C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå

Litteraturvetenskap t.o.m. VT 2011 (M-R)

Uppsatserna är förtecknade efter ämne markerat med fetstil. Efter titel följer uppgift om termin när uppsatsen ventilerades samt uppsatsnummer (kursiverat).

Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil. Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1. 75 kr för 1 uppsats, därefter 50 kr för varje ytterligare uppsats. Glöm inte att tydligt ange uppsatsbeteckningen samt vart uppsatsen skall skickas!

ABCD   EFGH   IJKL   M N O P Q R   STUVWXYZÅÄÖ

Mackey Mary
Reality in the Shape of a Woman. The Ideal Society and History as a Means of Validating it in Mary Machey's Earth Song Trilogy. H00 C861

Madsen Svend Åge
Maskens grimaser. En komparativ studie i narrativitet utifrån Joseph Conrad, Peter Hoeg och Svend Åge Madsen. V96 C512

Majakovskij Vladimir
Tre moln i byxor. En jämförande analys av tre översättningar av Majakovskijs Ett moln i byxor. H02 C973

Mallarmé Stéphane
Det är inte detta som är. En komparativ studie av Gunnar Ekelöfs "Absentia animi" och Stéphane Mallarmés "Sonnet en x". V99 C747

Malling Mathilda
Triss i damer verkar synd och skam - en analys av tre författare och ett urval noveller i antologin Synd. H96 C543

Malmberg Bertil
Formens fånge och vägen ut. Bertil Malmbergs väg från symbolism till lyrisk modernism. V88 C294

"Korta sveket är bättre än långa lögnen". En studie i Bertil Malmbergs diktsamling Sångerna om samvetet och ödet. V94 C404

Att omvandla allt till dikt. En läsning av Bertil Malmbergs lyrik mellan 1916 och 1929. V01 C891

Individens undergång och västerlandets. En läsning av fem längre Bertil Malmberg-dikter. V02 M946

Malmsten Bodil
Från debut till genombrott. En receptionsanalys av Bodil Malmstens tre första diktsamlingar. V96 C529

Stil, motiv och struktur i Bodil Malmstens dikt "Se på idioterna". V98 C659B

Så nära ådern det går. En motivanalys av Bodil Malmstens novell "Undergångarens sånger". H99 M791

Malraux André
Une métamorphose littéraire. Le passage du roman à l'essai chez André Malraux. Une analyse de La Condition humaine et Le musée imaginaire. V05 C1109

Mamet David
Machomän och sexuella trakasserier. En analys av David Mamets American Buffalo och Oleanna. V98 C650

Manic Street Preachers
”a truth that washes that learnt to spell”. En motivanalytisk studie av texterna på The Holy Bible av Manic street preachers. V04 C1049

Mankell Henning
Datorer och internet i händerna på kriminalfiktion. V00 C821

Wallander och Winter: poliser, hjältar - och män. En jämförande studie av mansbilden i Henning Mankells Den femte kvinnanoch Åke Edwardsons Rop från långt avstånd. H01 C906

En mankellsk allegori - en postkolonial läsning av Henning Mankells Berättelse på tidens strand. V03 C1016

”...så står jag mitt emellan i nån jävla korseld...” – gestaltningen av kvinnliga protagonister i modern svensk kriminalfiktion. V04 M1043

Genussystem i Wallanderland. En studie i genussystem i Henning Mankells Mördare utan ansikte, Den femte kvinnan och Den orolige mannen. V10 C1249

Marechera Dambudzo
Fragments and Snatches of fragments. Kulturell schizofreni i Dambudzo Marecheras House of Hunger. H98 M722

Marholm Laura
”denna eländiga neurasteni eller anemi, som man inte kan bota” Om Stella Kleves, Ola Hanssons och Laura Marholms litterära skildringar av förra sekelskiftets kultursjuklighet. H04 M1083

Marklund Liza
”...så står jag mitt emellan i nån jävla korseld...” – gestaltningen av kvinnliga protagonister i modern svensk kriminalfiktion. V04 M1043

Liza Marklund och Camilla Läckberg, två deckardrottningarns användande av författarrollen. H10 C1270

Márquez Gabriel García
Tradition som förnyare - En studie av kvinnogestaltningen i Márquez El amor en los tiempos del cólera. H99 C772

”Roman” med obestämd genretillhörighet blir krönikan om den förrädiska kärleken. En tematisk och berättarteknisk analys av Krönika om ett förebådat dödsfall. V04 C1036

En studie över den kvinnliga huvudpersonen i Gabriel García Márquez El amot ern los tiempos del cólera (Kärlek i kolerans tid). V05 C1104

