C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå

Litteraturvetenskap t.o.m. VT 2011 (A-D)

Uppsatserna är förtecknade efter ämne markerat med fetstil. Efter titel följer uppgift om termin när uppsatsen ventilerades samt uppsatsnummer (kursiverat).

Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil. Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1. 75 kr för 1 uppsats, därefter 50 kr för varje ytterligare uppsats. Glöm inte att tydligt ange uppsatsbeteckningen samt vart uppsatsen skall skickas!

A B C D   EFGH   IJKL   MNOPQR   STUVWXYZÅÄÖ        

Abell Kjeld
Silkeborg, ett drama av Kjeld Abell. H74 C113

Achebe Chinua
Från Umuofia till Lagos. Kulturella möten i C Achebes romaner Things Fall Apart och No Longer at Ease. H99 C787

Adair Gilbert
Drömmar från syskonbädden. En undersökning av incestmotivet; romantikens bild av de älskande syskonen återspeglad i två nutida romaner. H95 C486

Adichies Chimamanda Ngozi
”Annanhetens identitet” En postkolonial analys av Chimamanda Ngozi Adichies roman Half a Yellow Sun. H07 C1184

Adelborg Ottilia
Ottilia Adelborgs dalaböcker. Från Gagnämäns näs Gåns - en by som varit Dalritningar. H86 C281

Adelborg Gustaf-Otto
Adelborg i Uppsala. Innerlighetens apostel. H74 C120

Adolfsson Gunnar
Historie- och människosynen i GA:s trilogi Träskoland - Fattig mans tröja –Stolpar med röd ring V75 C127

Afrikansk litteratur
Röster ur den svarta natten. En studie i sydafrikansk lyrik /Om främst Serote och Sepamla H89 C318

Afzelius Björn
"Jag slåss mot väderkvarnar, för det är min passion." En intertextuell analys av fyra av Björn Afzelius sångtexter. H01 C912

Afzelius Nils
Nils Afzelius som bellmankännare. Metoder och tendenser i hans forskning. H95 C490

Agajev M
Analys med kokain. En studie av missbrukstemat i M Agajevs Romanmed kokain. H04 C1076

Agrell Alfhild
Triss i damer verkar synd och skam - en analys av tre författare och ett urval noveller i antologin Synd. H96 C543

Ahlin Lars
Ahlin som "hypnotisör och charmör". En berättarteknisk och litteratursociologisk analys av Lars Ahlins noveller "Kommer hem och är snäll" och "Min vän Kalle". V98 C667

"Blott den som är funnen vet att hon lever" Om kropp och kroppslighet i Lars Ahlins roman Natt i marknadstältet. H98 M699

Ensamhet och gemenskap i Lars Ahlins roman Kanelbiten. V87 C286

"Förvandlingen" - en motivstudie i fem noveller ur Lars Ahlins Inga ögon väntar mig. H82 C222

Hårdkokthet - en stilstudie i texter av fyra fyrtiotalister. V98 C632

Kärlek - geni - förkastelse. Motiv i Lars Ahlins roman Gilla gång H74 C121

Marknadsmotivet i Natt i marknadstältet. En läsning utifrån Michail Bachtins teorier om den folkligt-festliga karnevalstraditionen. V92 C355

Sexualmotivet i Lars Ahlins roman Min död är min. En studie i Lars Ahlins sexualsyn. V77 C157

Trasproletärer - om identitet och frigörelse i Lars Ahlins Tåbb med manifestet. V03 C1064

Konstnärskapets förutsättningar i Lars Ahlins Fromma mord och Bark och löv - en jämförelse mellan Aron och Erik med avseende på deras förutsättningar att lyckas som författare. V05 C1091

Du i alla tider - Jaget, allegori och berättar- och läsarestetik i Lars Ahlins roman Om. H10 C1266

Ajvide Lindqvist John
Samhällets mörka drifter. En motivstudie av John Ajvide Lindqvists romaner Låt den rätte komma in och Hanteringen av odöda. V07 C1175

Vart tog monstret vägen? Den transmediala processen av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in. H09 C1240

Ahlrud Sivar
Berättarstrukturerna i Sivar Ahlruds serieböcker om tvillingdetektiverna. V72 C16

Alakoski Susanna
Elitläsare och amatörer - En studie om litteraturkritik i dagspress och i läsarbrev utifrån Svinalängorna av Susanna Alakoski. V11 C1289

Alexander Lloyd
En relalistisk utopi? Hur Lloyd Alexander bygger upp en utopi i trologin om Westmark. V98 C655

Alfvén Inger
Inger Alfvéns Arvedelen. En textanalys från könsrollssynpunkt. V82 C216

Människor likt kackerlackor... Ett studium av Inger Alfvéns roman Ur kackerlackors levnad. H98 C685

Allin G.G.
Murder for the Mission. En tematisk analys av G. G. Allins sångtexter. V02 M937

Almqvist C.J.L.
Almqvist och Kolmården. En undersökning av CJL Almqvists Kolmården, Tintomaragestalt och natursyn. V81 C197

Begärets omöjlighet i Drottningens juvelsmycke. V98 M634

Den romantiska kärleken. En utredning av incesttematiken i romantisk litteratur. H95 C442

Förförelsens gestalter. En studie av den besatta kärleken i fyra 1800-talsromaner. V97 M572

"som ormarne kring en rak Mercurius-stav" genremässig diskontinuitet i CJL Almqvists Amalia Hillner och Tre fruar i Småland. V97 C571

Två songes av CJL Almqvist. En strukturanalytisk studie. V83 C227

Vägen från författare tillläsare under 1800-talet. Ett studium av distribution och marknadsföring av Almqvists romaner Smaragdbruden, Syster och bror, och Herrarne på Ekolsund. V80 C183

Av Almqvist för Almqvist. Carl Jonas Love Almqvists sätt att lansera sig själv i den senare journalistiken, 1842-1850. V00 C819

