Lars Furuland

Publicerat

I. Böcker
II. Vetenskapliga rapporter (urval)
III. Antologier (urval)
IV. Uppsatser, essäer, inledningar (urval)


Skrifter t.o.m. 2002, även recensioner och smärre artiklar, finns förtecknade (945 nummer) i Lars Furuland. Bibliografi 1947–2002 (2003), utgiven av Svenska litteratursällskapet i Uppsala som nr 45 i sällskapets skriftserie. Nedanstående avsnitt I. Böcker är komplett medan övriga avsnitt presenterar urval.

I. Böcker

2006

Lars Furuland & Johan Svedjedal: Svensk arbetarlitteratur (Stockholm: Atlas, 2006)

1999

Arbetarförfattarna och syndikalismen. Tillsammans med Tom Karlsson m.fl. (Stockholm: Federativ, 1999)

1998

Lars Furuland: Bergslagen i litteraturen. Kommenterad bibliografi med en inledande litteratursociologisk uppsats. Skönlitteratur, bygde- och arbetarspel, levnadsminnen, reseskildringar och bilderböcker samt urval av facklitterära och bibliografiska hjälpmedel. (Ekomuseum Bergslagens skriftserie, 3) (Hedemora: Gidlunds, 1998)

1997

Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. Red. och introduktioner Lars Furuland & Johan Svedjedal (Lund: Studentlitteratur, 1997)

Författare i Dalabergslagen. Tjugo porträtt och verkförteckningar (Falun: Dala-Demokraten, 1997)

1991

Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser (Hedemora: Gidlunds, 1991)

1989

Literacy in Sweden. Two Essays by Lars Furuland (The Nordic Roundtable Papers, vol. 3, November 1989) (Minneapolis: The Center for Nordic Studies, University of Minnesota, 1989)

1987

Carl Larsson i By. Författaren och hembygdsvårdaren. En konturteckning jämte en bibliografi över hans författarskap (Avesta: By sockengille, 1987)

1978

Lars Furuland: Skrivare i Skaraborg – en bok om amatörförfattare. 2. något utökade uppl. (1. uppl. 1977) (Vara: Skaraborgs länsbildningsförbund, 1978)

1976

Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson (Stockholm: LTs förlag, 1976)

1975

Lars Furuland: Statare. Statarklassens historia i ord och bild till 30-årsminnet av sista statarlasset (Stockholm: Nordiska museet och Sveriges Radio, 1975)

1971

Synpunkter på Lars Ahlin. Red. Lars Furuland. Stockholm: Bokförlaget Aldus, 1971. [Med Lars Furulands uppsats ”Lars Ahlin – ursprung och bildningsgång”, s. 9–42.]

Lars Furuland: Folkhögskolan – en bildningsväg för svenska författare. (Utvidgad version av en undersökning som 1968 ingick i band 4 av Svensk folkhögskola 100 år.) (Stockholm: Utbildningsförlaget, Tema Pocket, 1971)

1969

En bok om biblioteksforskning. Red. Lars Furuland och Bengt Brundin (Uppsala: Skrifter utg. av Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 3, 1969)

1962

Lars Furuland: Statarna i litteraturen. En studie i svensk dikt och samhällsdebatt. Från Oxenstierna och Almqvist till de första arbetardiktarna. Akad. avh., Uppsala. (Stockholm: Tidens förlag, 1962)

1961

Ivar Lo-Johansson i trycksvärtans ljus. En bibliograf av Lars Furuland och Ragnar Oldberg (Stockholm: Bonnier, 1961)

II. Vetenskapliga rapporter (urval)

1990

”Svensk litteratursociologi”. – Forskning i ett föränderligt samhälle. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1965–1990, utg. av Kjell Härnqvist och Nils-Eric Svensson. (Hedemora: Gidlunds, 1990, s. 172–186, 447–448)

”Swedish Sociology of Literature”. – Swedish Research in a Changing Society. The Bank of Sweden Tercentenary Foundation 1965–1990, Ed. by Kjell Härnqvist and Nils-Eric Svensson. (Hedemora: Gidlunds, 1990, 178–192, 461–462)