Martin Bengt
Får pojkar gråta? En undersökning av författaren Bengt Martins barn- och ungdomsböcker med könsrollsmönstret som utgångspunkt. H79 C177

Martinson Harry
Den hotade idyllen. Natur och civilisation: ljus och mörker i Harry Martinsons sena lyrik. V97 M568

"Det bästa ting..." Frihetsproblematik i Harry Martinsons Vägen till Klockrike. V75 C139

Fantasilekens roll i Nässlorna blomma. V72 C27

Genom tider och mönster skar den sig väg. En tematisk läsning av Harry Martinsons diktsamling Vagnen. H97 C592

Klarsynthetens distans. En studie av Harry Martinsons samtidslyrik 1945-1971. V98 M640

Kjell Espmark, Harry Martinsons erövrar sitt språk. En kritisk granskning. V72 C29

Mia och Martin. En jämförelse mellan Moa och Harry Martinsons barndomsskildringar. H94 C425

Nomadfilosofin i Harry Martinsons Vägen till Klockrike. H72 C58

Nässlorna blomma. Ensamhetsupplevelsen hos Martin. H71 C3

Nässlorna blomma. Tekniken att beskriva människor (särskilt deras yttre). V72 C24

I mörko lande. Om Aase Berg, Harry Martinson och Aniara. H00 C851

En gränsernas begränsning - en postmodernistisk studie av genreupplösning hos Christine Falkenland i jämförelse med den tidige Harry Martinson. V01 M889

I högfertil djungelvår. En vitalistisk studie av kvinnorna i Harry Martinsons Aniara. H04 C1078

Idealiserade kvinnor - demoniserade män. En narratologiskt och psykoanalytiskt inspirerad studie av Harry Martinsons Nässlorna blomma. V06 M1128

Sjöman i tidens strömmar. Österländska och kristna influenser i Harry Martinsons civilisationskritik. H07 C1189

Barnet i berättelsen, berättelsen i barnet. Barndomen som perspektiv i tre svenska 30-talsromaner. V09 C1230

Martinson Moa
Mia och Martin. En jämförelse mellan Moa och Harry Martinsons barndomsskildringar. H94 C425

"En ren och oförfalskad proletärroman". Mottagandet av Moa Martinsons och Jan Fridegårds första romaner i bokform. H90 C333

Frihetslängtan och förtryck. En studie av Moa Martinsons Mia-trilogi och Agnes von Krusenstiernas Tony-trilogi. V93 C371

Havandeskapet i Agnes von Krusenstiernas och Moa Martinsons självbiografiska romaner. H94 C410

Kvinnorna och kärleken. En analys av hur kvinnornas liv i Moa Martinsons Vägen under stjärnorna och Brandliljor påverkas av de män de möter. V96 C533

Livets drottning tar inte kungsvägen. Den oppositionella historiesynen och den politiska kärleken i Moa Martinsons Drottning Gåsgyllen. V95 C446

Social kritik i Pigmamma och Mor gifter sig. V70 459

Modern och kvinnan i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd och Mor gifter sig. V01 C878

Outsider i en drömlik vardag. Uppväxtskildringarna i Moa Martinsons Mor gifter sig och Ivar Lo-Johanssons Godnatt, jord. V01 C896

McKean Dave
Stora & små burar. Struktur och narration i Dave McKeans Cages. V98 M644

Mellin Gustaf Henrik
Författare på 1800-talets kalendermarknad. Exemplen Carl Fredrik Dahlgren, GH Mellin och Wilhelmina Stålberg. V99 M757

Metamorfos
Metamorfos - de otryckta diktarnas förlag. V84 C252

Metod, teori
På spaning efter tecken. Ett försök att hitta en metod att psykoanalysera Robinson Crusoe. H89 C317

Michaelson Knut
Örninnor, maror och änglar. Strindbergs Kristina jämförd med tre samtida pjäser om historiska kvinnor. V98 M642

Miller Henry
Nirvana vid Pissoaren. Undergången och evigheten i Henry Millers Black Spring. V01 C882

Milosz Czeslaw
Czeslaw Milosz Dolina Issy - på spaning efter den tid som flytt. V85 C265

Milton John
Den djävul man känner - filmiska Satansgestalter i Miltons anda. H05 C1113

Andra sidan av Paradiset. En studie av gemensamma gestalter, strukturer och teman i John Miltons Paradise Lost och Philip Pullmans His Dark Materials. V07 M1180

Moberg Vilhelm
Dödsfrosten härjade hennes moderliv. En studie i bibelspråkig personteckning i Vilhelm Mobergs Utvandrarromaner. V96 C526

