Det särskilda uppdraget – Nobelpriset och den litterära kulturen

Den grundläggande idén är att undersöka hur det särskilda uppdrag att dela ut Nobelpriset i litteratur som Svenska Akademien tog på sig 1897 har påverkat den litterära kulturen under de dryga hundra åren efter 1901 då det första priset delades ut. Analyserna ägnas både Nobelpriset betydelse för den svenska och den globala litterära kulturen – i det senare fallet främst om och hur Nobelpriset har bidragit till att skapa en ”världslitteratur”, en för många länder gemensam uppsättning av erkända verk och författarskap.

Uppdraget att dela ut Nobelpriset kom att ge Svenska Akademiens arbete en annorlunda inriktning än tidigare. Till uppdraget att värna den svenska litteraturen och det svenska språket kom nu uppgiften att bli en internationell smakdomare. Följden har blivit att Sverige har fått en säregen roll i den internationella litterära kulturen. De enskilda valen av pristagare och skälen till dem har blivit intensivt omdebatterade genom åren. Men förvånansvärt få vetenskapliga studier har ägnats priset ur andra aspekter.

Hur har uppdraget förändrat Akademiens sätt att arbeta? Vilka har varit de viktigaste bevakarna av utländsk litteratur inom akademien och hur har de arbetat? Har Nobelpriset gjort den svenska litteraturen mer internationell? Har de belönade författarnas verk blivit mer spridda i andra länder, och har de tillförsäkrats en plats i världslitteraturen? Så ser några av grundfrågorna ut. De besvaras via en kombination av kvantitativa studier och undersökningar av enskilda aktörers handlande.

Målsättning och delresultat

Forskningsuppgiften är omfattande och undersökningarna bedrivs av fyra personer. Avsikten är att senare åstadkomma en antologi där Nobelprisets betydelse för den litterära kulturen belyses ur olika aspekter (och gärna av fler skribenter), men innan dess kommer delresultat att publiceras i olika former.

Projektet initierades av prof. Per Rydén och docent Jenny Westerström i Lund. Under åren 2004 och 2005 har det haft ett initieringsbidrag från Riksbankens jubileumsfond.

Fyra delprojekt

De fyra delprojekten är följande: