C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå

Litteraturvetenskap t.o.m. VT 2011 (E-H)

Uppsatserna är förtecknade efter ämne markerat med fetstil. Efter titel följer uppgift om termin när uppsatsen ventilerades samt uppsatsnummer (kursiverat).

Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil. Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1. 75 kr för 1 uppsats, därefter 50 kr för varje ytterligare uppsats. Glöm inte att tydligt ange uppsatsbeteckningen samt vart uppsatsen skall skickas!

ABCD   E F G H   IJKL   MNOPQR   STUVWXYZÅÄÖ  

Edelfeldt Inger
Bland sjöjungfrur och barbiedockor. En analys av kvinnlighet och identitet i Inger Edelfeldts Kamalas bok och Den täta leden. V98 C662

Bakom flickrummets dörr. En studie av barnets värld i Inger Edelfeldts I fiskens mage, Juliane och Jag och Nattbarn. H99 C788

Den andra föräldern. En studie av modersgestalten i två romaner av Inger Edelfeldt. V00 C797

Mörkret bakom speglarna och den klara blicken. Existentiella motiv i Inger Edelfeldts Den förunderliga kameleonten. V02 C932

Edqvist Dagmar
frihet, kärlek, modernitet - mellankrigstidens nya kvinna i Margit Palmaers Studentska och Dagmar Edqvists Kamrathustru. H03 C1026

Edwardsson Åke
Ett samhälles döda vinklar. Samhällskritik och värdegrund i Åke Edwardssons kriminalfiktion. H00 C864

Eggehorn Ylva
Badin i blickpunkten. En studie av Morianens gestalt i Ylva Eggehorns En av dessa timmar och Ola Larsmos Maroon-berget. V97 C586

Ekelund Vilhelm
Form och modernitet i Vilhelms Ekelunds Elpidi. H96 M538

Vid diktens källa. Vilhelm Ekelunds "Visioner och harmonier" och poesins villkor. V96 C530

Det sönderslagna strängaspelet. Poesi och antipoesi hos Vilhelm Ekelund och Ezra Pound. H98 C712

Ekelöf Gunnar
Gunnar Ekelöfs Färjesång. Variationer över ett tema. V72 C21

Kvinnan som symbol och metafor i Gunnar Ekelöfs diktsamlingar Dedikation, Sorgen och stjärnan och Köp den blindes sång. V85 C262

Motivcykler i Köp den blindes sång. En studie i Gunnar Ekelöfs syn på tiden, livet och döden. V95 C452

Gunnar Ekelöf och djävulen. H98 C708

Vad rör mig frid. Paradoxen i Gunnar Ekelöfs Färjesång. H98 C711

Det är inte detta som är. En komparativ studie av Gunnar Ekelöfs "Absentia animi" och Stéphane Mallarmés "Sonnet en x". V99 C747

Samhällskritik och verklighetsflykt i Gunnar Ekelöfs litterära prosa. V07 C1168

Ekman Kerstin
Från häxringar till änglahus, en undersökning av några berättartekniska element i Kerstin Ekmans romaner Häxringarna, Springkällan, Änglahuset. V80 C185

Kerstin Ekmans roman Änglahuset som kärleksroman. H81 C206

Kritiken av "folkhemmet" i Kerstin Ekmans Änglahuset. Kvinnan i 1930- och 40-talets Sverige. H81 C203

Den nyckfullt slingrande trajectorian - vad Vladimir Propps funktionsanalys kan och inte kan belysa i Kerstin Ekmans roman Rövarna i Skuleskogen. V95 C429

Denna åtrå att förvandlas - tarot, alkemi och Jung i Kerstin Ekmans Rövarna i Skuleskogen. VC95 C457

Kvinnan som gick in i spegeln? Om Tora Ottar och hennes medsystrar i Kerstin Ekmans romanserie om Staden. H94 C424

Personskildringen i Kerstin Ekmans detektiv- och kriminalromaner. -84 C244

Texten som valplats. Det kvinnliga subjektets möjlighet i en ifrågasatt identitet. Kerstin Ekmans berättelse Hunden. H91 C348

Skapande sorg. Nostalgi, modernitet och kön i 1990-talsromanerna Händelser vid vatten av Kerstin Ekman och Aprilhäxan av Majgull Axelsson. V04 M1060

Vårt behov av konst är omättligt. Konstens plats och konstnärens roll i Kerstin Ekmans romaner Guds barmhärtighet, Sista rompan och Skraplotter. V04 M1062

Nedstigning och återkomst. En jungiansk analys av Kerstin Ekmans roman Sista rompan. V05 C1093

Elgström Anna Lenah
Protest och anpassning - om den kvinnliga utvecklingsvägens problematik i Anna Lenah Elgströms Elsa-trilogi (1928-1936). V98 C651

Riktiga karlar och syndfulla fresterskor. Kritiken av samhällets kvinnosyn i fyra noveller ur Anna Lenah Elgströms Fattigfolk. V04 C1047