Folkrörelseskildringen i Vilhelm Mobergs Soldat med brutet gevär. V83 C225

Rid i natt! och Förrädarland - en jämförelse mellan två historiska romaner av Vilhelm Moberg. V95 C465

Mans kvinna - Ett frihetstema hos Vilhelm Moberg. V02 C926

Mot större vatten - en läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarepos. V02 C949

Immigranterna. En ny läsning av Mobergs utvandrarsvit. H02 M979
Uppbrott hos DH Lawrence och Vilhelm Moberg: Kulturkritiska yttringar i mellankrigstidens litteratur. V03 C1003

Modjeska Drusilla
"Who am I?" The Search of an Identity in Drusilla Modjeska's Poppy and The Orchard. H00 C840

Molin Lars
Hussgestalten i Per Hallströms Döda fallet och Lars Molins Vildhussen. En jämförelse mot bakgrund av den historiska Magnus Huss. V74 C97

Molin Pelle
"En beundransvärt dålig historia" - Om rätten att berätta om Norrland i Pelle Molins "Historien om Gunnel". V06 C1134

Montgomery LM
"I do not lika patchwork." En analys av Anne Shirleys personlighet i LM Montgomerys Anne of Green Gables och Anne of Avonlea. V98 C628

Längtan hem och längtan bort. En analys av individens relation till de sociala normerna med utgångspunkt i hemmiljön i LM Montgomerys Anne of Green Gables och The Blue Castle. H02 C957

Morante Elsa
Hjälte i ett förlorat paradis – konflikten mellan manligt och kvinnligt i Elsa Morantes L’isola di Arturo. V04 C1039

Morfologi
Två svenska undersagor. En morfologisk studie i Propps efterföljd. H95 C472

Morrison Toni
"Can't nothing heal without pain" -Toni Morrisons Beloved och Song of Solomon V95 C455

Misters eller boys? Männen i Toni Morrisons Beloved. V98 C720

Motiv
Svensk uppbyggelselitteratur av fiktiv karaktär. H71 C14

"Astrid bar på det mest tragiska öde en kvinna kan bära". Om lesbiskhet som litterärt motiv i svenska romaner 1920-1950. H03 C1029

Bilder av himlen. En jämförande motivstudie. V07 C1172

Samhällets mörka drifter. En motivstudie av John Ajvide Lindqvists romaner Låt den rätte komma in och Hanterngen av odöda. V07 C1175

Mrozek S.
Svenskt mottagande av S Mrozeks Tango. V72 C25

Murdoch Iris
"Return to Reality". Magi och zenbudddism i konsten i Iris Murdochs A Severed Head. V98 C627

All the World's a Stage. Teatermotivet i Iris Murdochs The Sea, The Sea. V99 C704

Myrdal Jan
Jan Myrdals Barndom och dess mottagande t o m februari 1984. V84 C253

Mårtensson Bertil
Teknologin, naturen och de falska verkligheterna. Bertil Mårtensson som science fiction-författare 1963-1980. V01 M898

Möllehave Herdis
Kvinnlig bekännelse. V93 C381

Narratologi
Att ge och hjälpa. Om Amanda Kerfstedt och narrativa mönster i författarens barnberättelser. V03 M994

Samtal i Syberia - dialogens fuktion i ett äventyrsspel. V03 M995
That's entertainment - musikalen, teaterns motsvarighet till populärlitteraturen. V03 C1007

Interaktivt berättande. En undersökning av datorspelsmediets uppbyggnad och inre strukturer utifrån narratologins teorifält. H06 C1156

Alla dessa blickar. En narratologisk analys av Stella Kleves "Pyrrhussegrar". V07 C1174

Nationalteatern
"Här ska fäktas och inte flys!" En analys av de politiska inslagen i Nationalteaterns Kåldolmar & Kalsipper. V96 C503

Naumann Cilla
Bortom bilderna. - Utanförskap, identitet och kropp hos debutanterna Ninni Holmqvist och Cilla Naumann. V96 C517

Némirovsky Irène
"Jag är inte rädd för att leva" - Exilen som tema i Irène Némirovskys prosa. H10 C1269

Nerman Ture
Ture Nerman och proletkult. En studie av en studie. H82 C218

Nesser Håkan
”...så står jag mitt emellan i nån jävla korseld...” – gestaltningen av kvinnliga protagonister i modern svensk kriminalfiktion. V04 M1043

Niemi Mikael
"Spindelväven och islossningen". Modernitet och tradition i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. V05 C1099

"Det är märkligt att en bok kan ställa till med så mycket" - Postkolonialt bruk av magisk realism och ironi i skildringen av identitetsskapande i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. V05 C1105