Carolin och Sara Videbeck. En studie av Maria Gripes skuggböcker. V02 C925

Tintomara - Kristusgestalt, naturbarn och homoerotik. Om förhållandet mellan åtta analyser av Tintomara i Drottningens juvelsmycke av C.J.L. Almqvist. C1141

Och min kärlek blir min skuld. Kvinnornas symbolik i CJL Almqvists drama Ramido Marinesco. H07 C1185

”Menniskan, icke naturisk eller djurisk i vanlig låg mening, utan såsom ofvan bildningens strider född till natur och enhet med sig sjelf i himmelsk mening” - Djur som aktörer och bildspråk i Carl Jonas Love Almqvists epik och lyrik. V11 C1273

Ambjörnsson Ronny
Nytt innehåll i gammal form. Sagan hos Ronny Ambjörnsson, Christina Andersson och Sven Wernström. H80 C195

Amble Lolo
"Ja, jag vet inte..." samtidsskildringar hos fyra nittiotalsförfattare. H96 C548

Amenábar Alejandro
Att drömma med öppna ögon. En komparativ studie av Pedro Calderón de La Barchas La vida es sueño och Alejandro Amenábars Abre los ojos. H07 C1196

Amis Kingsley
Kingsley Amis som novellförfattare. En berättarteknisk studie av second stories och inledningar och avslutningar. V98 C663

Amis Martin
Marys förvandling till Amy - identitetssökande i Martin Amis roman Other People. V99 C744

Andaktslitteratur
Skildringen av det eviga livet i 1600-talets svenska andaktslitteratur. H83 C235

Andersson Kent
Sandlådan och tillståndet. En studie i Kent Anderssons dramatiska teknik. V74 C101

Andersson Lars
Den levande representationen - en stilbeskrivning av två essäer av Lars Andersson. V03 M996

Angered-Strandberg H
Hilma Angered-Strandberg och hennes amerikaskildringar. H88 C306

Ara Agneta
Den svårhanterliga livsvärlden. En läsning av Agneta Aras romaner Antonio Gades kommer inte och Huset med de glömda dörrarna. H00 M868

Aragon Louis
Surrealistisk stad. Staden som motiv i två surrealistiska romaner: Le Paysan de Paris av Louis Aragon och Nadja av André Breton. V96 C520

d'Arc Jeanne
Novismästarinna eller socialist? - Jeanne d'Arc hos Thérèse av Lisieux och Charles Péguy. V99 M758

Ardelius Lars
Det sjuka samhället. Samhällssyn och utvecklingstanke i Lars Ardelius trilogi Och kungen var kung, Tid och otid, och Provryttare. H83 C238

Arnér Sivar
Makt och metafysik i Sivar Arnérs Knekt och klerk. En idéanalys med sidoblickar på de historiska novellerna. V92 C353
I raserade kulisser - motsättningstemat i Sivar Arnérs hörspelssvit Fingret - Tåget - Löftet. v09 M1234

Aronsson Stina
Vandring i Stina Aronssons landskap. En studie av vägen och spänningen mellan hem och vandring i Hitom himlen. H94 C412

Litteraturkritik i förändring. Receptionens av Stina Aronsons roman Hitom himlen 1946 och 2003. V05 1087

Stina Aronsons fabulerande feberjag - En undersökning av Feberbokens frigörande feminism. H10 C1268

Asklund Erik
Fanfar med fem trumpeter - en läsning av Erik Asplunds roman. V95 C453

Aspenström Werner
Klyvnaden och det utopiska hoppet. En struktur-semiotisk studie av tre dikter från Werner Aspenströms diktsamling Litania. H87 C292

"Vilken ände på pennan använder man när man skriver?" Om dikt- och språksyn i tre diktsamlingar av Werner Aspenström. H97 C602

Atterbom P.D.A.
"Ditt hjerta hette oro: dina tankar Flyttfoglar". Om själens dramatiska resa hos Euphrosyne och Atterbom. H04 M1085

Atwood Margaret
Liv och lust i Dystopia. Om fortplantning och sexualitet i tre dystopiska 1900-talsromaner: Aldous Huxleys Brave New World, George Orwells Nineteen Eighty-Four och Margaret Atwoods The Handmaid's Tale. V00 C805

Moderskap och kvinnlighet i Dystopia i Karin Boyes Kallocain och Margaret Atwoods The Handmaid's Tale. V03 C987

Aurell Tage
Sedan vandrade jag ensam hem. Några outsiderproträtt hos Tage Aurell. V97 C581

Austen Jane
Elizabeth & Bridget + Mr Darcy = sant. Kön, kärlek och känsla i Jane Austens Pride and Prejudice och Helen Fieldings Bridget Jones's Diary. C1142

Auster Paul
Den undflyende indentiteten i Paul Austers The New York Trilogy. H00 C856

Ensamhet, isolering och utanförskap - aspekter på Paul Austers The New York Trilogy. V05 C1088

Axelsson Majgull
Överfysikalitet & postmodernism i tre 1900-talsromaner, Slaughterhouse-Five, Neuromancer och Aprilhäxan. H00 C858

I skuggan av folkhemmet. En analys av samhällskritiken och socialskildringen i Majgull Axelssons roman Aprilhäxan. V01 C869

Skapande sorg. Nostalgi, modernitet och kön i 1990-talsromanerna Händelser vid vatten av Kerstin Ekman och Aprilhäxan av Majgull Axelsson. V04 M1060

Bachtin Michail
Det litterära verket - dess Skapare och Mottagare samt Tre analyser med utgångspunkt i Michail Bachtins estetiska analys. H02 M967

Barnbokskritik
Barnbokskritik i Dagens Nyheter 1961-10-19--1967-02-15. En recensionsanalys V83 C229

Barnbokskritiken i Lärartidningen/Svensk skoltidning 1967-1976. En recensionsanalys. V78 C169

Barnes Djuna
Nattens anatomi: karnevalen, kristendomen och berättandets funktion i Djuna Barnes roman Nightwood. V02 C928

