Avdelningen för litteratursociologi

Avdelningen för litteratursociologi grundades 1965 av Lars Furuland (1928–2009). Tillsammans med Bo Bennich-Björkman (1926–2010) och en rad andra personer byggde Furuland upp den uppsaliensiska litteratursociologin till en bred forskningsinriktning som rymmer både analys av litterära verk och studier av litteraturens yttre villkor.

Ambitionen har varit att belysa hela den litterära processen – de litterära verkets väg och villkor från författare till läsare, via förlag, kritiker, bokhandlar, bibliotek, skolor. En stor del av forskningen har också ägnats glömda och marginaliserade litteraturformer, bland dem arbetarlitteratur, populärlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, emigrantlitteratur och amatörlitteratur.

Bland litteratursociologins övriga områden finns exempelvis folkrörelserna som kulturella miljöer, författaridentitet och författarförsörjning, smakbildning och det litterära fältet, utgivningsstatistik, förlagshistoria, bibliotekshistoria, historisk och samtida läsarforskning, litterär kanon, datoriseringens betydelse för den litterära kulturen. Läs en utförligare presentation av det litteratursociologiska perspektivet och olika forskningsinsatser utifrån det.

Kontaktperson

Föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi är Ann Steiner.

Forskning och publikationer

Avdelningen för litteratursociologi arbetar sedan länge med större extern-
finansierade forskningsprojekt och profilområden som samlar flera forskare.

Forskningsprojekt

Några av de pågående och nyligen avslutade projekten är:

Profilområden

Publikationer

Vid avdelningen utges skriftserierna:

Dessa förtecknas under institutionens sidor för publikationer och en del abstracts finns tillgängliga online.

Forskare
  • Sarah Allison, Loyola University, New Orleans
  • Malin Nauwerk, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
  • Anna Nordlund, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Senast uppdaterad: 2023-06-30