Elkan Sophie
Sophie Elkan och det litterära sekelskiftet - en receptions- och kultursociologisk analys. V94 C407

Ellis Bret Easton
American Psycho. V94 C405

Det omotiverade våldet. Två nittiotalsromaner och deras reception i svenska dagstidningar. H94 C415

Anteckningar från en skyskrapa - En studie av Fjodor Dostojevskijs Anteckningar från ett källarhål och Bret Easton Ellis American Psycho. H10 C1271

Elvestad Sven
Förhållandet mellan Sven Elvestad (Stein Rivertons) psykologiska thriller "Morderen fra moerkret" och hammarbymordet. H83 C231

Enckell Rabbe
Rabbe Enckells Agamemnon - en tragedi med rötter i antiken. V84 C254

Ende Michael
"Jag - är- Bastian - Balthasar -Bux!" Kris och självförverkligande i Michael Endes Den oändliga historien. V99 C748

Spegeln i Spegeln - en labyrint - en analys av huvudtemat i Michael Endes novellsamling. V99 C749

Engdahl Horace
Två kritiker. En jämförande studie av Horace Engdahl och Bengt Holmqvist. H99 M777

Engdahl Per
Det blågula spöknippet: en ideologisk studie av Per Engdahls diktsamling Stormsvept. V96 C506

Englund Peter
Dokumentärens dodla budskap. Fakta och fiktion i verk av Per Olov Enquist, Ola Larsmo och Peter Englund. V98 M641

Engström Albert
" -Skärgården tog vi och utnyttjade". Kolonialism som tolkningsnyckel till Albert Engströms noveller om rospiggar. H06 C1161

Enquist Per Olov
Bakvattnet av en resas strömdrag. Dokument, dokumentarism och symboler i Per Olov Enquists Magnetisörens femte vinter. V92 C363

Den problematiska ensamheten. Ett försök till belysning av ett viktigt tema i Per Olov Enquists romaner Hess och Sekonden. H74 C107

Det bedrägliga konstverket. Lögn, spegling och besvärjelse i Per Olov Enquists roman Kapten Nemos bibliotek. H96 C545

Dokumentärens dolda budskap. Fakta och fiktion i verk av Per Olov Enquist, Ola Larsmo och Peter Englund. V98 M641

Dramatik gjuten i ett stycke? Om Per Olov Enquists pjäser Tupilak och Magisk cirkel. V98 M671

Fedras tre ansikten. En studie av lidelse och personligt ansvar i Per Olov Enquists Till Fedra under jämförelse med Euripides Hippolytos och Racines Phèdre. V84 C241

Konstverket som bedrägeri. En undersökning av Per Olov Enquists roman Magnetisörens femte vinter. H74 C106

Kvinna i åtta minuter. En jungiansk/feministisk läsning av Per Olov Enquists kärleksroman Nedstörtad ängel. H96 C563

Per Olov Enquists Nedstörtad ängel. Romanens enhetsskapande faktorer och dess plats inom det övriga författarskapet. V91 C343

Verklighetsplan i Per Olov Enquists roman Färdvägen. Fyra olika tolkningsförsök. V77 C159

Tjugo år, tvåtusen år. Fiktionalitet och historiesyn i Eyvind Johnsons Molnen över Metapontion och Per Olov Enquists Legionärerna. V06 M1127

Eriksson Eva
En barnbok tar gestalt. Vilda bebin får en hund - transmediering från bilderbok till drama. H97 M603

Eriksson Ing-Marie
Om rätten att gestalta verkligheten. Debatterna kring Carina Rydbergs Den högsta kasten och Ing-Marie Erikssons Märit. V98 M637

Espmark Kjell
Kjell Espmark, Harry Martinsson erövrar sitt språk. V72 C29

Vägar in i ett landskap. En tematisk studie av Kjell Espmarks senare poesi. H88 C308

Estetik
Den officiella smaken. Svenska Akademiens tävlingsämnen åren 1870-1900. Ett granskningsförsök. H73 C83

Eurén-Berner Lisa
Två flickboksserier. En jämförelse mellan hjältinnans utveckling och karaktär i två långserieböcker, dels Lisa Eurén-Berners Sprakfåleböcker och dels Gerda Ghobés böcker om Anne Vildkatt. V73 C61

Euphrosyne (Julia Nyberg)
"Ditt hjerta hette oro: dina tankar Flyttfoglar". Om själens dramatiska resa hos Euphrosyne och Atterbom. H04 M1085

Euripides
Euripides Medea - uråldrig men aldrig föråldrad. H96 C562

Evander P G
Evangeliernas Judas och Evanders. En studie i PG Evanders roman Judas Iskariots knutna händer. H87 C289

Myt i förvandling - Judasgestalten i tre texter hos Evander, Huldén och Hedberg. V94 C399

Fagerberg Sven
Sven Fagerbergs samhällssyn i Det vitmålade hjärtat. V75 C140

Fagerholm Monika
Att leva sitt språk. Om relationen mellan språk och verklighet i Monika Fagerholms roman Diva. V99 C743

