Aktuella publikationer av institutionens medarbetare

Publikationer (inklusive avhandlingar) utgivna fr.o.m. 2019 som författats av personer knutna till institutionen, och som har registrerats i DiVA, hittar du i listan nedan. Publikationerna listas efter år, och för varje år efter författarnas efternamn i fallande alfabetisk ordning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-08-31