Liv, död och midvinterkyla. En studie i bildspråk och symbolik i Mikael Niemis Näsblod under högmässan och Änglar med mausergevär. H05 C1116

Polyfona positioner i pendlande praktik - En intersektionell studie av Johanna Thydells Det fattas en tärning och Mikael Niemis Skjut apelsinen. H10 C1258

Nilsson Johanna
Tillträde till klassfesten - en jämförelse av Johanna Nilssons Hon går genom tavlan, ut ur bilden och Annika Thors Sanning eller konsekvens. V99 C737

Växtvärk. Uppväxtskildringar i En komikers uppväxt och Hon går genom tavlan, ut ur bilden. V03 C1002

Nilsson Per
"Leva och drömma och krocka med verkligheten". Karaktärer och konstruktioner i Per Nilssons ungdomsromaner. H02 M953

Hotfulla män och makt - Berättande och metafiktion i Per Nilssons ungdomsromaner. V11 C1284

Nilsonne Åsa
”...så står jag mitt emellan i nån jävla korseld...” – gestaltningen av kvinnliga protagonister i modern svensk kriminalfiktion. V04 M1043

Den nya Mankell skulle vara en kvinna. En studie av den ökade utgivningen av kriminalromaner skrivna av kvinnor i Sverige mellan åren 1990-2006. V07 M1179

Nilsson Piraten Fritjof
Berättaren Piraten. En studie i Fritjof Nilsson Piratens roman Bokhandlaren som slutade bada. H95 C478

Piraten berättar. En studie i Fritjof Nilsson Piratens roman Bock i örtagård. V00 C815

Nisser Peter
Beredskapslivet i 40-talets prosa. H96 C537

Nittital
Från nittital till nittital. En studie i nittitalisternas påverkan i modern poesi. H01 C920

Njáls saga
Ödestron i Njáls saga. V75 C122

Nordbrandt Henrik
En studie av språkproblematik i Henrik Nordbrandts diktning. V04 C1044

Nordenflycht Hedvig
En skaldinna - två versioner. En textanalys av två biografier över Hedvig Charlotta Nordenflycht. V03 C1011

Norén Lars
Det bakomvarande fullbordade. En läsning av inledningsdikten Register och biografi i Lars Noréns diktsamling De verbala resterna av en bildprakt som förgår. V91 C338

Det närvarande förflutna. En semiotisk läsning av Lars Noréns Natten är dagens mor. V96 C500

Det ofullbordade uppbrottet. En analys av separationens problematik och formförändring i Lars Noréns dramer Natten är dagens mor och En sorts Hades. A H97 C597

Det slutna rummets dramatik - en studie av Lars Noréns psykiska landskap i Endagsvarelser (1990) H93 C380

Drabbande dramatik. En analys av Lars Noréns Tiden är vårt hem (1992) och dess förmåga att beröra. V95 C435

Kampen mot mörkret - en analys av Lars Noréns Och ge oss skuggorna. H95 C477
Sanningar, halvsanningar & lögner. En psykologisk analys av Lars Noréns drama Den sista kvartetten. H96 C575

Sanningen om lögnerna. En lacansk analys av systergestalterna i Lars Noréns dramer Chinon och Löven i Vallombrosa. V97 C575

Strategi och imperativ. En närstudie av familjen i Lars Noréns dramer Natten är dagens mor och Kaos är granne med Gud. V89 C310

Verklighet eller fiktion? En studie av fiktion och verklighet i Lars Noréns Sju tre. V00 M793

Den förgiftade familjen - en analys av Lars Noréns pjäs Bobby Fischer bor i Pasadena. H01 C921

I den kommunikativa utkanten. En receptionsestetisk studie av Lars Noréns prosadikt Salome, Sfinxerna. H02 C978

Dit ljuset aldrig når - Lars Noréns Skuggbiografier och rummet med fönster. V05 C1100

Nybacka Ritva
De otillräckliga orden. Om poesins villkor samt språkets begränsningar och möjligheter i Ritva Nybackas Lampan och Katarina Frostensons Stränderna. H07 C1197

När och fjerran
När och fjerran - en svensk-amerikansk familjetidskrift. V83 C223

Oates Joyce Carol
Joyce Carol Oates och Rosamund Smith - samma men olika? Textstudier av skillnaderna mellan kvalitetslitteratur och populärlitteratur. V03 C1004

”Fuck Marilyn. She isn’t here.” Om kön, sexualitet, kropp och sjukdom i gestaltningen av Marilyn Monroe i Joyce Carol Oates Blonde. V04 M1045