1983

Uppsökande biblioteksverksamhet. En arbetsbok med modeller, resultat och erfarenheter från Gävleborgsprojektet. [Projektledning Lars Furuland och Weste Westeson.] Red. Hans Olof Johansson. (Skrifter från Högskolan i Borås. Biblioteks- och informationsvetenskapliga studier, 3) (Borås: Bibliotekshögskolan, 1983)

1982

”Yttrande från programkommittén i kultursociologi”. Rita Liljeström (ordf.), Edmund Dahlström, Lars Furuland, Ulf Hannerz, Jan Ling, Orvar Löfgren, Göran Nylöf. – Kultur och medvetande. En tvärvetenskaplig analys, red. Ulf Hannerz, Rita Liljeström, Orvar Löfgren. (Stockholm: Akademilitteratur, 1982, s. 205–213) [2. uppl. 1983.]

1972

En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier. (SOU 1972:80.) (Stockholm: Allmänna förlaget, 1972) [Med bl.a. följande uppsatser, som även utgivits i särtryck:]
”Svensk bokutgivning under 1900-talet. En översikt” av Lars Furuland och Hans Olof Johansson, s. 208–225.
”Utgivningen av skönlitteratur 1965–1970” av Lars Furuland och Hans Olof Johansson, s. 226–265.
”Utgivningen av kvalitetspocketböcker 1954–1969” av Lars Furuland, s. 310–368.
”Finns klassikerna att köpa? Lagerhållningen av klassiker och allmänt erkänd 1900- talslitteratur” av Lars Furuland, s. 369 – 404 jämte ”Bilaga till klassikerundersökningen”,
s. 539–558.
”Summary” [av Lars Furuland och Hans Olof Johansson], s. 590–608.

III. Antologier (urval)

2001

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson (Stockholm: En bok för alla, 2001)

1998

Arbetets ansikten. Arbetardikt i Sverige under ett sekel (Stockholm: En bok för alla, 1998)

1994

Ungdomslitteraturen. Historik, kommentarer, texturval. Lars Furuland, Mary Ørvig & Sonja Svensson (Stockholm:
Rabén & Sjögren, 1994)

1991

Utblick över barn- och ungdomslitteraturen. Debatt och analys. Lars Furuland & Mary Ørvig (Stockholm: Rabén
& Sjögren, 1991)

1990

Barnlitteraturen. Historik, kommentarer, texturval. Lars Furuland & Mary Ørvig. (Stockholm: Rabén &
Sjögren, 1990)

1983

Barnens rim och ramsor, gåtor och ordspråk. Samlade av Lars och Gunnel Furuland (Stockholm, En bok för alla, 1983)

1971

Det moderna genombrottet i Nordens litteratur. Urval och kommentar av Lars Furuland. (ALMAserien 30) (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1971)

1967

Brev till Jan. Brev och dokument ur Jan Fridegårds samling i Uppsala universitetsbibliotek, valda och kommenterade av Lars Furuland (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1967)

1963

Lantarbetaren och boken. Minnesanteckningar. Red. och inledning Lars Furuland. Förord Ivar Lo-Johansson (Stockholm: Nordiska museet, 1963)

Alfred Kämpe: Trälar, torpare, statare. Noveller och journalistik i urval av Lars Furuland. Förord Ewald Jansson, ordförande i Svenska lantarbetareförbundet. Inledning Lars Furuland. (Stockholm / Malmö: Svenska lantarbetareförbundet / Framtidens bokförlag, 1963) [Ny utg. på förlaget Ordfront 1977.]

Pehr Thomasson: En arbetares levnadsöden eller Slavlivet i Sverige. Red. och efterskrift (s. 101–122) av Lars Furuland. (Stockholm: LTs förlag, 1977)

IV. Uppsatser, essäer, inledningar (urval)

2007 2006 2005 2004 2003 2002 1997 1993
1992 1991 1990 1988 1987 1985 1982 1980 1978
1977 1976 1972 1971 1967 1964 1960 1958 1957

2007

”Arbetarrörelsens första ”läsare”. Arbetarlitteraturen i Eskilstuna, 1” – Eskilstuna-Kuriren 25/1 2007.