Barn- och ungdomslitteratur
Barntidningen och Den unge kamraten. V74 C103

Berätta mer mor! Hur var det? Tendenser i 70-talets historiska realism för barn. V81 C201

Barnböcker på TV. Barnprogram med litterärt underlag 1983. V84 C25

Identitetsbegreppet i några ungdomsböcker. V74 C82

Lisbeth Pahnkes Brittaböcker, en hästbokserie H73 C84

Samhällssyn och livssyn i Claques Pellaböcker V76 C153

Samhällssynen i ett urval av Astrid Lindgrens barnböcker. H78 C174

Simon Lund - en sagoförfattare. V88 C295

Vem älskar hemulen? Naivismen, ambivalensen och the implied reader i Tove Janssons "Vem älskar hemulen?". H92 C366

Aidan Chambers och hans roman Dance on my Grave. V86 C274
Berättarstrukturer i Katarina Taikons Katitzi-böcker. H74 C108

Berättarstrukturerna i Sivar Ahlruds serieböcker om tvillingdetektiverna. V72 C16

Charles Sealfield och hans roman Den vita rosen. H74 C111

"Dej har vi fått för för våra synders skull!" En analys av modern i Maria Gripes Elvis-böcker. H98 C717

En gränslandets diktare. En studie av adaptationen hos Harry Kullman. H73 C78

Fimbul-undersökningen (LH i Luleå). Fiktionslitteratur på mellanstadiet avseende barn- och ungdomslitteratur. H76 C160

Flickor i vitt - en jämförelse mellan tre olika sjuksköterskeserier. H76 C155

Förhållandet mellan barn och föräldrar i några ungdomsböcker från 1950- och 60-talen. V72 C12

Homosexualitet i ungdomslitteraturen - en jämförande studie av skildringar kring flickors respektive pojkars förhållanden. V99 C742

Högstadiets upplevelseläsning. Några metodiska synpunkter. H74 C118

Min nya skattkammare. En studie i en barnboksantologi och en jämförelse med föregångaren Min skattkammare. V81 C202

Om termen nonsens och dess användbarhet på Lennart Hellsings författarskap för barn. En diskussion av ett litteraturkritiskt språkbruk. V77 C161

Lotta-böckerna. En studie i Ester Rignér-Lundgrens långserie. H81 C208

Mammabilden i ett urval barnböcker. V91 C342

Nytt innehåll i gammal form. Sagan hos Ronny Ambjörnsson, Christina Andersson och Sven Vernström. H80 C195

Några av Irmelin Sandman-Lilius barnböcker med speciell inriktning på den idémässiga förankringen. 76 C150

Några huvudlinjer i Maria Gripes författarskap från 1960 och framåt. H72 C49

Phantastische Elemente und phantastische Erzählungen Christine Nöstlingers. Analyse und Interpretation einiger unübersetzr Werke. H81 C204

Rasproblem som motiv i Lisa Tetzners barnbokserie "Barnen från 67:an". V72 C17

Robinsonadens roll som uppfostringsmodell. V72 C37

Roller, handlingsstruktur och rekvisita i Enid Blytons Fem-böcker. V73 C62

Sociala inslag i Martha Sandwall-Bergströms trilogi om familjen Oskarsson. V73 C69

Ture Sventon och Agaton Sax - två mästerdetektiver under förstoringsglaset. En undersökning av de deckarparodiska dragen i Åke Holmbergs och Nils-Olof Franzéns Ture Sventon resp. Agaton Saxböcker. V73 C73

Två flickbokserier. En jämförelse mellan hjältinnans karaktär och utveckling i två långserieböcker, dels Lisa Eurén-Berners Sprakfåleböcker och dels Gerda Ghobés böcker om Anna Vildkatt. V73 C61

Utgivningen av skönlitterära böcker för barn och ungdom i Sverige 1951-55. En statistisk undersökning. H91 C347

Vanliga och ovanliga könsroller i Trollvinter. V72 C72

Wecko-Blad till barns nytta och nöje av Samuel Hasselberg. H75 C145

Vuxenvärlden och det ensamma barnet. En studie i Stig Dagermans barndomsskildringar. V97 C567

En undersökning av barnmotivet i Elmer Diktonius lyrik. V99 C756

Sagan om Harry Potter - en analys av mottagandet i den svenska pressen, samt en liten jämförelse med den engelska. V01 C879

Bra litteratur eller resultat av lyckad marknadsföring? Om attraktionskraften hos J.K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher's Stone. V01 C884

Familjen Åberg - traditionell eller nyskapande. En analys av Gunilla Bergströms bilderböcker om Alfons Åberg. V02 C935

"Det verkar lite spöklikt faktiskt" - en studie av skräckelement och gotiska drag i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia. V02 C933

Den dolda texten. Kvinnligt och manligt i Tove Janssons muminböcker. V02 C934

Trevliga begravningar. Nonsens, komik och allvar i Barbro Lindgrens Loranga- och Barnhansböcker. V02 C930

Traditionella föräldrar? Könskonstruktion i Viveckas Sundvalls Mimmi-böcker. V02 C936

"Själv är jag en sandvarg" - gestaltningen av djur i moderna barnböcker. V03 C986

Gunnel Lindes böcker för växande - innervärldar och identitetsskapande i Fröken Ensam Hemma åker gungstol och Den vita stenen. V03 M999

Växtvärk. Uppväxtskildringar i En komikers uppväxt och Hon går genom tavlan, ut ur bilden. V03 C1002

"Du verkar mera äkta på nåt sätt än dom andra. Fattar du?" Om köns- och sexualitetsproblematik i Ulf Starks Dårfinkar och dönickar.V03 C1007

Skilda världar. En studie av klassperspektivet i Maria Gripes trilogi om Lotten. H03 C1028

"
Barnen lever vidare, med en särskild slags sorg i sina hjärtan". En analys av barns sorg i romanerna Allis med is och Jag saknar dig, jag saknar dig. H03 C1031