Faldbakken Knut
Världen som soptipp. Masskultur, modernitet och dystopi i Knut Faldbakkens romaner Oår Aftonlandet och Oår Sweetwater. H07 C1186

Falkenland Christine
En gränsernas begränsning - en postmodernistisk studie av genreupplösningen hos Christine Falkenland i jämförelse med den tidige Harry Martinson. V01 M889

Fantasy
Hästen och människan. En studie av ett samhällssystem i tre fantasytrilogier. V94 C406

Mörkrets ansikte. En analys av Ondskan i fantasylitteratur. V00 M835
Fantastisk litteratur, Fantasy och Tolkien. Finns gudomlighet i fantasin? H07 C1190

Fanzines
Gör det själv. Fanzines, Poesi och Motkultur. H02 C962

Motkultur - fanzines om den poetiska visionen. V03 M1063

Faulkner William
Rebel Yell. Det amerikanska inbördeskriget i William Faulkners novellistik. V99 C733

Faust
Faustmyten. Faust i over firehundre år, hva har skjedd? V07 C1173

5 unga
Gruppen Fem unga - fanns den? H97 C606

Livsdyrkaren och kretsloppet. Analys av årstidsmetaforik och cykliska mönster i den unglitterära antologin 5 unga. H95 C491

Fielding Helen
Bridget Jones och det herrelösa monstret. Disciplinering av kroppar i Helen Fieldings romaner Bridget Jones’s Diary och Bridget Jones; The Edge of Reason. V04 M1041

Elizabeth & Bridget + Mr Darcy = sant. Kön, kärlek och känsla i Jane Austens Pride and Prejudice och Helen Fieldings Bridget Jones's Diary. V06 C1142

Finch Philip
Datorer och internet i händerna på kriminalfiktion. V00 C821

Film
Bara en mor - från bok till film. Om utformningen av den sociala skildringen i de båda konstarterna. V73 C74

The Third Man - från novell till film. En analys av förändringarna från Graham Greenes novell till det slutliga scenariot för Carol Reeds film. V75 C126

Fitinghoff Laura
Laura Fitinghoff. Fragment ur ett författarliv. V92 C360

Flickornas julbok
På egna ben. Arbetet och kärleken i Flickornas Julbok 1935-1950. C846 H00

FLN-litteratur
"Så här ska en slipsten dras!" Delblancs Änkan, FLN-litteraturen och pressens reaktion. H94 C426

En värld utan mödrar. Manligt och kvinnligt i två romaner av Jackie Collins. V91 C341

Flaubert Gustave
Drömmen om en annan verklighet. En analyserande läsning av de eskapistiska inslagen i Flauberts Madame Bovary och Gontjarovs Oblomov. H09 C1242

Flygare-Carlén Emelie
"Nej, tiden är väl ännu icke mogen". En feministisk läsning av Emelie Flygare-Carlén. H99 C785

Foer Jonathan Safran
Om mänsklighetens ogripbarhet.
En intermedial analys av samspelet mellan fotografi och text i Jonathan Safran Foers Extremely Loud and Increddibly close. H08 C1218

Extremt & otroligt. Samspelet mellan stil, form och innehåll i Jonathan Safran Foers Extremely Loud & Incredibly Close. H09 Sv4/1

Fogelklou Emilia
Guds moderlighet. Emilia Fogelklous Birgitta jämförd med några andra birgittatolkningar. H90 C335

Folkböcker
Folkböckerna om stortjuven Carl Fredrik Lilja. En studie av deras innehåll och tillkomstprocess. V84 C245

Folksagor
Sju motiv i norska och nordbrittiska folksagor. H99 M776

Folkrörelser
Nykter läsning för unga krafter. Litteraturen som förmedlare av ideologi och samhällssyn inom IOGT:s ungdomsorganisation och ungdomslogen Unga Krafter 1909-1920 V88 C293

Forsell Lars
Dramatisk teknik och motiv i Forsells skådespel Christina Alexandra. -76 C149

Lars Forsells skådespel Christina Alexandra. Hans utnyttjande av historiska källor. V76 C151

Lars Forsells utnyttjande av de historiska källorna i skådespelet Galenpannan. H75 C147

Forsell Loulou
Skvaller, kyssar och döden. Om Loulou Forsells, Maria Langs och Helena Polonis deckare. V96 C525

Forsström Tua
Den Mörka Kamraten följer oss. Om tiden, minnet och förlusten i Tua Forsströms samlingsvolym Jag studerade en gång vid en underbar fakultet. V05 C1094

Forster E.M.
Passionens aristokrati - en studie i kärlekens villkor hos Colette och EM Forster. H98 C693

Framåt
Offentlighetens gränser: en studie av tidskriften Framåt och den borgerliga offentlighetens gränser under 1880-talet. V04 M1042

Franzén Nils-Olof
Ture Sventon och Agaton Sax - två mästerdetektiver under förstoringsglaset. En undersökning av de deckarparodiska dragen i Åke Holmbergs och Nils-Olof Franzéns Ture Sventon resp. Agaton Saxböcker. V73 C73