”Kampdikten och proletärskissen”. Arbetarlitteraturen i Eskilstuna, 2” – Eskilstuna-Kuriren 31/1 2007.

”Oljelund i Smedsala och Järnköping. Arbetarlitteraturen i Eskilstuna, 3” – Eskilstuna-Kuriren 7/2 2007.

”Från Stig Sjödin till Håkan Boström”. Arbetarlitteraturen i Eskilstuna, 4”. – Eskilstuna-Kuriren 14/2 2007.

”Värmlänningar i Uppsala genom historien”. [Rec. av antologin Nödder att bo vid Fyris å] – Vårhälsning LXXII. Utgiven av Värmlands nations kamratförening. Wermlandus nr 2, 2007. Årgång 48, s. 20–23.

”Ställningskrigen skadar kulturen”. [Om hoten mot En bok för alla, de fria museibesöken och bibliotekslånen] – Upsala Nya Tidning 13/3 2007.

”Ideologiska tumregler – ett hot mot kulturlivet”. [Rec. av En bok för allas senaste giv av vuxenböcker] – Dala-Demokraten 26/4 2007.

2006

”Homeros sonson och Sven Perserfarare”. [Sven Delblancs brevväxling med Vilhelm Moberg och Ivar Lo-Johansson.] Broder Ville, Käre snälle Sven. 26 växlade brev mellan Vilhelm Moberg och Sven Delblanc samt texter med anknytning till ett seminarium på Väddö folkhögskola. Red. Lars Ahlbom & Ingrid Nettervik. (Stockholm: Carlssons, 2006, s. 239–242)

”Fransmän lär oss upptäcka svensk kultur”. [Om Jean-François Battail, Philippe Bouquet och Pierre Bourdieu] – Upsala Nya Tidning 15/8 2006.

”Ivar Los polemiska stordåd”. [Artikel som kommenterar Margareta Wersälls doktorsavh. Fattighusliv i ensamhetsslott, 2006] – Veteranen. En tidning från Sveriges Pensionärsförbund nr 6 2006, s. 32–33.

”1800-talets svenska brevkultur”. [Essä med utgångspunkt i Kristina Perssons avh. Svensk brevkultur på 1800-talet] – Upsala Nya Tidning 10/9 2006.

”Svensk arbetarlitteratur genom 125 år”. – Humanister forskar. Humanistdagen vid Uppsala universitet 2006, s. 45–53. Red. Gunilla Ransbo (Uppsala: 2006).

”Hotfulla moln över Carolina”. [”Framtiden för Universitetsbiblioteket i Uppsala är hotad och det måste till en konsekvensutredning om den föreslagna stängningen av läsesalarna, skriver Lars Furuland”] – Upsala Nya Tidning 28/11 2006.

”Stig Sjödin – poet i världsklass”. [Tal vid Stig Sjödinsällskapets tioårsjubileum 25 november 2006 i Sandviken]– Gefle Dagblad 28/11 2006.

”Mag- och kulturfrågan inom arbetarrörelsen”. [Apropå nedläggningshotet mot Brunnsviks folkhögskola] – Dala-Demokraten 19/12 2006.

2005

”´Sven Perserfarare´skriver till ´Homeros sonson´ och ´Mäster´”. [Sven Delblancs brevväxling med Vilhelm Moberg och Ivar Lo-Johansson”.] Parnass nr 2 2005.

”Resenärer i Dalarna. Från kung Sverre till Göran Palm”. [En serie på fem artiklar som bygger på Lars Furulands föredrag vid kulturdagarna på Bonäs bygdegård.] – Dala-Demokraten 30/6, 1/7, 2/7, 4/7 och 5/7 2005.

2004

”Den segrande modernismen. Sextioårsjubileum för den litterära tidskriften 40-tal”.[I.] – Upsala Nya Tidning 8/7 2004.

”En litterär utveckling med rötter i 40-tal”. [II.] – Upsala Nya Tidning 9/7 2004.

2003

”Karlfeldt och Bergslagsförfattarna”. [Serie av fem artiklar.] – Dala-Demokraten 13/8, 14/8, 15/8, 16/8 och 18/8 2003.