Resans funktion i tre barnböcker om sorgearbete: en analys av Barbro Lindgrens och Eva Eriksson Andrejs längtan, Ulf Starks När jag besökte himlen och Thomas samt Anna-Clara Tidholms Resan till Ugri-La-Brek. H04 C1077

Hästboken som kunskapskälla. Förebilder och undervisande inslag i ett urval svenska hästböcker för barn och ungdomar publicerade 1962-1981. V07 C1169

Hästboken som kunskapskälla. Förebilder och undervisande inslag i ett urval svenska hästböcker för barn och ungdomare publicerade 1962-1981. V07 C1169

Det är Lotta, förstås! - perspektivförändringar i Merri Viks Lotta-serie. H07 C1195

Barth John
Outsiders vid vägens ände. En jämförelse av outsidertyperna i Colin Wilsons The Outsider och John Barths The End of the Road. H98 C695

John Barth's Chimera. V01 C873

Baudelaire Charles
Struktur och betydelse i sonetten "Obsession" av Charles Baudelaire. H94 C411

Beatty Paul
"... stay black, and die" - identitet och motstånd i Paul Beattys The White Boy Shuffle. V03 C988

Ebonics. Om översättning av talspråk i Paul Beattys The White Boy Shuffle och Tuff. H05 C1117

Beaumarchais
Vem är Figaro? En personanalys av Figaro i Beaumarchais trologi, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro och La Mère coupable. H05 C1112

Beauvoir Simone de
Kroppens filosofi i Simone de Beauvoirs Andras blod. V01 C897

Från subjekt till objekt. En undersökning av Simone de Beauvoirs skönlitterära författarskap. L'invitée, Le deuxième sexe och Les Mandarins. V02 M929

Beckett Samuel
Yes, let's Godot. An interpretation of Waiting for Godot. V03 C998

Poesin, Kärleken och Gud i Molloy. En läsning av Becketts roman Molloy i ljuset av Dantes Den gudomliga komedin. H03 C1020

Triangeldramatik. En studie av Sartres Huis clos och Becketts Play. V04 C1065

Bellman CM
Charon i luren tutar. H70 C135

Nils Afzelius som bellmankännare. Metoder och tendenser i hans forskning. H95 C490

Hymen och Bellman. En studie av Bellmans bröllopsdiktning. H02 M981

Döden i Fredmans Epistlar - en studie av dess roll och betydelse. V03 C1000

Bellman i bakhuvudet. En komparativ studie av C.M. Bellmans "Epistel 81" och Cornelis Vreeswijks dikt "Till en död nymf". H09 Sv4/4

Benedictsson Victoria
Förförelsens gestalter. En studie av den besatta kärleken i fyra 1800-talsromaner. V97 M572

Synen på äktenskapet i Victoria Benedictssons Fru Marianne och Tor Hedbergs På Torpa gård. H95 C487

Triss i damer verkar synd och skam - en analys av tre författare och ett urval noveller i antologin Synd. H96 C543

Att välja sitt eget kön - Homosociala och homoerotiska begär i Victoria Benedictssons och Agnes von Krusenstjernas romanvärldar. V02 C931

Bengtsson Frans G.
Frans G. Bengtsson romaner om Röde Orm. H93 C384

Beredskapslitteratur
Teman och tendenser i ett urval svensk beredskapslitteratur för ungdom. V98 C617

Berefelt Gunnar
Retroaktivt punvtum. Gunnar Berefelt & barnet (som blir stort). H02 M965

Bergegren Hinke
Hinke Bergegrens sedlighetsidéer med romanen "Strejkledaren" som utgångspunkt. V77 C163

Berg Aase
I mörko lande. Om Aase Berg, Harry Martinson och Aniara. H00 C851

Ty alla står vi ensamma vid randen av Valpurgis råmande svalg. En läsning av Aase Bergs diktning utifrån Gaston Bachelards tankar om den materiella fantasin och de fyra elementen. V01 M895

i haren Kosmos - havandeskapet som tema i Aase Bergs Forsla Fett. H04 C1086

Den perversa naturen pågick alltjämt. En analys av Aase Bergs diktsamling Hos rådjur utifrån Julia Kristevas teori om abjektion. V09 C1228

Bergman Hjalmar
Allvar och tragik. En studie i Hjalmar Bergmans roman Hans Nåds testamente. V95 C431

Det brutnas väg mot undergången. Analys av dekadensmotiv i Hjalmar Bergmans roman Blå blommor. H94 C417

Förnuft och känsla i Lotten Brenners ferier. Ett bidrag till Lotten Brenners karaktäristik. V76 C154

Hjalmar Bergmans interartialitet - En närläsning av två filmnoveller. V98 M694

Textens tomrum. En studie av En döds memoarer från fenomenologisk utgångspunkt. V85 C263

Herr von Hanckens besinning och Hjalmar Bergmans. En diskussion kring Maria Bergom-Larssons tolkning av besinningsmotivet i Hjalmar Bergmans roman Herr von Hancken. H74 C115

Fantasins roll i Hjalmar Bergmans roman Jag, Ljung och Medardus. V72 C32

Hjalmar Bergmans "Savonarola" och Eyvind Johnsons "Drömmar om rosor och eld" - berättarteknik och moral. H72 C57

Verbal fasad och språklig vilseledning - en läsning av Hjalmar Bergmans Herr von Hancken. H09 C1238

Bergman Ingmar
En komparativ studie av Ingmar Bergmans Laterna magica och August Strindbergs Tjänstekvinnans son. H89 C315

Bergström Gunilla
Familjen Åberg - traditionell eller nyskapande. En analys av Gunilla Bergströms bilderböcker om Alfons Åberg. V02 C935

Bibliotek
Ett barnbibliotek växer fram. Barnbiblioteketsverksamhet i Uppsala under Vivica Hänningers tid. H79 C181

Ett bibliotek i Stockholm 1846-1869. JJ Flodins lånbibliotek och arbete inom Svenska bokförläggarföreningen. V94 C408

Skönlitteratur för vuxna på Stockholms Huvudbibliotek - en enkätundersökning riktad till besökare/låntagare. V00 C803.