Fredriksson Marianne
Marianne Fredriksson och väckelseromanen - en studie av Simon och ekarna och Den som vandrar om natten. V99 C727

Repetition eller innovation? - ett försök att karaktärisera och genrebestämma Marianne Fredrikssons författarskap. H93 M382

Mörker och ljus i Paradisets barn - en studie av skuldtemat i Marianne Fredrikssons trilogi Evas bok, Kains bok och Noreas saga. H99 C762

Skönhet, styrka och intelligens. En analys av hur moderskapet skildras i tre romaner av Marianne Fredriksson. V04 C1035

French Marilyn
En analys av Mira, huvudpersonen i Marilyn Frenchs roman The Women's Room. V80 C187

Fridegård Jan
En bonddrängs väg till Långholmen jämförd med Äran och hjältarna och Tack för himlastegen. H84 C257

Klass och individ i Jan Fridegårds debutrroman En natt i juli. V84 C255

"En ren och oförfalskad proletärroman". Mottagandet av Moa Martinsons och Jan Fridegårds första romaner i bokform. H90 C333

Klass mot klass. Klasstematiken i Jan Fridegårds Lars Hård-litteratur och hans Gryningsfolket satt i ett klassammanhang. H00 M838

Livet och döden gestaltade i Jan Fridegårds roman Hallonflickan. V06 C1130

Fridell Folke
Rivar-Bohm och människovärdet. En analys av Folke Fridells syn på industriarbetarnas villkor med utgångspunkt från hans romaner Död mans hand och Greppet hårdnar. V73 C76

Frimansson Inger
Den nya Mankell skulle vara en kvinna. En studie av den ökade utgivningen av kriminalromaner skrivna av kvinnor i Sverige mellan åren 1990-2006. V07 M1179

Frostenson Katarina
"Ingenting är mer osynligt än ordens ledljus"? Kommentar till Katarina Frostensons debutsamling I mellan. V93 C376

Jaget och den andre i Katarina Frostensons I det gula. V98 M649

"-Mullan-ord/-av siktad jord" En analys av Katarina Frostensons Berättelser från Dom. V95 C428

Geografi och poesi. Om föreställningar kringplatser och landskap i Kristina Frostensons Tankarna och Vägen till öarna. V99 M761

Kvinnlig världsbild - kvinnligt språk? En jämförande analys av tre samtida svenska kvinnors lyrik. H99 C767

De otillräckliga orden. Om poesins villkor samt språkets begränsningar och möjligheter i Ritva Nybackas Lampan och Katarina Frostensons Stränderna. H07 C1197

"över de märkta i muren inlagda" - En begrundan över språket i Katarina Frostensons Berättelser från Dom. V11 C1286

Fry Roger
Förnyad form. Synen på bildkonst och litteratur hos Roger Fry och Virginia Woolf (1920-1925), samt Virginia Woolfs praxis i Jacob's Room (1922). V98 M639

Fröding Gustaf
Antika inslag i Frödings diktning. H83 C239

Gustaf Fröding och bildkonsten. H81 C209

Gustaf Fröding som folklivsskildrare i Räggler och pascher. V75 C125

Om modet att kasta av sig en föraktad kostym. Frödings nedanförmänskliga visor. H95 M494

Småstaden i Gustaf Frödings liv och dikt. En motivundersökning. H89 C319

Tre dikter - en myt. Den vandrande juden hos Viktor Rydberg, Oskar Levertin och Gustaf Fröding. H92 C362

Tre nedanförmänskliga visor - en studie med versifikationen i fokus. H95 C473

Fuentes Carlos
La Chingadas söner. En jämförande analys av karaktärsteckningen av protagonisterna i Juan Rulfos Pedro Páramo och Carlos Fuentes La muerte de Artemio Cruz. H06 1167

Fyrtiotal
Fyrtiotalsbegreppet. En granskning av olika avgränsningsförsök. V74 C89

Författarförlaget
Verksamhet och debatt 1970-1975. V95 C450

Förlagsverksamhet
Daimon Förlag - den finlandssvenska modernismens getingsmidja. H05 C1125

Gagner Marie Louise
Marie Louise Gagner. En tendensrecensent. V95 C463

García Márquez, Gabriel
”Roman” med obestämd genretillhörighet blir krönikan om den förrädiska kärleken. En tematisk och berättarteknisk analys av Krönika om ett förebådat dödsfall. V04 C1036

Gardell Jonas
Jonas Gardell. En studie i popularitet, kvinnor och relationer i ett författarskap. V96 C519

Vår Fru Björks lidande. En teologiska läsning av romanen Fru Björks öden och äventyr. H93 C383

Fru Björk. En studie av berättarstrukturen och karaktärsuppbyggnaden i Jonas Gardells Fru Björks öden och äventyr. H99 C784

