RELIF

Retorik, litteratur, filosofi

Fokus för forskargruppen ”Retorik, litteratur, filosofi” vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, är intersektionen mellan studiet av retorik, litteratur och filosofi. Gruppen vill utgöra en plattform där frågor som rör filosofi om/i/genom retorik och litteratur kan formuleras och utforskas. Ett syfte med gruppen, om än inte det över-gripande, är att finna tvärvetenskapliga kontaktpunkter mellan retorik- och litteratur-studiet som kan vara av ömsesidig filosofisk relevans för bägge disciplinerna. Typiska intresseinriktningar för gruppen är:

  • Textteori(er)
  • Retorisk filosofisk antropologi, i sin egen rätt men också i hur den manifesterar sig i litterära verk.
  • Förståelse av konstruktionen av social mening i litteratur och retorik
  • Litterära strategier/retoriska verktyg
  • Filosofiska problematiker som hör särskilt till, eller väcks specifikt av, studiet av retorik och/eller litteratur
  • De historiskt ambivalenta roller litteratur och retorik haft i förhållande till filosofi: som såväl ett slags intellektuell konkurrent till filosofin som filosofins ”Andra”. (Detta kan man se spår av redan i Platons texter i såväl ”det antika grälet” mellan poesi och filosofi, som i dispyterna mellan sofister och filosofer.)

Gruppen syftar till att vara ett stöd för befintliga forskningsprojekt som rör gruppens intresseområden, samt generera nya forskningsidéer och projekt (individuella och gemensamma) bland gruppens medlemmar.

Releasefest för RELIFs första antologi

Affisch med bokomslag och lista över författare och bidrag

Forskargruppens första antologi - Pandemiska reflektioner. Retoriska och litteraturfilosofiska reflektioner i coronas tid - har utkommit i elektronisk form! (Vi söker fortfarande medel för att även få antologin tryckt.) Ni hittar antologin här.

Med anledning av publikationen kommer RELIF ordna en releasefest, onsdagen den 30 mars, på institutionen. Releasefesten äger rum kl. 16.15 i sal 6-0022 och alla intresserade är varmt välkomna! Vi kommer där kort att presentera antologin och därefter följer mingel med förfriskningar. Vi hoppas att så många som möjligt kan och vill delta i firandet av denna publikation till vilken flera av institutionens forskare har bidragit.

Senast uppdaterad: 2022-03-22