Birgitta
Från hysterika till kvinnosakskvinna - värderingar av den heliga Birgitta. H74 C119

Bjerne Ulla
"Hon ville oändligheten" Analys av den nya kvinnan och konstnärskapet som motiv i Ulla Bjernes Ingen mans kvinna. H02 C964

Tankegångar. Staden och stadsvandringen hos Maria Sandel, Elin Wägner och Ulla Bjerne 1908-1924. V04 M1061

Blanchot Maurice
Maurice Blanchot och förödelsens syllogismer. En tematisk studie av den metanarrativa allegorin i Thomas l'Obscure, L'Arret de mort,La Folie du jour och L'Instant de ma Mort. V99 C745

Blixen Karen
"Det allra viktigaste för en kvinna är vad hon är, inte vad hon gör." Kläderna som symboler för fångenskap respektive frihet och den visuella gestaltningens betydelse i Karen Blixens noveller "Karyatiderna. En ufuldendt Historie" og "Ib og Adelaide" ur Sidste Fortaellinger. V98 C626

Ideal och natur. Äktenskapet som moraliserande institution enligt Karen Blixen. H98 M686

Karen Blixen som konstsagoförfattare - en psykoanalytiskt inspirerad tolkning av tre berättelser. H02 C961

Blyton Enid
Roller, handlingsstruktur och rekvisita i Enid Blytons Fem-böcker. V73 C62

Boëthius Ulf
Ulf Boëthius tolkning av Giftas jämförd med tidigare tolkningar. V72 C11

Bohannan Laura
Return to Laughter - en antropologisk roman? H05 C1119

Bohman Gösta
"Det knorpar en alfågel i viken. Jävla Palme". En retorisk studie av naturens betydelse i Gösta Bohmans I lä av en sjöbod och Tankar om mitt Sverige. V98 C631

Boije af Gennäs Louise
"Ja, jag vet inte..." samtidsskildringar hor fyra nittiotalsförfattare. H96 C548

Lika barn leka bäst? En analys av den lesbiska kärleken i Louise Boije af Gennäs roman Stjärnor utan svindel. V98 C679

"Det är det som är det fina med flator" - skildringar av lesbisk kärlek i svensk 90-talslitteratur. V00 C832

Bok- och biblioteksväsen
Böcker i svenska hem. Carl Cederblads litteratursociologiska undersökning 1928-31. H87 C301

Svensk-amerikansk litteraturvetenskaplig bibliografi med inledande presentation. V89 C312

Bokmarknadsforskning
Svenska Allmogeförlaget och Jules Ingelow. Ett folkligt förlag och dess skapare. V92 C359

Urvalet i Litteraturfrämjandets serie "En bok för alla barn och ungdomar" 1980-87. Idé och verklighet. V89 C311

"It was a success from the beginning." - hur Pocket Shop erövrade den svenska bokmarknaden. H06 C1160

Boksamtal
Boksamtal – ett försök att skapa läsintresse och utveckla läsförmåga. V04 M1040

Bokutgivning
Alfabeta på den svenska barnboksmarknaden 1979-89. H96 C559
Bokklubben Månadens bok 1973-1982, grundandet, utgivningen samt 1970-talets debatt. H93 C391

En case-study av ett förläggarprojekt på 1800-talet /Lars Gustaf Rylander/. V74 C99

Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur. "Casestudy" av ett förläggarprojekt på romansidan vid 1800-talets mitt. V74 C93

"Den europeiska Följetongen" 1846-1854. V73 D75

Romantiken i praktiken. Vilhelm Fredrik Palmblads boktryckeri, förlagsverksamhet och bokhandel. V93 C372

Bondeson August
August Bondesons roman Skollärar John Chronschougs memoarer. H95 E471

Borges Jorge Luis
Tidens bok. Tidsfilosofiska åskådningar i Jorge Luis Borges novellsamling Ficciones (1944). H02 C968

Bowie David
Den spetälske Messias återkomst. En tematisk studie av rocklyriken på David Bowies Aladdin Sane. H94 C413

Boye Karin
Das Lächeln der Malin oder: Eine Untersuchung zur Fiktionalität und Aythentizität in Karin Boyes Roman Kris. V95 C469

... Det är skapandet som är mödan värd. Trädsymboliken i Karin Boyes tidiga lyrik. V95 C465

Fördjupad Kris i Kallocain. En djuppsykologisk närläsning av Karin Boyes framtidsversion i ljuset av hennes självbiografiska prosaverk. H96 C539

Karin Boyes För lite läst som en idéroman om konsten. V95 C460

Möte med framtiden. En receptionsstudie av Karin Boyes roman Kallocain. V98 C625

Sanningen som kom fram. Illusioner & uppvaknanden i Kari Boyes romaner. H98 M723

Snäll och lydig? En motivanalys av Karin Boyes roman Kris. V95 C464

Att vinna sitt liv såsom ett byte.Utveckling och nietzscheanism i Karin Boyes roman Kris. V00 C804

Det lyckliga namnlösa ruset. Kvinnlig homosexualitet som motiv i romanerna Av samma blod av Agnes von Kreusenstjerna och Kris av Karin Boye. V00 C820

Dystopia. En studie i dystopin som genre med närläsning av Aldous Huxleys Brave New World och Karin Boyes Kallocain. V00 C822

Det organiska mot det organiserade. Underkastelse, växande och nietzscheanism i Karin Boyes prosa. V01 M871

Med drömmar som mål. Berättarteknikoch kvinnoprojekt i Karin Boyes Astarte. En feministisk och narratologisk analys. H01 C907

Moderskap och kvinnlighet i Dystopia i Karin Boyes Kallocain och Margaret Atwoods The Handmaid's Tale. V03 C987

Braun Jenny
Ruths öden och äfventyr på den svenska bokmarknaden. En jämförande textgranskning av fyra publiceringar av sensationsromanen Ruth. V94 C398

