Pågående forskning

Nedan hittar du all pågående forskning vid institutionen. Du kan också se forskningen uppdelad på områdena litteraturvetenskap och retorik på undersidorna Pågående forskning i litteraturvetenskap och Pågående forskning i retorik.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö


A

 • Antinazistisk agitation och propaganda 1930–1933 (Otto Fischer, artiklar)
 • Arendt and Time: The Temporality of Politics in Hannah Arendt (Frida Buhre, book proposal)

B

 • Barn skriver till Selma Lagerlöf (Maria Ulfgard, monografi)
 • Bending Time: Rhetoric, Temporality, Power (Frida Buhre and Collin Bjork, Massey University, special issue proposal)
 • Better in English? Tracking the trans-editing process of Stieg Larsson with textual alignment (Karl Berglund, article)

C

 • Con-Science and the Whole: Sara Lidman’s Literary Philosophy / Sam-vettet och Det Hela: Sara Lidmans litterära filosofi (Ingeborg Löfgren, artiklar/bok, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2018–2020)
 • Crime Fiction and the International Publishing Industry (Karl Berglund, book chapter)

D

 • Dagmar Lange. En biografi (Margaretha Fahlgren, bok)
 • De Sungo en ny sång. Studier i sjuttonhundratalets herrnhutism (Ann Öhrberg, bok)
 • Den svenska känslans historia (Otto Fischer, monografi)
 • Dichtung und Wahrheit als ”Andenken verlorner und verschollener Wagnisse”: Ein Blick auf Goethes Werk aus ursprünglicher Perspektive (Staffan Bengtsson, bok)
 • Digitala metoder och retorik (Jon Viklund; artikel tillsammans med Louise Schou Therkildsen; infrastrukturprojekt i samarbete med andra nordiska retoriker)
 • Doxa – the creation of social meaning / Doxa – skapandet av social mening (Mats Rosengren, böcker, artiklar, föredrag)

E

 • Emil Sjögrens romanser (Ola Nordenfors, bokkapitel)
 • En didaktisk och ekokritisk undersökning av barnlitteratur med naturtema (Malin Drugge, doktorsavhandling)
 • “Even that burden, you leave to us children”: Fridays for Future and Antagonistic Rhetoric (Frida Buhre, grant application)

F

G

 • Geografi och poesi (om Anna Rydstedt, Göran Sonnevi och Lennart Sjögren) (Paula Henrikson, bok)
 • Gunnar Ekelöfs brev till Gunnel Bergström 1930–1934 (Johan Svedjedal, utgåva)
 • Gustaf III:s medaljhistoria: minne och materialitet (Marie-Christine Skuncke, artiklar)

H

 • Harry Martinson. En biografi (Johan Svedjedal, bok)
 • Härskarhyllning som påverkan. Panegyriken kring tronskiftet 1697 (Birgitta Ekblom, doktorsavhandling)

J

 • Jernbanans mödrar. Kropp, modrande och skapande i Sara Lidmans Jernbaneepos (Lisa Grahn, doktorsavhandling)

K

 • Klassicism och filhellenism i svensk romantik / Classicism and Philhellenism in Swedish Romanticism (Paula Henrikson, monografi)
 • Konstskandalens estetik och politik (Maria Karlsson i samarbete med Måns Wrange (konstnär), artiklar och dokumentärfilm)
 • Kön, nation och konstnärskap i Amalia von Helvigs verk och verkan / Geschlecht, Nation und Künstlerschaft in Werk und Wirken Amalie von Helvigs, geb. von Imhoff (Jules Kielmann, doktorsavhandling)

L

 • Language and Violence – Experience. Literature. Concepts / Språk och våld: Erfarenhet. Litteratur. Begrepp (Mirey Gorgis, doktorsavhandling)
 • Language, Political Rhetoric, Rhetorization / Språk, politisk retorik och begreppet retorisering (Jon Viklund, artiklar)
 • Literary genres in contemporary publishing (Karl Berglund, article)
 • Lotten von Kræmer. En biografi (Anna Williams, bok)
 • Läsarnas Lagerlöf (Maria Karlsson i samarbete med Jenny Bergenmar (GU), bok)

M

P

R

 • Reversals of Democracy: Why Traditional Ways of Analyzing and Understanding Political Reason do not Suffice (Erik Bengtson och Mats Rosengren)
 • Rhetorical formations of European identity: Close readings of constitutive rhetoric within the EU 1973–2014 (Louise Schou Therkildsen, doktorsavhandling)
 • Richardson’s German Republic of Letters: Reading, Writing and Emotions in Hamburg around 1750 (Otto Fischer, articles)

S

T

 • The Archive and the Order: Masonic Archival Culture in 18th century Europe (Tim Berndtsson, doktorsavhandling)
 • The Notion of Motive in Contemporary Rhetoric / Motivbegreppet i samtida retorisk teori (Patrik Mehrens, artikel)
 • The Potential of Fiction: Literature in the Education of One Thousand Readers Aged 10 to 19 (Torsten Pettersson och Olle Nordberg, artiklar)
 • The Princesses’ Library: A Transdisciplinary Research Project (Otto Fischer, Ann Öhrberg, Tim Berndtsson)
 • The Want of a Sovereign: on Truth-Telling, Doubt, and the Metapolitics of the New Right (Karl Ekeman, doktorsavhandling)
 • Thomas Thorild, Maximum seu Archimetria (Peter Sjökvist och Staffan Bengtsson, bok)
 • Tiggarbrev till en författare. Böner om ekonomisk hjälp från Selma Lagerlöf (Maria Karlsson, bokkapitel/artiklar)
 • Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelforstrilogins fangemenskap 2011–2016 (Tuva Haglund, doktorsavhandling)
 • Till Strindbergsreceptionen 1907–1909. Inventering av tidningsartiklar/notiser för att belysa Strindberg i offentligheten (Björn Sundberg)
 • Topics, Emotions and the Art of Argumentation in Ancient Rhetoric / Topiker, känslor och argumentationskonst i antik retorikteori (Janne Lindqvist, artiklar/bok)
 • True crime i etern. Representationen av brott lagen och rättssystemet i P3 Dokumentär 2005–2020 (Maria Karlsson i samarbete med medievetaren Mats Hyvönen (UU), artiklar)

U

V

 • Vetenskaplig publicering på den allmänlitterära marknaden. En litteratursociologisk studie (Johan Svedjedal, bokkapitel inom projektet Marknader för vetenskaplig publicering. En ekonomisk historia, projektledare Ylva Hasselberg (UU))
 • Vetenskapsretorikens retorik? (Janne Lindqvist, artikel/bok)
Senast uppdaterad: 2023-02-06