Norden og verden

Retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden

Projektbeskrivning

Norden och världen är ett projekt som ger unga en plattform för att tala. Syftet är att stärka nordisk samhörighet, kultur- och demokratiförståelse genom att utveckla unga gymnasieelever förmåga och intresse att hålla tal och debattera. Norden og verden består av tre delprojekt: utveckling av digitala undervisningsmaterial, inklusive en dansk, norsk och svensk taldatabas, kompetensutveckling av lärare, samt anordnande av årliga talfestivaler för gymnasieelever där unga från de nordiska länderna kan mötas. Norden och världen drivs av Danske Taler tillsammans med lärare och forskare vid Köpenhamns universitet, Universitetet i Bergen, Uppsala universitet, och Linnéuniversitetet.

Foto: Martin Jedestav
Senast uppdaterad: 2023-07-07