LITTSOC

Litterär kultur i omvandling sedan 1945 – litteratursociologiska perspektiv

Forskargruppen studerar samspelet mellan marknadsvillkor och litterär form under den händelserika perioden från andra världskrigets slut. Perioden karakteriseras av stora mediala omvandlingar som har påverkat litteraturen på olika sätt, men också andra omvandlingar av bokmarknaden (genom digitalisering, kommersialisering, aktiv kulturpolitik och ökande globalisering), förändringar av författarrollen, litterär estetik och förskjutningar i läskulturen. Samtidigt förvandlas nu litteraturforskningens premisser genom nya digitala möjligheter. Tonvikten i forskargruppens arbete ligger på villkoren för svensk litteratur och litteratur i Sverige, men perspektiven är också transnationella.