Under ytan - sanningen om samtiden i postmodern förpackning. En postmodern läsning av Jonas Gardells roman Så går en dag ifrån vårt liv och kommer aldrig åter. H00 C843

I dialog med andra texter. En intertextuell studie av Jonas Gardells roman Fru Björks öden och äventyr med avseende på Unga Fru Sprakfåle. Berättelse för flickor. H01 M917

Växtvärk. Uppväxtskildringar i En komikers uppväxt och Hon går genom tavlan, ut ur bilden. V03 C1002

Garland Alex
Att fly sin verklighet. En analys av eskapismen i Alex Garlands The Beach och några jämförelser med fransk symbolism. H00 M867

Gaiman Neil
3 x dröm. En formell analys av Neil Gaimans Sandman i allmänhet och novellen "A Midsummer Night's Dream" i synnerhet. V95 C447

"Two Streams of Information". En undersökning av relationen mellan text och bild i Neil Gaimans serie The Sandman. V10 C1256

Geijerstam Gustaf af
Ur Lifvets gråkalla sidor... En jämförande studie av Anne Charlotte Lefflers novell "Doktorns hustru" och Gustaf af Geijerstams novell "Ett äktenskap". V97 C578

Generationsromaner
Från Goethe till Coupland. En studie av begreppet "generationsromaner". V01 C886

Genier på villovägar
En studie av den övermänsklige som ställer sig utanför och hotar den mänskliga gemenskapen, i populärlitteraturen under decennierna kring sekelskiftet 1900. H96 C541

Genusperspektiv
Att slå en kvinna är som att slå ett djur - ett genusperspektiv på djursymboliken i Stig Dagermans romankonst. H03 C1024.

Gernandt-Claine Jane
"Vingade drömmar och hjärtefibrer i brand". En studie av Jane Gernandt-Claines bortglömda författarskap. H95 C481

Ghobé Gerda
Två flickboksserier. En jämförelse mellan hjältinnans karaktär och utveckling i två långserieböcker, dels Lisa Eurén-Berners Sprakfåleböcker och dels Gerda Ghobés böcker om Anne Vildkatt. V73 C61

Gibson William
Neuromancer - när naturen ersätts av teknologi. V98 C666

Ginsburg Allen
Hipsters med änglahuvuden - Beatgeneration, svenska kritiker och det litterära arvet. V03 M1010

"Ginsberg viskar i mitt öra" - Tematisk komparation av Bob Hanssons och Allen Ginbergs diktning. V06 C1136

Gissing George
En jämförande analys av feminism och sexualitet i Henry James The Bostonians och George Gissins The Odd Women. V98 C654

Golding William
Att studera människan sub specie aeternitatis; om människoskildringen i William Goldings Flugornas herre. V77 C158

Goldman Anita
Den sista matriarken från Ur - hur Sara och hennes nära omgivning influeras av Inanna-myten, i Ags roman Den sista kvinnan från Ur. V97 M569

Goleman Daniel
Att tjäna på känsla. En retorisk analys av populärvetenskap som litterär genre, med exempel från Daniel Golemans Emotional Intelligence. H99 M7812

Gontjarov Ivan
Drömmen om en annan verklighet. En analyserande läsning av de eskapistiska inslagen i Flauberts Madame Bovary och Gontjarovs Oblomov. H09 C1242

Gordimer Nadine
Son of Sorrow - a socio-psychological analysis of Nadine Gordimer's My Son's Story. H98 M707

Grahame Kenneth
Ett poetiskt verks resa genom två genrer. The Wind in the Willows som roman, drama och föreställning. H94 C421

Granlid Hans
"Det handlar om kärlek". En studie av konst och religion i Hans Granlids roman Födelse. H93 C388

Granlund Erik
Inbrott i offentligheten - En analys av Erik Granlunds fängelseskildring Sex år. H10 C1264

Grave Elsa
Mellan gnom och luftande. Det groteska och dualiteter i Elsa Graves Ariel och Luciafirarna. H03 C1027

Greene Graham
The Third Man - från novell till film. En analys av förändringarna från Graham Greenes novell till det slutliga scenariot för Carol Reeds film. V75 C126

Vid kristendomens hjärta - syndare eller helgon? Om religiös och katolsk tematik i Graham Greenes romaner The Heart of the Matter och The End of the Affair. H96 C556

Greider Göran
Språk, plats, ursprung - en explorativ tematisk studie i Göran Greiders lyrik med avseende på språkproblematik. H98 C701

Grímdottír Vigdís
Flickan och lejonet - en jämförande analys av huvudpersonerna i Vigdís Grímdottírs romaner Jag heter Isbjörg, Jag är ett lejon och Flickan i skogen. V98 C656

Gripe Maria
"Dej har vi fått för våra synders skull!" En analys av modern i Maria Gripes Elvis-böcker. H98 C717

Livsåskådning och symbolik i Maria Gripes ungdomsroman Agnes Cecilia - en sällsam historia. V96 C532

