Publikationer 2012-2013

Publikationer (ej studentuppsatser) utgivna 2012-2013, som författats av personer knutna till institutionen, och som har registrerats i DiVA, hittar du i listan nedan. Publikationerna listas i fallande kronologisk ordning efter publikationsår och för varje år efter författarnas efternamn.

Publikationer