Knowledge, Power and Materiality

Archives in Sweden 1727-1811

Mellan 2014–2018 bedrevs projektet ”Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811” med finansiering av Vetenskapsrådet. Inom projektet undersöks ur ett europeiskt komparativt perspektiv olika svenska och internationella arkiv, vilka kan förknippas med modernitet, och som uppstår under 1700-talet.

Under 2019/20 publiceras såväl deltagarnas individuella publikationer som den gemensamma antologin: From Dust to Dawn. Archival Studies After the Archival Turn. Editors: Tim Berndtsson, Otto Fischer, Annie Mattsson, Ann Öhrberg. Uppsala Rhetorical Studies/Studia Rhetorica Upsaliensia, main editor Mats Rosengren, forthcoming.

Utförligare projektpresentation på engelska