Konferensen Digitala Dimensioner

Den 15-16 januari 2003 ordnades konferensen "Digitala dimensioner I" i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala. Forskning ur ett humanistiskt perspektiv kring datoriseringen av kulturen bedrivs på många håll i Sverige, men ofta vid institutioner där merparten av verksamheten gäller andra områden. Det finns därför ett behov av möten mellan forskare med denna inriktning för att diskutera forskningens läge och framtid, teoretiska perspektiv och frågeställningar. Det var bakgrunden till att ordna en nationell konferens om kulturens datorisering och datorn som förnyare av kultur och språk.

"Digitala dimensioner I" samlade ledande svenska forskare på området och under två dagar varvades föreläsningar med presentationer av projekt och forskningsmiljöer. Syftet var att ge möjligheter till teoretisk debatt, men också till information och kontakter beträffande pågående forskning. Konferensen finansierades av ett anslag från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och av medel inom forskningsprojektet IT, berättandet och det litterära systemet. Arrangörer var Johan Svedjedal och Anna Gunder.

I samband med konferensen "Digitala dimensioner I" intervjuades Jonas Carlquist och Anna Gunder för Vetenskapsradion Humaniora om sin forskning kring berättandet i dataspel och hyperromaner.

Bilder