The Princesses Library

A Transdisciplinary Research Project

Projektbeskrivning

År 2017 tillkännagav Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz att de lyckats förvärva en unik boksamling bestående av Sofia Albertinas (svensk prinsessa), Lovisa Ulrikas (preussisk prinsessa, svensk drottning) och Sofia Doroteas (hannoversk prinsessa, preussisk drottning) privatbibliotek. Samlingen har hållits intakt sedan Sofia Albertinas död år 1829. Denna boksamling utgör nu navet i ett omfattande tvärvetenskapligt internationellt forskningsprojekt där bibliotekarier, arkivarier och humanistiska forskare från ett flertal discipliner samarbetar kring samlingen. Samlingen inbjuder såväl till bokhistoriska, litteraturhistoriska, genushistoriska, konsthistoriska perspektiv som till forskning om Nordeuropas politiska och intellektuella historia under hela 1700-talet och början av 1800-talet. Projektet är internationellt till sin karaktär, med bas i såväl Tyskland som Sverige, och med deltagande av franska och nederländsk forskare.

Läs en uförligare projektbeskrivning, om forskarna och om projektet på engelska.