Några huvudlinjer i Maria Gripes författarskap från 1960 och framåt. H72 C49

Sjöjungfruögon och speglar. Symbolik i Maria Gripes författarskap med utgångspunkt i Lottenböckerna. H96 C544

Carolin och Sara Videbeck. En studie av Maria Gripens skuggböcker. V02 C925

"Det verkar lite spöklikt faktiskt" - en studie av skräckelement och gotiska drag i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia. V02 C933

Skilda världar. En studie av klassperspektivet i Maria Gripes trilogi om Lotten. H03 C1028

Trådarna väljer sina egna vägar. Ironska strategier i förhållande till myt och saga i Glasblåsarns barn. H06 C1159

Gripes ensamma barn. Ensamhetstemat i Maria Gripes Josefin och Elvis Karlsson. H06 C1166

Guillou Jan
Naivitetens odyssé. En studie av Jan Guillous Det stora avslöjandet i jämförelse med August Strindbergs Röda rummet. V06 C1140

Gustafsson Lars
Inte här - någon annanstans. En analys av verklighetsuppfattningen och kompositionen i Lars Gustafssons roman Poeten Brumbergs sista dagar och död. H74 C109

Lars Gustafssons syn på författarrollen i romanen Herr Gustafsson själv. V73 C65

Stor skald eller måttlig samhällsdebattör. Receptionen av Lars Gustafssons författarskap mellan 1980 och 1991. V93 C378

Tillvarons arkitektur. Jaget och världen i Lars Gustafssons romansvit Sprickorna i muren. V91 C344

Frihet och förtryck - ett tema i Lars Gustafssons Sprickorna i muren. C844 H00

Gustavianska skedet
Gustav III och kung Biriber - en studie av ett urval handskriven underjordisk litteratur från Gustav III:s tid. H86 C284

Gyllensten Lars
Eremitkräftan - ett motiv hos Lars Gyllensten (Sokrates död, 1960) och Sven Delblanc (Eremitkräftan, 1962). H82 C217

Källarman och vindsmänniska. En studie i Dostojevskijs och Gyllenstens hjälteproblematik. H94 C423

Om Lars Gyllenstens Baklängesminnen. H90 C334

På jakt efter livsåskådningar. V84 C247

Gyllenstens radikala metafiktion. H06 M1155

Skärvor av ett ideal - ikonoklasi i Lars Gyllenstens Sokrates död. V07 C1171

"Han hade sin lust inte i lusten som sådan, lusten för stunden, utan i lusten till makt" En studie av makt och moral i Lars Gyllenstens I skuggan av Don Juan och Skuggans återkomst eller Don Juan går igen. H09 Sv4/3

Gymnasieskolans litteratur
Kanon i gymnasieskolan. En uppsats om litteraturarv och litteraturundervisning. V95 C466

Göthe Staffan
En Drömmespilsanalyse av Staffan Göthes "Den perfekta kyssen" V93 C369

”Att jämt springa omkring och spela Allan”. Maskuliniteter i Staffan Göthes folkhem. V04 C1056

Hagman Per
"Ja, jag vet inte..." samtidsskildringar hos fyra nittiotalsförfattare. H96 C548

Kroppens verklighet och det otäcka. En psykoanalytisk betraktelse över Per Hagman och Magnus Dahlström. H98 C689

Narcissism - vår tids socialkaraktär? En analys av det narcissistiska inslaget i två romaner: Sissela Lindblom, Lisa för själen och Per Hagman, Pool. V98 C645

Under ytan - om alienationsupplevelsen i Per Hagmans romaner Cigarett, Pool och Volt. H97 C609

Haiku
Haiku på svenska - En analys av haiku som svensk poetisk form. H05 C1114

Hallberg Anna
Arte(f)akt. En poetisk materialisering på två plan. Anna Hallberg och Joar Tiberg i ljuset av den konkreta poesin. H08 C1217

Hallström Per
Hussgestalten i Per Hallströms Döda fallet och Lars Molins Vild-Hussen. En jämförelse mot bakgrund av den historiska Magnus Huss. V74 C97

Hamilton Donald
Sverige i två agentromaner. Nick Carter, Blå död och Donald Hamilton, Farligt värre, Matt Helm. H74 C116

Hamsun Knut
Synen på diktarbegåvningens natur och uppgift i Knut Hamsuns romaner Redaktör Lynge och Ny jord. V74 D102

Män som inte är som andra män. En jämförelse av etik och moral hos protagonisterna i Knut Hamsuns Sult och Charles Bukowskis Factotum. H09 Sv4/2

Hansson Ola
Erotik. Stella Kleves Berta Funcke och Ola Hanssons Sensitiva amorosa - en receptionsanalys. V95 C438

"Mitt i alltings död och förruttnelse" --- Ola Hanssons Notturno genom dekadenslitteraturens synvinkel. V95 C444

Kvinnorna i den svenska dekadenslitteraturen. En komparativ studie av Berta Funcke och Sensitiva amorosa. H00 C861