”Strindberg, Ivar Lo och statarna”. – 20 x Strindberg. Vänbok till Lars Dahlbäck. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Literature 48) (Stockholm: 2003)

“Sven Edvin Salje som folkförfattare”. – Sven Edvin Salje den stora läsekretsens författare. Saljesällskapets årsbok 2003–04. (Karlskrona: 2003)

2002

”Arbetets röster”. – Lyrikvännen. Tidskrift för FiB:s lyrikklubb, nr 4, 2002, s. 21–27.

1997

”Fridegård suverän i Mälarnaturen. Drömögd pojke blev övertygande förvaltare av folklig berättartradition”. [Jubileumsartikel till hundraårsdagen. Med reportageteckningar av Gunnar Brusewitz.] – Upsala Nya Tidning 12/6 1997.

1993

”Folkbiblioteken som demokratins offentliga rum. Anförande vid Ivar Lo-dagen 23 februari 1993”. – BIS. Bibliotek i samhälle, nr 2 1993, löpande nr 116, s. 10–13.

1992

”From Vermländingarne to Slavarna på Molokstorp. Swedish-American Ethnic Theater in Chicago”. – Swedish-American Life in Chicago. Cultural and Urban Aspects of an Immigrant People, 1850–1930. [A volume in The Etnic History of Chicago and Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Multiethnica Upsaliensia, 9.] Ed. by Philip J. Anderson and Dag Blanck. (Urbana and Chicago: University of Illinois Press 1992, 133–149)

1991

”Förtäljaren och förkunnaren”. [Karl-Erik Forsslund.] – Karl-Erik Forsslund. Författaren – Folkbildaren – Hembygdsvårdaren. Red. Göran Rosander. Dalarnas Hembygdsbok 1991. (Falun/Hedemora: Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Dalarnas museum och Gidlunds, 1991, s. 45–76)

1990

”Från Värmländingarne till Slavarna på Molokstorp. Svensk-amerikansk teater i Chicago 1866–1950”. – Inte bara visor. Studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. (Skrifter utg. av Svenskt visarkiv, 11) (Stockholm: Svenskt visarkiv, 1990, s. 75–94)

”’Kärlek och halm i träskorna är svåra att dölja´. En litteraturforskare inför folkminnena”. [Uppsats byggd på ett föredrag vid Dialekt- och folkminnesarkivets 75-årsjubileum 1989.] – Svenska landsmål och svenskt folkliv 1989, tr. 1990, s. 25–35. [Även utg. i särtrycksupplagor.]

1988

”Några blad ur arbetarförfattarnas naturlära”. – Historiens vingslag. Konst, historia & ornitologi. [Festskrift till Allan Ellenius.] (Stockholm: Atlantis, 1988, s. 52–65)

“´Anrättningar av andlig barnaspis´. Om barnbokskritikens bildspråk”. – Böcker ska blänka som solar. En bok till Vivi Edström 6/6 1988. Red. Boel Westin. (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1988, s. 48–60)

”Förord” till Martin Kristenson: Böcker i svenska hem. Om Carl Cederblads litteratursociologiska undersökning 1928–1931. – Litteratur och samhälle. Meddelande från Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, nr 1–2, årg. 23, 1987, tr. 1988, s. 5–6.

1987

“Lyssna till den granens susning. Om en läsebok som folkuppfostrare”. – Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1987, s. 111–125. [Även utg. som särtryck 1988.]

1985

´”Begriper du det, är du listig´. Hugo Hamilton och hans trollvärld.” – Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1983–1984. Uppsala: 1985, s. 25–42.

1982

“The Distribution of Children’s Books in Sweden”. – Culture for Swedish Children. Stockholm: Svenska institutet, 1982, s. 53–57. [Även utg. på franska och tyska.]

”Litteratursociologens dilemma”. – Kultur och medvetande. En tvärvetenskaplig analys, red. Ulf Hannerz, Rita Liljeström, Orvar Löfgren. (Stockholm: Akademilitteratur, 1982, s. 97–104) [2. uppl. 1983.]