Breton André
Surrealistisk stad. Staden som motiv i två surrealistiska romaner: Le Paysan de Paris av Louis Aragon och Nadja av André Breton. V96 C520

Brevställare
Instruktioner om konventioner - Ett genusperspektiv på några svenska brevställare 1912-1928. H02 C960

Brite Poppy Z.
Musik på blodigt allvar. En studie av musiken i Poppy Z. Brites Lost Souls. H05 C1123

Bohannan Laura
Return to Laughter - en antropologisk roman? H05 C1113

Brontë Emily
Den romantiska kärleken. En utredning av incesttematiken i romantisk litteratur. V95 C442

Brunner Ernst
Kroppar som berör - studie i framställningen av kroppen i Ernst Brunners prosa. V98 C678

Brückner Christine
Kvinnlig bekännelse. V93 C381

Brøgger Suzanne
Förtryck och frigörelse
Sexualitet, makt och genus i Suzanne Brøggers Creme Fraîche. H07 C1191

Bukowski Charles
A job ain't nothing but work. Synen på arbete i Charles Bukowskis romaner Post Office och Factotum. V03 C985

"Yes, I'm a man!" En analys av Henry Chinaskis maskulinitet i Bukowskis Ham on Rye. V06 C1143

Män som inte är som andra män. En jämförelse av etik och moral hos protagonisterna i Knut Hamsuns Sult och Charles Bukowskis Factotum. H09 Sv4/2

Bulgakov Mihail
Månsken över Moskva. Djävulsgestalternas funktioner i Bulgakovs Mästaren och Margarita. H96 C546

Mästaren och Margarita i Sverige. Mottagnadet i Sverige av Bulkagovs Mästaren och Margarita samt en analys av Jurij Ljubimovs uppsättning på Dramaten 1988. s V91 C337

Burrell Harry
Tista suck. En kritisk diskusjon av Harry Burrells Narrative Design in Finnegan's Wake. H00 C854

Burroughs Williams S
Att förinta dogmatiska språksystem Cut-ups som ideologi, teori och praktik hos Williams S. Burroughs. V96 C536

Hipsters med änglahuvuden - Beatgeneration, svenska kritiker och det litterära arvet. V03 M1010

Byatts A.S.
Postmodernistiska grepp i AS Byatts Possession: A Romance. V95 C436

Lord Byron
Visioner av undergången. Eskatologiska föreställningar hos Lord Byron och Thomas Campbell. H97 C600

Coady Lynn
Rupturing Gender - Strategies Toward Change in Canadian Literature. H09 M1236

Calderón de La Barca Pedro
Att drömma med öppna ögon. En komparativ studie av Pedro Calderón de La Barchas La vida es sueño och Alejandro Amenábars Abre los ojos. H07 C1196

Calvino Italo
All konst tillhör samma period. En studie av Jeanette Wintersons författarskap utifrån Italo Calvinos Lezioni Americane. s H00 C859

Campbell Thomas
Visioner av undergången. Eskatologiska föreställningar hos Lord Byron och Thomas Campbell. H97 C660

Camus Albert
Albert Camus essäsamling Noces. Idéer, struktur, uttryck. V84 C240

Friheten i Fängelset. En analys av hur existentialismen kan skönjas i Sven Delblancs Eremitkräftan mot bakgrund av Albert Camus Främlingen. V 06 C1146

Carlén Emilie
"Det måtte väl vara en riktig engel!" Kvinnor, rum och pikareska drag i Emilie Carléns Pål Värning. V02 M945

Carlquist Anna
En läsning av Anna Carlquists dikter - ur Osminkat fanstyg & Tribut till älskarinnan. C913 H01

Carter Angela
Blåskägg & Markis de Sade. En studie av Angela Carters The Bloody Chamber ur tre perspektiv. V99 M705

Kvinna & varg. Med folksagan som grund - En analys av tre noveller ur Angela Carters The Bloody Chamber i ett genusperspektiv. V97 C576

"Madonna of the Arena" - en komparativ studie av Angela Carters Nights at the Circus och The Sadeian Woman. V95 C437

Snövit som revisionsimsaga – en analys av tre moderna versioner ur ett feministiskt postfreudianskt perspektiv. V04 C1046

Carter Nick
Sverige i två agentromaner. Nick Carter, Blå död och Donald Hamilton, Farligt värre, Matt Helm. V74 C116

Cassaday Carolyn
bara för män? beatfilosofin ur manligt, kvinnligt och av kön oberoende perspektiv. H00 M839

Cave Nick
Nattsvart romantik och bestialiska mord - en analys av de skräckromantiska elementen i Nick Caves texter "Song Of Joy" och "Where The Wild Roses Grow". H00 C857

Tematiska strukturer hos Nick Cave. H01 C908

If that sky serves as his eyes Then that moon is a cataract. Bruket av besjälningar i Nick Caves lyrik 1978-2001. H02 C956

God is in the house. En komparativ analys av Nick Caves sångtexter 1984-2003 och Psaltaren. V04 C1034

Cederblad Carl
Böcker i svenska hem. Carl Cederblads litteratursociologiska undersöklning 1928-1931. H87 C301

Chabon Michael
Kavalier & Clays fantastiska flykt. En studie av flykten i Michael Chabons roman The Amazing Adventures of Kavalier & Clay. H05 C1120

Chambers Aidan
Aidan Chambers och hans roman Dance on my Grave. V86 C274
Ordning i oredan - en berättarteknisk undersökning av Aidan Chambers Spelöppning. V00 C799

Chandler Raymond
Philip Marlowe kommer till Sverige. En hårdkokt hjältes mottagande i folkhemmet. V04 C1055

Chateaubriand
Den romantiska kärleken. En utredning av incesttematiken i romantisk litteratur. V95 C442

Chinaski Henry
"Yes, I'm a man!" En analys av Henry Chinaskis maskulinitet i Bukowskis Ham on Rye. V06 C1143