Längtan och förtvivlan – en jämförelse av synen på kärlek och sexualitet i Ola Hanssons Sensitiva amorosa och Hjalmar Söderbergs Doktor Glas utifrån teori kring dekadenslitteratur. V04 C1058

”denna eländiga neurasteni eller anemi, som man inte kan bota” Om Stella Kleves, Ola Hanssons och Laura Marholms litterära skildringar av förra sekelskiftets kultursjuklighet. H04 M1083

Hansson Bob
"Ginsberg viskar i mitt öra" - Tematisk komparation av Bob Hanssons och Allen Ginbergs diktning. V06 C1136

Hasselbergs S.
Wecko-Blad till barns nytta och nöje av S Hasselberg. H75 C145

Hassen Khemiris Jonas
Rösten från förorten? En receptionsstudie av Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött. V06 C1147

Haugen Tormod
Postmodernism i ungdomsböcker? - en närläsning av Tormod Haugens Slottet det vita och Skriket från djungeln. V99 C732

Hay Elizabeth
Rupturing Gender - Strategies Toward Change in Canadian Literature. H09 M1236

Heaney Seamus
"how we slaughter for the common good.." En analys av historiska teman i Seamus Heaneys tidiga lyrik Door into the Dark, Wintering Ou, North. V98 C677

Hedberg Olle
Dalmålningar på spanska. Religiösa och mytiska inslag i Olle Hedbergs romantrilogi om Vendela. V93 C375

Finns här några snälla barn? närläsning av utvecklingsromaner av Olle Hedberg. H98 C718

Hedberg Tor
Myt i förvandling. -Judasgestalten i tre texter hos Evander, Huldén och Hedberg. V94 C399

Synen på äktenskapet i Victoria Benedictssons Fru Marianne och Tor Hedbergs På Torpa gård. H95 C487

Hedenvind-Eriksson Gustav
Den sociala grundsynen hos Gustav Hedenvind-Eriksson med utgångspunkt från På friköpt jord. H71 C22

Heidenstam Verner von
Bilden av fadern i Heidenstams Hans Alienus (1892) och När kastanjerna blommade (1941). V76 C156

Heidenstams syn på arabvärlden. En undersökning av Vallfart och vandringsår och Endymion. V74 C105

Konsten att citera Heidenstam. En studie av Ole Söderströms roman Molnvandringen. V86 C276

Kriget och den nationella blomningen. Ett försök att läsa Heidenstams Karolinerna som en helhet. H92 C361

Hein Christoph
Analys av huvudpersonerna i Christoph Heins Det fremde Freund och Der Tangospieler utifrån två perspektiv: förhållandet till omvärlden och förhållandet till det förflutna. V74 C400

Hellberg Hans-Erik
Från kritiker till läsare. Kram som brytpunkt i Hans-Erik Hellbergs författarskap. V96 C523

Från realism till spökeri. Hans-Erik Hellbergs senare författarskap. V98 M648

Hans-Erik Hellbergs dunder & brakböcker - en annorlunda barndeckarserie. H79 C182

Hellsing Lennart
Musiken hos Lennart Hellsing. En analys av utvalda verk av Lennart Hellsing. V98 C616

Hemingway Ernest
På jakt efter livsåskådningar. V86 C247

Klarhet, sällhet, storhet. Om förhållandet mellan språk och moral i Hemingways noveller. V00 C796

Hemner Jarl
Litteratur och samvete. En undersökning av Jarl Hemners och Ture Janssons syn på det finska inbördeskriget. V77 C162

Hergé (George Rimi)
Kris och terapi. En läsning av Hergés album Tintin i Tibet. V97 C590

Hermansson Marie
Snövit i ny gestalt. En komparativ och djuppsykologisk närläsning av Marie Hermanssons roman. H98 C715

Snövit som revisionismsaga – en analys av tre moderna versioner ur ett feministiskt postfreudianskt perspektiv. V04 C1046

Herrström Christina
Att träda in i kvinnlighetens skepnad. En analys om kvinnligt identitetssökande i Christina Herrströms Glappet. V99 C739

Hesse Hermann
Tre verk och dess mottagande i Sverige. H91 C350

Sanningar finner man endast genom jämförelser. En studie av Nils Holmbergs översättning av Hermann Hesses Siddhartha. V02 C943

Hesselholdt C.
Berättelsen om Marlon - en dansk 90-talssaga? V99 C759

Highsmith Patricia
Dödligt dubbelliv. Moralföreställningar och attityder i Patricia Highsmiths och Ruth Rendells författarskap. V97 C589

Hillarp Ruth
"...att de skrattande må stiga mot rymden". En analys av kärleksmotivet i några av Rut Hillarps och Maria Wines 40-talsdiktsamlingar och deras relation till det litterära 40-talet. V98 M687

"Att våga denna smärta vänta detta ord". En analys av Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs diktsamlingar Jungfrun i berget, Djävulsdans och Rut Hillarps Solens brunn och Dina händers ekon. V97 M573

Erotiken och smärtan. En läsning av några dikter i Rut Hillarps Solens barn. V96 C511

