03-22