Institutionens forskning

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen bedrivs forskning inom retorik och litteraturvetenskap, inklusive litteraturvetenskap med litteratursociologisk inriktning. De senaste decennierna har forskningen inriktats på områden som 1700-talsstudier, 1800-talets litterära och retoriska kulturer, genusforskning, studier av det litterära fältet och bokmarknaden, dramahistoria, litteratur- och retorikteori, retorikhistoria, mediehistoria, politisk retorik, doxologi och empirisk läsforskning. Läs mer på sidan Pågående forskning. Sedan 2020 samarbetar institutionens forskare inom ramen för tematiskt organiserade forskargrupper.

Institutionen håller regelbundet högre seminarier med inriktning mot såväl litteraturvetenskap som retorik, vanligen tisdagar och torsdagar (besök kalendariet för aktuella evenemang), och samarbetar därutöver kring ett reselitteraturseminarium (RELS) och ett 1700-talsseminarium. Institutionen deltar även i samarbetet kring nätverket för antik- och klassikerstudier, AGORA, och LILAe, ett forskningssamarbete för litteraturvetenskapligt inriktade forskare vid Språkvetenskapliga fakulteten. Vidare har Svenska Litteratursällskapet, som ger ut Samlaren, sitt säte vid institutionen. Institutionen deltar även med forskare inom programmet Engaging Vulnerability. Institutionens forskare medverkar därtill i många nationella och internationella samarbeten.

Vid institutionen är cirka 20 professorer, lektorer och forskare samt mellan 10 och 15 doktorander anställda. Därutöver är en lång rad forskare affilierade till institutionen och deltar i dess forskningssamarbeten. Institutionens många forskare bidrar till det vetenskapliga samtalet med ett stort antal publikationer varje år – från vetenskapliga recensioner och essäer till monografier i flera band, läs mer på sidan Publikationer och på forskarnas personliga hemsidor.

Senast uppdaterad: 2022-11-03