Svart eller vitt? En studie av poliserande karaktärer i Joyce Carol Oates’ Black gril/White girl. H08 C1224

O'Brien Flann
Cyklar och poliser - en analys av romanen Den tredje polisen. V99 C754

Occitansk litteratur
Bör man blåsa horn i baken på en dam? En studie av Cornilhaffären och den medeltida occitanska kontratexten. V97 C566

O'Donnell Peter
Who would you trust with your life? Peter O'Donnells böcker om Modesty Blaise mot en genrehistorisk bakgrund. H97 C593

Okri Ben
Att livnära sig på sin hunger. Hungertemat i The Famished Road av Ben Okri. V98 C621

"Världens vardagliga vidunderlighet". En analys av recensioner i svenska dagstidningar och tidskrifter Av Ben Okris Den omättliga vägen, När ljuset vänder åter och Farlig kärlek. V98 C661

Ohlsson Bengt
Gregorius * 2. En komparativ analys av gestaltningen av pastor Gregorius i Doktor Glas och Gregorius. V05 C1106

Olsson Hagar
Hagar Olsson och det obetingade. V02 C952

Olsson Lotta
Mitt öde att jag skapades till kvinna. Närläsning av Lotta Olssons diktsamling Skuggor och speglingar. H98 C702

Ett ge erfarenheten innebörd. En närläsning av Lotta Olssons diktsamling Skuggor och speglingar, ställd i relation till den antika myten Hymn till Demeter. H99 C773

Synen på politiker i Lotta Olssons dagvers 950113-020828. V03 C1008

Ondaatje Michael
Med åtta hajar på pakethållaren - en resa i berättarglädjens vilda djungel. Michael Ondaatjes Running in the Family, en berättarteknisk analys. V96 C514

O'Neill Eugene
(With a quick, strange, calculating almost sly look at him) - Scenanvisningarnas betydelse i Eugene O'Neills dramatik. H01 C922

Ong Walter J
"Du vinner music awards Jag vinner august priset" - En analys av svenska slamdikter utifrån Walter J Ongs Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. H07 C1192

Orwell George
"To see what is in front of one's nose needs a constant struggle". En uppsats om tre 1900-talsdystopier, Vi av Eugen Samatjin, Brave New World av Aldous Huxley och Nineteen Eighty-Four av George Orwell, deras inbördes förhållande och genrerepresentativitet. V98 C652

Liv och lust i Dystopia. Om fortplantning och sexualitet i tre dystopiska 1900-talsromaner: Aldous Huxley Brave New World, George Orwell Nineteen Eighty-Four, Margaret Atwoods The Handmaid's Tale. V00 C805

Ossian-Nilsson K.G.
Ett dramatiskt författarskap i förnyelsens tecken - en analys av KG Ossian-Nilssons Thomas Thorild. V96 C507

Oswald Gösta
Vägen till Der Leiermann. Franz Schuberts "Winterreise" i Gösta Oswalds Rondo. H97 M607

Kierkegaardska drag i Gösta Oswalds En privatmans vedermödor. Pseudonymitet, ironi, patos och dialektik. V03 C1005

Pahnke Lisbeth
Lisbeth Pahnkes Brittaböcker, en hästbokserie. H73 C84

Palm Anna-Karin
Förförd av en faun. H94 C414

Myt och dröm. En undersökning av två motiv med jungiansk anknytning i Anna-Karin Palms roman Faunen. V96 C522

Skapandets villkor. Konsten som tema i Anna-Karin Palms författarskap. H98 C725

Striden om historien. En polyfon dialogisk läsning av Faunen av Anna-Karin Palm. H99 C771

Självständighet och gemenskap - en studie i kvinnoskildringen i Anna-Karin Palms romaner Faunen och Målarens döttrar. H99 C786

Mystik och självinsikt - en stilistisk och tematisk analys av Anna Karin Palms Faunen. V02 C948

Palm Göran
Att leva med oskymd blick. Några grunddrag i Göran Palms författarskap. V73 C60

Utvecklingslinjer i Göran Palms litteraturkritik. En undersökning av Göran Palms recensioner 1952-1963. H83 C236

Palmaer Margit
frihet, kärlek, modernitet - mellankrigstidens nya kvinna i Margit Palmaers Studentska och Dagmar Edqvists Kamrathustru. H03 C1026

Paretsky Sara
"HÅRDKOKT" blir mer "LÖSKOKT?" Sara Paretsky och hennes "hårdkokta deckare" V.I. Washawski. H01 C905

Parland Henry
Lite brinnande likgiltighet - igår, idag, imorgon. Henry Parland och den öppna konsten. V02 C938