Passion, masochism och religiositet. En studie av Rut Hillarps prosaverk Blodsförmörkelse, Sindhia och En eld är havet. H94 C418

Hintze Pia
"Vi är faktiskt inte särskilt moderliga, någon av oss!" Det moderna moderskapet i ett litterärt och samhälleligt perspektiv. V02 M941

Hirdman Maj
Anna Holberg. En studie i Maj Hirdmans debutroman från 1921. H80 C194

Hoffmann E.T.A.
Den romantiska kärleken. En utredning av incesttematiken i romantisk litteratur. V95 C442

Den gudomliga operan. En studie av Dantes närvaro i Hoffmanns novell ”Don Juan”. V04 C1052

Hollinghurst Alan
En annan sida av epidemin - kvinnor och aids i två skönlitterära verk. H07 C1197

Howards Robert E.
Fantasins lättja - Upprepning och formelstruktur som läsarorienterande faktorer i Conan Barbaren. V10 C1246

Holmberg Åke
Ture Sventon och Agaton Sax - två mästerdetektiver under förstoringsglaset. En undersökning av de deckarparodiska dragen i Åke Holmbergs och Nils-Olof Franzéns Ture Sventon resp. Agaton Saxböcker. V73 C73

Holmqvist Bengt
Två kritiker. En jämförande studie av Horace Engdahl och Bengt Holmqvist. H99 M777

Holmqvist Ninni
Bortom bilderna. Utanförskap, identitet och kropp hos debutanterna Ninni Holmqvist och Cilla Naumann. V96 C517

"Jag är både-och. Jag är varken-eller." Identitet, maktstrukturer och kommunikation ur ett genusperspektiv i Ninni Holmqvists Kostym. V05 C1095

Holmström Claes
Berättarteknikoch postmodernism i Claes Holmströms roman Tredje stenen från solen. V97 C585

Jack och Tredje stenen från solen - två generationsromaner? H95 C475

Jag var liksom CHEF i den här ... BUTIKEN. Skildringen av kvinnor och män i Claes Holmströms Tredje stenen från solen. V01 C885

Holst Hanne-Vibeke
"Vi är faktiskt inte särskilt moderliga, någon av oss!" Det moderna moderskapet i ett litterärt och samhälleligt perspektiv. V02 M941

Hughes Ted
Kråka. H78 C173

The Infinite Depth of Crowiness. H04 C1071

Hugo Victor
Den utpräglat goda människan. ? C136

Huldén Lars
Myt i förvandling - Judasgestalten i tre texter hos Evander, Huldén och Hedberg. V94 C399

Huxley Aldous
Att kuva apan och ha essensen som förebild. En analys av Huxleys dystopi Ape and Essence: hur den ser ut, hur den uppkom, och hur människan får en andra chans. V98 C674

Ideologiska värderingar och föreställningar om den perfekta världen - utopin; en jämförande undersökning av definitionen av begreppet utopi i för- och efterkrigssamhällena; respektive samhällsklimat representerat av HG Wells A Modern Utopia (1905) och Huxleys Island (1962). V98 C676

"To see that is in front of one's nose needs a constant struggle". En uppsats om tre 1900-talsdystopier, Vi av Eugen Samtjatin, Brave New World av Aldous Huxley och Nineteen Eighty-Four av George Orwell, deras inbördes förhållande och genrerepresentativitet. V98 C652

Liv och lust i Dystopia. Om fortplantning och sexualitet i tre dystopiska 1900-talsromaner: Huxleys Brave New World, Orwells Nineteen Eighty-Four och Margaret Atwoods The Handmaid's Tale. V00 C805

Historien och Gud i den sköna nya världen. En studie av Brave New Worlds idéhistoria. V03 C1015

Huysman J.K.
Des Esseintes och kulten av det artificiella i A Rebours. V73 C71

Hylinger Claes
Apostrofen gör skillnaden. En studie av Claes Hylingers patafysiska världsbild. V98 C615

Tema med variationer. En berättarteknisk studie i Claes Hylingers roman Det hemliga sällskapet. V95 C461

Hoeg Peter
Maskens grimaser. En komparativ studie i narrativitet utifrån Joseph Conrad, Peter Hoeg och Svend Åge Madsen. V96 M512

Fröken Smilla och verkligheten, en analys av de metafiktiva dragen i Peter Hoegs Fröken Smillas känsla för snö. V97 C583

Lämpligheten med att kanske vara lämpad. En analys av tidsperspektiven i Peter Hoegs De måske egnede. V98 M688

"Star fucking" på den litterära arenan.Exemplet Peter Hoeg. V98 C665
Fånge i kulturen. En analys av civilisationskritiken i Peter Hoegs roman Kvinden og aben. V00 C808

Höijer B-E
Laestadianismen i Höijers roman Djävulens kalsonger. V75 C142

Hörstadius Erik
"Ja, jag vet inte..." samtidsskildringar hos fyra nittiotalsförfattare. H96 C548