”Litteraturen i samhällsdebatten. Kommentarer till några forskningsresultat inom svensk litteratursociologi”. – Kultur & Klasse nr 2 1981–82, 11. årg. [Specialnummer om ”Arbejderlitteratur i Skandinavien”]. (København: Forlaget Medusa, 1982, s. 45–60)

1980

“Antikva för de lärde och fraktur för folket”. – Dagens Nyheter 14/8 1980.

”Antikvan spreds samtidigt med nya livsåskådningar”. – Dagens Nyheter 28/8 1980.

”En bok för alla. Ur den svenska folkläsningens och billigbokens historia”. [Installationsföreläsning.] – Bokvännen nr 2 1980, s. 27–34.

1978

”Litteraturen i bygden. Lokala och regionala kulturmiljöer ur litteratursociologisk synpunkt”. – Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 27–28 juni 1977. (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 1978, s. 41–82) [Uppsatsen även utg. som särtryck.]

”Bygdeförfattare och amatörskrivare. Lokalt och regionalt kulturliv i litteratursociologiskt perspektiv”. – Norsk litterær årbok 1978, s. 163–190.

1977

”Malung och litteraturen”. – Malung. Ur en sockens historia. Fjärde delen. Red. Olle Veirulf. Bildredaktör Irene Mattsson. Sekreterare Åke Johnsson. Red.-kommitté: Hugo Gustafsson, Helmer Olla och Göte Pettersson. (Malung: Malungs kommun, 1977, s. 225–352) [Den drygt hundrasidiga uppsatsen även utg. som särtryck 1977.]

1976

”Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige” av Vivi Edström och Lars Furuland. – Humanistisk forskning nr 2 1976, s. 31–35.

”Agrarian Society and Industrialism in Scandinavian Literature”. – The Modern World. III, Reactions. Literature and Western Civilization, 6. General ed. David Daiches & Anthony Thorlby. (London: Aldus, 1976, 275–293)

1972

”P. Thomasson, bonddräng – vår mest läste författare före Strindberg”. [I artikelserien ”Bästsäljarna”.] – Dagens Nyheter 2/9 1972.

”Efter psalmboken, katekesen och almanackan – Öreskrifter för folket”. [I artikelserien ”Bästsäljarna”.] – Dagens Nyheter 2/9 1972.

1971

”Kulturmaterialet i fackförbundspressen”. – Fackföreningsrörelsen och kulturen. Rapport från LO:s arbetsgrupp för kulturfrågor. (Stockholm: Bokförlaget Prisma i samarbete med Landsorganisationen, 1971, s. 96–106)

Rec. av Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet. Akad. avh., Uppsala. – Samlaren 1970, tr. 1971, s. 147–156.

1967

”Ivar Lo-Johansson och de proletära karolinerna. En studie av novellsamlingen Statarna, främst dess komposition”. – Samlaren 1966, tr. 1967, s. 135–145.

”Litteratursociologi inom folkrörelseforskningen”. – Humaniora. Forskning och förnyelse, red. av Åke Lilliestam (Svenska humanistiska förbundet, Skrifter 76.) (Stockholm: Norstedt, 1967, s. 27–40) [Även utg. som särtryck.]

1964

”Socialisten Spak”. [Prästen Henrik Fredrik Spak.] I artikelserien ”Radikala pionjärer”. – Dagens Nyheter 20/7 1964.

1960

”Brukspatron Geijer och Ransäters arbetsinrättning”. – Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5/7 1960.

”Lanthushållning och dikt i Geijers Värmland. Geijer och Wermländska hushållningssällskapet”. – Perspektiv nr 8 1960, s. 345–349. [Även utg. som särtryck.]

1958

”By-Carl och bergsmanshistorierna”. [Carl Larsson i By.] – Vestmanlands Läns Tidning 22/12 1958, julbilagan.

”Arv och identifikation. Ivar Lo-Johansson och jordarbetarna”. – Nordisk tidskrift nr 6–7 1958, s. 362–370.

1957

”Avslutat storverk”. Rec. av Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. – Fackföreningsrörelsen nr 31–32 1957, s. 52–60.