LÄS

Läsforskning och litteraturdidaktik

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet samlar gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik forskare och praktiker med intresse för hur skönlitteratur läses av ”vanliga” läsare, bl.a. i olika undervisningssammanhang. Hit hör empirisk läsforskning bedriven med hjälp av enkäter och intervjuer samt forskning om litteraturdidaktisk teori och praktik. Gruppen är tänkt att vara ett diskussionsforum såväl för institutionens forskare som för externa medlemmar.

Foto: Paul Seling