Paul Adolf
Örninnor, maror och änglar. Stindbergs Kristina jämförd med tre samtida pjäser om historiska kvinnor. V98 M642

Péguy Charles
Novismästarinnan eller socialist? - Jeanne d'Arc hos Thérèse av Lisieux och Charles Péguy. V99 M758

Perec Georges
Le temps arrêté. Kompositionen i Georges Perecs Livet en bruksanvisning. H03 C1022

Att finna bland det försvunna – en studie av det oulipiska avtrycket i George Perecs La Disparition. V04 C1050

Persson Gunilla Linn
"Barnen lever vidare, med en särskild slags sorg i sina hjärtan". En analys av barns sorg i romanerna Allis med is och Jag saknar dig, jag saknar dig. H03 C1031

Peterson Hans
Verkligheten och drömmen om verkligheten. Realism och idyll i två historiska barnboksserier av Hans Peterson med motiv från tiden för första världskriget och början av 1920-talet. H76 C152

Petri Kristian
Verkligheten som berättelse. Metafiktion och andra postmodernistiska drag i fem noveller av Kristian Petri. H02 C955

Pettersson Astrid
Jämlike eller marginalmänniska? Astrid Petterssons syn på den moderna yrkeskvinnans arbetsvillkor i patriarkatet. H73 C77

Pettersson Joel
Den semiotiska blicken. En psykoanalytisk läsning av Joel Petterssons bok Jag har ju sett. V99 M760

Pleijel Agneta
Ett nätverk av samband. Agneta Pleijels dramer Kollontaj och Rut - likheter och skillnader. H97 C601

Att tätna till ett jag. En studie av Agneta Pleijels roman En vinter i Stockholm. V99 C740

Att fånga verkligheten bortom alla motsatser. En analys av den filosofiska dimensionen i Agneta Pleijels romaner. V01 M892

Poe E.A.
Arabeskerna och besattheten. Om gränsöverskridandet i EA Poes Ligeia, The Fall of the House of Usher och The Masque of the Red Death. V98 C657

Hårdrock och gotik. Analyser av några hårdrockstexters bruk av E.A. Poes noveller och Bram Stokers Dracula. V07 C1176

Pohl Peter
Fasa eller förnyelse? En tematisk läsning av våld och svartsyn i Peter Pohls ungdomsromaner. V98 C622

"Barnen lever vidare, med en särskild slags sorg i sina hjärtan". En analys av barns sorg i romanerna Allis med is och Jag saknar dig, jag saknar dig. H03 C1031

Poloni Helena
Skvaller, kyssar och döden. Om Loulou Forsells, Maria Langs och Helena Polonis deckare. V96 C525

Populärlitteratur
Seriedebatten i Sverige på 50- och 60-talen. V74 C98

Den svenska deckaren - fysisk och social miljö 1961-70. V78 C168

Pornografi
"... den smutsiga lilla hemligheten..." - om pornografi i litteraturen. V00 C826

Postkoloniala perspektiv
Lappen - en ädel vilde med undantag eller Bilder av det samiska i reseskildringar från frihetstiden ur ett postkolonialt perspektiv. V03 M982

Post Thomas Erik "Tom" von
En spexförfattare i 1880-talets Uppsala. H06 C1153

Postmodernism
This is some kind of plot, right? Kausalitet, kunskap och representation i den postmodernistiska romanens konspirationsgestaltningar. H99 M778

Pound Ezra
Det sönderslagna strängaspelet. Poesi och anti-poesi hos Vilhelm Ekelund och Ezra Pound. H98 C712

Press
Det nyhetsbärande reportaget - analyser av reportage i flykting- och invandrarfrågor i Dagens Nyheter och Göteborgsposten 1985 och 1994-95. H95 C492

Reportaget - textgenre i förändring. En studie av reportagen i Upsala Nya Tidning under 40 år. V98 C647

Gemensamma termer, karakteriseringsord och värdeord i konstkritik och litteraturkritik. En undersökning av material ur Svenska Dagbladet under år 1968. V69 C134

Hot om debatt.. En studie av hur invandrar- och flyktingfrågorna behandlades i fyra tidskrifter på 1990-talet. H96 M550

Tidningsreportaget kring kungabegravningar genom hundra år. En ideologisk och stilistisk jämförelse. H75 C144

Kvinnan som arbetar. Elin Wägners reportage om kvinnors yrkesliv i Idun 1907-1909. ? C278

Finlands sak är vår. En analys av Barbro Alvings reportageserie från finska vinterkriget, 1939-1940. V89 C309

