Innehåll

i Johan Svedjedal, Den sista boken
(Wahlström & Widstrand, 2001)

Fantasins nätverk 7
1. Den sista boken 11
   Om sätt att lagra och ordna texter
2. Ergodisk mardröm 89
   Philip K. Dick
3. Riskområde: gen till galax 127
   Tekniksyn i svensk efterkrigslitteratur
4. Den infernaliska automatiseringen 171
   Göran Hägg
5. I länkarnas sal 217
Noter
Register