Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum

1. Östen Södergård: Essais sur la création littéraire de George Sand d’après un roman remanié: Lélia. 1962. 

2. Lars Gustafsson: Le poète masqué et démasqué. Étude sur la mise en valeur du poète sincère dans la poétique du classicisme et du préromantisme. 1968.

3. Egil Törnqvist: A Drama of Souls. Studies in O’Neill’s Supernaturalistic Technique. 1968.

4. Staffan Bergsten: Jaget och världen. Kosmiska analogier i svensk 1900-talslyrik. 1971.

5. Göran Stockenström: Ismael i öknen. Strindberg som mystiker. 1972.

6. Bengt Landgren: Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen. Studier i svensk dikt och politisk debatt 1933–1942. 1975.

7. Tore Wretö: Det förklarade ögonblicket. Studier i västerländsk idyll från Theokritos till Strindberg. 1977.

8. Bengt Landgren: Hermann Brochs Der Tod des Vergil. Studier i romanens källor, struktur och idéinnehåll. 1978.

9. Bengt Landgren: De fyra elementen. Studier i Johannes Edfelts diktning från Högmässa till Bråddjupt eko. 1979.

10. Marie-Christine Skuncke: Sweden and European Drama 1772–1796. A study of translation and adaptations. 1981.

11. Bengt Landgren: Den poetiska världen. Strukturanalytiska studier i den unge Gunnar Ekelöfs lyrik. 1982.

12. Lars Gustafsson: Litteraturhistorikern Schück. Vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schücks tidigare produktion. 1983.

13. Thure Stenström: Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1950. 1984.

14. Tore Wretö: Folkvisans upptäckare. Receptionsstudier från Montaigne och Schefferus till Herder. 1984.

15. Erik G. Thygesen: Gunnar Ekelöf’s Open-Form Poem A Mölna Elegy: Problems of Genesis, Structure and Influence. 1985.

16. Lars Gustafsson: Estetik i förvandling. Estetik och litteraturhistoria i Uppsala från P.D.A. Atterbom till B.E. Malmström. 1986.

17. Lars-Åke Skalin: Karaktär och perspektiv: Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet. 1991.

18. Claes Ahlund: Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa. 1994.

19. Thure Stenström: Gyllensten i hjärtats öken. Strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap, särskilt Grottan i öknen. 1996.

20. Bengt Landgren: Polyederns gåta. En introduktion till Gunnar Ekelöfs Färjesång. 1998.

21. Bengt Landgren: Dödsteman. Läsningar av Rilke Edfelt Lindegren. 1999.

22. Ulf Malm: Dolssor Conina. Lust, the Bawdy, and Obscenity in Medieval Occitan and Galician-Portuguese Troubadour Poetry and Latin Secula Love Song. 2001

23. Lars Gustafsson: Romanens väg till poesin. En linje i klassicistisk, romantisk och postromantisk romanteori. 2002.

24. Claes Ahlund och Bengt Landgren: Från etableringsfas till konsolidering. Svensk akademisk litteraturundervisning 1890-1946. 2003.

25. Bengt Landgren (red.): Universitetsämne i brytningstider. Studier i svensk akademisk litteraturundervisning 1947-1995. 2005.

26. Sara Danius: The Prose of the World. Flaubert and the Art of Making Things Visible. 2006.

27. Daniel Sävborg: Sagan om kärleken. Erotik, känslor och berättarkonst i norrön litteratur. 2007.

28. Håkan Möller: Pär Lagerkvist. Från författarsaga till Nobelpris. 2009.