Ånghästens dofva frustande. Teknik och nationalism i Illustrerad Tidning, Ny Illustrerad Tidning, Svenska Familj-Journalen och Svenska Familj-Journalen Svea. H96 M551

Prima Diane di
bara för män? beatfilosofin ur manligt, kvinnligt och av kön oberoende perspektiv. H00 M839

Procházka Jan
Att säga sanning. En studie i den tjeckiska författaren Jan Procházkas böcker. H79 C178

Prometheus
Uppror. Prometheus som perverterad vetenskapsman. V97 C570

Queer
"om en kvinna blottar en annan kvinnas kropp" - en queer läsning av fyra verk avc August Strindberg. H00 C852

Illusionen av en kvinna - en queer-teoretisk analys av det homosexuella tabut i En dåres försvarstal. V01 M890

Den Queera Utopin - Queerutopiska läsningar av The Left Hand of Darkness och The Female Man. V11 C1277

Ragnerstam Bunny
Den dubbla tragedin. En studie i Bunny Ragnerstams romaner Uppkomlingen och Ett prima liv. V98 M684

Ranelid Björn
Den heterarkiska parallellen. En studie av Björn Ranelids roman Den överlevande trädgårdsmästaren. V98 C670

Receptionsanalys
Det omotiverade våldet: två nittiotalsromaner och deras reception i svenska dagstidningar. H94 C415

Från debut till genombrott. En receptionsanalys av Bodil Malmstens tre första diktsamlingar. V96 C529

Litteraturkritikens enögda perspektiv. Ett försök till receptionsanalys av några debutanters prosaverk ur ett kvinnoperspektiv. H92 C365

Kritiken, etiken och Doktor Glas. En receptionsanalys av Hjalmar Söderbergs Doktor Glas med inriktning på etiken kring liv och död. C370

Stig Dagerman och det avdramatiserade dramat - en receptionsstudie. V96 C528

Av ord är du kommen. En studie i litteraturreception och kanonbildning samt undersökning rörande litteraturkritikernas betydelse för litteraturhistorikernas bild av Göran Tunström. V00 C818

Pyssling, gäss, flygfärder, Sverige. En receptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. V04 C1048

Litteraturkritik i förändring. Receptionen av Stina Aronsons roman Hitom himlen 1946 och 2003. V05 C1087

Ärliga tjejer eller Feminism om bakfoten? Antologin Fittstims mottagande 1999 och den fortsatta diskussionen av dess betydelse. V06 C1149

Rösten från förorten? En receptionsstudie av Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött. V06 C1147

Från modershat till Moa Martinsonpriset. En receptionsstudie av Kerstin Thorvalls romaner Det mest förbjudna och När man skjuter arbetare. V06 C1150

Reenstierna Märta Helena
Årstafruns läsning. En studie i Märta Helena Reenstiernas läsvanor 1873-1839. V95 C461

Renberg Tore
Att se bortom stenen - Mottots funktion i Tore Renbergs Mannen som elsket Yngve. V11 C1287

Rendell Ruth
Dödligt dubbelliv. Moralföreställningar och attityder i Patricia Highsmiths och Ruth Rendells författarskap. V97 C589

Retorik
Till välsignelse eller förbannelse? En retorisk studie av religiöst språk utifrån befrielsen - stora boken om kristen tro. V97 R696

Partiledardebatt med dubbla budskap. H98 R700

Denna uppsats innehåller bl a smakprov på journalisters arsenal av skrämmande ord, exempelvis hälsovådliga gifter, livsfarliga bakterier och cancerframkallande ämnen! V99 R729

Porr i domkyrkan. Tankar kring Ecce homo... V99 R731

Martharörelsens retorik 1899. En studie av retoriken vid bildandet av Föreningen Martha i Finland. V99 R735

Att tjäna på känsla. En retorisk analys av populärvetenskap som litterär genre, med exempel från Daniel Golemans Emotional Intelligence. H99 M781

Brödrafolkens väl? Sveriges väl? V00 R794

... om detta... En retorisk analys av informationsboken ... om detta må ni berätta... En bok om förintelsen i Europa 1933-45. V00 R812

Per Jönson Rösiö - om konsten att övertyga jordbrukare för hundra år sedan. V00 R813

Berzelius - kemist eller talare? V00 R814

Sexualupplysningens retorik. Under Elise Ottesen-Jensen och Hinke Bergegren. En analys. V00 R825

Ideologen och ekonomen - socialdemokratisk retorik under Olof Palme och Göran Persson. V00 R829

Fidel Castro. Sökande efter myter i Fidel Castros 26juli-tal genom fyra decennier. V00 R833

