Johan Svedjedal

Professor

Litteraturvetenskapliga institutionen
Box 632
751 26 Uppsala
Tel. 018-471 29 42
Fax. 018-50 31 93

E-post: Johan.Svedjedal@littvet.uu.se

Johan Svedjedals forskningsuppgifter inom projektet ”IT, berättandet och det litterära systemet” har gällt tre områden: de ändrade förhållandena inom bokbranschen, hypertextens historik, teori och estetik, samt datoriseringens betydelse för författares fantasivärldar. Han har hittills publicerat några uppsatser och två böcker, The Literary Web (2000) och Den sista boken (2001).

The Literary Web diskuterar teoretiskt och historiskt digitaliseringens betydelse för den litterära kulturen. Kapitlen behandlar hur boken klarat de olika massmedierevolutionerna, bokens ställning i massmediesamhället, narratologiska aspekter på hypertexten, zappläsningens betydelse och nya modeller för att beskriva bokbranschens yrken. Vidare analyseras några olika svenska digitala projekt inom digital publicering och bokhandel, samt ett Internetbaserat forum för diskussioner av litteratur. Slutkapitlet beskriver utvecklingen av den digitala versionen av C. J. L. Almqvists Samlade Verk. (Se vidare i bokens innehållsförteckning och inledning!)

Titelessän i Den sista boken behandlar olika sätt genom tiderna att lagra och organisera texter, från alfabetets uppkomst till visioner och praktik kring digitala textbärare som Internet och e-böcker. Här diskuteras också den digitala hypertextens historik och estetik. Resten av essäerna gäller datoriseringens skönlitterära konsekvenser. En essä visar hur Philip K. Dick i The Three Stigmata of Palmer Eldritch (Marsiansk mardröm) i praktiken gestaltar upplevelsen av livet som en ergodisk hypertext. Nästa essä behandlar tekniksynen i svensk skönlitteratur under efterkrigstiden (med särskild hänsyn till skildringar av datoriseringen), och efter den följer en större analys av synen på datoriseringen och automatiseringen i Göran Häggs romaner. Boken avslutas med en hypertext som mer lekfullt summerar och gestaltar de tidigare resonemangen. (Se vidare i bokens innehållsförteckning och inledning!)


Publicerat inom ITLIT
Vetenskaplig hemsida