Chopin Kate
The Choice of a Solitary Soul. V98 C660

Christie Agatha
Den blygsamma och den skrytsamme. En jämförande studie i Agatha Christies framställning av detektiverna Jane Marple och Hercule Poirot. V98 C618

Churchill Winston
"En Caesar med gåvan att föra Ciceros stylus" Sir Winston Churchill och Nobelpriset i litteratur 1953 - priset, pristagaren och pressmottagandet. H05 C1122

Claesson Stig
Det bortglömda landskapet. En tematisk studie av sju romaner skrivna av Stig Claesson. H90 C331

Clancy Tom
Datorer och internet i händerna på kriminalfiktion. V00 C821

Coetzee J.M.
Inte Paradiset alls - Vit identitet i JM Coetzees Age of Iron och Disgrace. V03 C1001

"Every word double". Metafiktion i J.M. Coetzees roman The Master of Petersburg. V06 C1144

Cohen Leonard
When it all comes down to dust. En närläsning av Leonard Cohens sångtexter. H00 C847

Colette
Passionens aristokrati - en studie i kärlekens villkor hos Colette och EM Forster. H98 C693

Collins Jackie
En värld utan mödrar. Manligt och kvinnligt i två romaner av Jackie Collins. V91 C341

Conrad Joseph
Maskens grimaser. En komparativ studie i narrativitet utifrån Joseph Conrad, Peter Hoeg och Svend Åge Madsen. V96 C512

Uppenbarelser i mörkret. Apocalypse now av Francis Coppola i dialog med Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. V93 C377

Cooper Susan
Efter tusen år. Kung Arthurs återkomst i Guy Gavriel Kays och Susan Coopers författarskap V01 M874

Coupland Douglas
En kartläggning av historieberättandet i Douglas Couplands Generation X. H07 C1193

Crane Stephen
Stephen Crames The Red Badge of Courage: Textkritik och editionsprinciper H86 C282

Cyberromaner
Svensk skönlITteratur. En analyserande diskussion kring svensk skönlitteratur och digital teknik ur författar- och läsarperspektiv. V98 C643

Berättelsens spel. Berättarteknik och ergodicitet i Michael Joyces afternoon, a story H98 M706

Being an Original, and Therefore Incomparable. En berättarteknisk analys av Shelley Jacksons Patchwork girl med en granskning av det lånade ordet och det egna uttrycket. V01 M899

Dagerman Stig
Beredskapslivet i 40-talets prosa. H96 C537

Att röra vid världens hjärta. Stoff, stil och berättarteknik i två dagermannoveller. H89 C316

Bränt barn och det absurda. H95 C474

Det eviga dramat och den opartiska scenen. En studie i Stig Dagermans roman De dömdas ö, mot bakgrund av en klassicerande tendens i det litterära fyrtiotalet. V87 C285

"En helvetes ensamhet". Något om ensamhetsmotivet i Stig Dagermans roman Bröllopsbesvär. H72 C47

Filmen i texten. Ett försök att se hur Stig Dagermans författarskap påverkats av filmen, koncentrerat kring Ormens första del - "Irène". V94 C392

Hårdkokthet - en stilstudie i texter av fyra fyrtiotalister. V98 C632

Madonna eller sköka? En psykoanalytiskt inspirerad läsning av kvinnornas gestaltning i tre dagermannoveller. V94 C397

Skuldproblematiken i Stig Dagermans författarskap. "Den yttersta dagen" i jämförelse med "De dömdas ö". V97 C582

Stig Dagerman och det avdramatiserade dramat - en receptionsstudie. V96 C528

Vem ser vad - och när? En studie av berättarperspektivet i några dagermannoveller. V96 C499

Vuxenvärlden och det ensamma barnet. En studie i Stig Dagermans barndomsskildringar. V97 C567

Stig Dagermans Bränt barn till Ingen går fri. En studie av personlighet- och relationsförändringar i genretransformationen. V99 C746

Ögonblick vid elden. En studie av relationsmotivet i Stig Dagermans Nattens lekar. V00 C816

Att hålla på att dö är att bli som ett barn. En psykologisk läsning av Bengt i Stig Dagermans Bränt barn. H01 C903

Tillvarons tragik - En genusinriktad läsning av det existentiella predikamentet i Stig Dagermans Ormen och De dömdas ö. V03 M990

Att slå en kvinna är som att slå ett djur - ett genusperspektiv på djursymboliken i Stig Dagermans romankonst. H03 C1033

"Är inte alla våra handlingar symboliska?" Symbolisk struktur i Stig Dagermans roman De dömdas ö. V06 C1135

En del skuggor rör sej. Några berättartekniska grepp i Stig Dagermans roman Bröllopsbesvär. V10 C1243

Dagsvers
Dagsländor i evigheten. Kajenns dagsvers i bokform: om ämnesval och genrens vägval. H91 C349

Dahl Roald
Gud så gott. En religiös analys av Charlie and the Chocolate Factory. H98 C713

Dahlgren C.F.
Författare på 1800-talets kalendermarknad. Exemplen CF Dahlgren, GH Mellin och W Ståhlberg. V99 M75

Dahlquist-Ljungberg Ann Margret
"Att våga denna smärta vänta detta ord" En analys av Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs diktsamlingar Jungfrun i berget, Djävulsdans och Rut Hillarps Solens brunn och Dina händers ekon. V97 M573

Dahlstierna Gunno
Evigheten, dikten och människan. Diktsyn i några svenska kungahyllningar från 1600-talet, med fokus på Gunno Dahlstiernas Kunga Skald. V04 C1057

Dahlström Magnus
Den frustrerade karlen. Temat manligt/kvinnligt i Magnus Dahlströms Fyr. V96 C518

Det omotiverade våldet. Två nittiontalsromaner och deras reception i svenska dagstidningar. H94 C415

Kroppens verklighet och det otäcka. En psykoanalytisk betraktelse över Per Hagman och Magnus Dahlström. H98 C689

Postmodernism, samhällskritik och kristen symbolik - en undersökning av Magnus Dahlströms Hem. V98 M672