Reymers Elisabeth och Per
Kvinnor i vitt. En studie av Elisabeth och Per Reymers romaner i Vita serien. H82 C220

Rhy Jean
"Att förvisa mig från mig själv ville jag för att bli osårbar mot hjärtats slag". En stilistisk-tematisk analys av Jean Rhys roman Good Morning, Midnight. V97 C565

Rocklyrik
Lilla Ego har rymt. En undersökning av självbilden i svensk rocklyrik mellan åren 1990 och 2002. V03 M1009

Den komponerade romanen - strövtåg och jämförelser. V96 C516

Roos Mathilda
Kvinnobilder hos Mathilda. Studier i två prosaverk (Berättelser och Skizzer, Hårdt mot hårdt) från åttitalet. H84 C258

Roth Philip
Den amerikanske judens sökande efter identitet - en analys av tre romaner av Philip Roth. V09 C1227

Rowling J.K.
Sagan om Harry Potter - en analys av mottagandet i den svenska pressen, samt en liten jämförelse med den engelska. V01 C879

Bra litteratur eller resultat av lyckad marknadsföring? Om attraktionskraften hos J.K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher's Stone. V01 C884

Livsåskådningen i Narnia, Nangijala och på Hogwarts. En filosofisk läsning av tre fantasyverk. H02 M966

Litterära konventioner och motiv i JK Rowlings Harry Potter and the Philosopher's Stone. H02 C974

Ruck Berta
Frihet och konvention. Dubbelheten i Berta Rucks populärromantiska romaner från tio- och tjugotalen. V92 C395

Rulfo Juan
La Chingadas söner. En jämförande analys av karaktärsteckningen av protagonisterna i Juan Rulfos Pedro Páramo och Carlos Fuentes La muerte de Artemio Cruz. H06 C1167

Runeberg J.L.
Att läsa "Svartsjukans nätter". Tolkningssvårigheterna i Runebergs episka dikt. H00 C837

Rydberg Carina
Om rätten att gestalta verkligheten. Debatterna kring Carina Rydbergs Den högsta kasten och Ing-Marie Erikssons Märit. V98 M637

Våldsplats: gränstillstånd - en läsning av Carina Rydbergs romaner efter inspiration av Julia Kristevas teori om abjektionen. H95 C498

Den svarta Eros. En analys av sexualgestaltningen i Carina Rydbergs roman Nattens amnesti. V00 C811

Det är jag - det är min historia. En postmodern läsning av Carina Rydbergs roman Den högsta kasten. H00 C841

Föreställningar, myter och mönster om det vi ser - och det vi inte ser. Carina Rydbergs roman Den högsta kasten ur ett klass- och könsperspektiv. V03 C1013

Rydberg Viktor
Försök till textkritisk utgåva av Viktor Rydbergs Jubelfestkantat 1877. V72 C10

Tre dikter - en myt. Den vandrande juden hos Viktor Rydberg, Oscar Levertin och Gustaf Fröding. H92 C362

Rydstedt Anna
Död och identitetsskapande i Anna Rydstedts Kore. V03 C1006

Rådström Niklas
Sedan gick jag in i mörkret och tystnaden. Om språkuppfattningen i Niklas Rådströms Ängel bland skuggor. H03 C1021

Rådström Pär
Aktuella fenomen och litterär tradition i Pär Rådströms Ärans portar. V72 C39

Att berätta är att glömma. Människoskildringen i Pär Rådströms roman Stjärnan under kavajslaget. V73 C67

Berättartekniken och dess samband med huvudmotivet i Pär Rådströms sista roman Mordet. En sörmländsk herrgårdsroman. Ett romanläsarexperiment. H74 C110

En motiv- och stilanalys av tre noveller av Pär Rådström. H88 C305

Gengångare, symbol och idébärare. En analys av Pär Rådströms roman Översten med utgångspunkt i romanens överstegestalt. H86 C280

Havet som centralt motiv i Pär Rådströms Ärans portar. H72 C51

"Ibland är man glad och ibland är man lessen och ibland hostar man" - leda och engagemang hos Pär Rådström. V85 C264

Pär Rådström som deckarförfattare. En jämförelse mellan Rådström och hans förebilder Hammet och Chandler. V81 C196

Symbol och allegori i Men inga blommor vissnade. V75 C138

Den fiktiva verkligheten eller den verkliga fiktionen - en analys av berättarrösten och berättandets betydelse i Pär Rådströms Sommargästerna. V99 C755

Rönblom H.K.
Att berätta en gåta. Analys av HK Rönbloms berättarteknik i detektivromanen Skratta, Pajazzo. V84 C243