Petra Söderlund

Docent

Bild på Petra Söderlund

Litteraturvetenskapliga inst.
Box 632
751 26 Uppsala
Tel. 018-471 29 48
E-post: petra.soderlund@littvet.uu.se

Jag har arbetat med användarstudier och publicerade sommaren 2004 boken Läsarnas nätverk. Om Bokläsare och Internet. Boken handlar om mötesplatser på Internet med fokus på böcker och läsning. En av dessa mötesplatser är konsumentsajten Cint, där den vanlige konsumenten ger köpråd om bl.a. litteratur. På Cint behandlas litteratur som en vara bland andra varor - eller är det verkligen så? Vi får också stifta bekantskap med Bokringen, som är en samling nätplatser med boktips. Här undersöker jag de litterära preferenserna hos sextiotalet läsare, mestadels kvinnor. Vidare behandlas fyra Internetbaserade diskussionsfora om böcker och läsning och hur dessa fora fungerar. Dessa diskussionsfora jämförs sedan med läsecirklar i den fysiska världen. Ett genomgående tema i boken är det traditionella berättandets betydelse för såväl vanliga läsare som professionella läsare. De sistnämnda läsarnas syn på det traditionella berättandet vill jag komma åt genom att studera ett antal litteraturkritikers syn på digitala hyperverk, en litterär genre som utmanar det traditionella berättandet och även den fysiska form i vilken det traditionella berättandet vanligen uppträder; codexen. Jag visar i boken hur mötesplatser på Internet om böcker och läsning är en ny företeelse med ett gammalt ursprung. Människor har i århundraden samlats kring böcker och läsning och Internet är bara ytterligare ett sätt som visar hur läsintresserade människor bildar nätverk.


Publicerat inom ITLIT
Vetenskaplig hemsida