Dahlström Sture
Jag - De Rörliga Bildernas Napoleon - en studie i gestaltningen av jaget i Sture Dahlströms roman Den store Blondino. V00 C827

Dangarembga Tsitsi
Can You Cook Books and Feed Them to Your Husband? Den koloniala kvinnans utsattta position i romanen Nervous Conditions av Tsitsi Dangarembga. V98 C630

Defoe Daniel
The surprizing lives and several trevales into remote deserted islands of reasons and individuality by tow mariners - at first blindfolded but the enlightened - en analys av hur upplysningstidens förnufts- och vetenskapstilltro samt människobild kommer till uttryck i Robinson Crusoe och Gulliver's travels. V09 C1232

Danielsson Axel
Marxistiska synsätt i Axel Danielssons litteraturkritik. H75 C143

Dante
Hur rak är den väg som till himla bär? En jämförande analys av Rune Lindströms Ett spel om en Wäg som till himla bär och Dantes gudomliga komedi. V98 C614

Dauthendey Max
"Dagfarvernes jubel, Dæmringens klage" En granskning av Gustaf Uddgrens och Max Dauthendeys estetisk-filosofiska programskrift Verdensaltet - Det nye sublime I kunsten mot bakgrund av grundläggande stildrag i litterär symbolism. V06 C1145

Davidsson Cecilia
På väg. Samtidsbilder hos Cecilia Davidsson och Ninni Holmqvist. H00 C863

Delblanc Sven
De Sade i Sven Delblancs romaner. En undersökning av Homunculus och Nattresa. V74 C95

Döden i Hedeby. En studie i aristokratins fall i Sven Delblancs roman Åminne. V75 C124

Eremitkräftan - ett motiv hos Lars Gyllensten (Sokrates död, 1960) och Sven Delblanc (Eremitkräftan, 1962). H82 C217

Frihetens väv. En studie kring Sven Delblancs alter ego i Hedebysviten. V96 C515

Författarrollsdiskussionen i två verk av Sven Delblanc med perspektiv bakåt mot en uppsats av August Strindberg. V72 C9

"Så här ska en slipsten dras!" Delblancs Änkan, FLN-litteraturen och pressens reaktion. H94 C426

Klytaimestra - om Klytaimestragestalten i Sven Delblancs Ifigenia. V94 C389

Loyola utan kyrka. Sven Delblancs porträtt av kyrkoherde Ahlenius och andra prästfigurer i Hedebysviten. H81 C210

Människan inför gud. En tematisk studie i två 1980-talsromaner med stoff från Bibeln: Jerusalems natt av Sven Delblanc och Bat Seba av Torgny Lindgren. V85 C266

Människor i Hedeby. Synpunkter på människosynen och berättartekniken i Sven Delblancs sörmlandsromaner. V75 C131

Natten, döden och det mörka landet - en studie i Sven Delblancs Kastrater, Speranza och Jerusalems natt. V85 C260

Samhällssyn och samhällskritik i Sven Delblancs roman Homunculus. H73 C80

Strindbergs satirer Det nya riket och Delblancs Trampa vatten. H75 C146

Mon Cousins död. En studie av berättartekniska grepp i Sven Delblancs roman Åminne. H83 C233

Friheten i Fängelset. En analys av hur existentialismen kan skönjas i Sven Delblancs Eremitkräftan mot bakgrund av Albert Camus Främlingen. V06 C1146

Dickinson Emily
"And whatsoever Mouth he kissed - Is as it had not been-" Personifieringar av döden i Emily Dickinsons diktning. V98 C629

There is a syllable-less Sea - Poesi och prosa i tre dikter av Emily Dickinson. V08 C1216

Digital teknik
Svensk skönlITteratur. En analyserande diskussion kring svensk skönlitteratur och digital teknik ur författar- och läsarperspektiv. V98 C643

Being an Original, and Therefore Incomparable. En berättarteknisk analys av Shelley Jacksons Patchwork Girl med en granskning av det lånade ordet och det egna utrymmet. V01 M899

Diktonius Elmer
En undersökning av barnmotivet i Elmer Diktonius lyrik. V99 C763

Donne John
Mot en ny världsording. En studie av metaforerna i John Donnes dikt "The Sunne Rising" V05 C1092

Dostojevskij Fjodor
Avslöjandet av Raskolnikov. En studie av undersökningsdomaren Porfirij Petrovitjs roll i Dostojevskijs Brott och strafff. H72 C56

Källarman och vindsmänniska. En studie i Dostojevskijs och Gyllenstens hjälteproblematik. H94 C423

En läsning av Dostojevskijs "Ynglingen". Utifrån Kierkegaard, Bachtin och Sjestov. V01 C893

Anteckningar från en skyskrapa - En studie av Fjodor Dostojevskijs Anteckningar från ett källarhål och Bret Easton Ellis American Psycho. H10 C1271

Drougge Unni
Det osynliga kontraktet. En genusanalys av kvinnans och mannens roll i Unni Drougges roman Andra sidan Alex. H03 C1025

”Boken är kvinnans ljuva hämnd” - Boven i mitt drama kallas kärlek av Unni Drougge och debatten av boken läst som en performance. V11 C1278

Due Tananarive
En studie över afroamerikanska och andliga teman i Tananarive Dues roman My Soul To Keep. H04 C1069

Duras Marguerite
Att inte kunna älska annat än till döds - ett motiv i Marguerite Duras författarskap. V98 C680

Dylan Bob
Not Dark Yet. Bob Dylans förhållande till döden. H03 C1018

Lonesome Day Blues. Åldrande, död och förlorad kärlek i Bob Dylans Time Out of Mind och "Love and Theft" (1997-2003). V05 M1090

Rockpoeten som nästan blev litterärt erkänd. En undersökning av värderingen av Bob Dylans texter på det svenska litterära fältet. H06 C1164

Politiskt arbete på och med ackord - Politiken i Bob Dylans The Times They Are A-Changin' och Bruce Springsteens Nebraska. V07 C1177