C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå

Retorik t.o.m. VT 2011

Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil. Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1. 75 kr för 1 uppsats, därefter 50 kr för varje ytterligare uppsats. Glöm inte att tydligt ange uppsatsbeteckningen samt vart uppsatsen skall skickas!

Nedan följer efter titel uppgift om termin när uppsatsen ventilerades samt uppsatsnummer (kursiverat).

Magisteruppsatser

2011

- Från Paradox till dilemma – Frantz Fanon om det språkliga våldet och den rasistiska retoriken (R66)

2008

- Muntlig retorik i medeltids rättstradition. En retorisk studie av performativa uttryck i Upplandslagen 1296. R47

2007

- "Du bör vara såsom en giga, på vilken lekaren framkallar ljuvliga toner" En studie av den heliga Birgittas retorik och lärda ethos. R37
- Fotografiets retorik. En teorianalys. R38
- Predikan - ett möte? En studie om kyrkans retorik idag. R40
- "Men först så måste hon återlämna ägget till pappan"
- En retorisk undersökning av genus- och sexualitetsaspekten i tre naturfilmer. R42
- Kunskap och välvilja. Lärarens ethos i den nya högskolan. R43

2006

- Retoriker i det fördolda: PDA Atterbom och skapandet av persona vid Auroraförbundets årshögtidsdag. R22
- En plats där makt skapas. En genusteoretisk granskning av lokalpolitikers retoriska villkor. 2006 R35
- Praktisk retorik. En genusteoretisk granskning. H2006 R36

2004

- Att skapa en roll. Nils von Rosensteins retoriska rollstrategier i kampen om Svenska Akademien 1795. R10
- Om detta, vill vi också berätta... - Inrättandet av Forum för levande historia ur den retoriska situationens perspektiv. R15
- Pro sensu communi-striden - en kamp om upplysningen? R16
- Retorisk balansekunst of internasjonal spenning. En analyse av Kekkonens taler under notekrisen hösten 1961. R17
- Svensk revolutionär retorik: Georg Adlersparre och 1809 års resning. R18

C-uppsatser

2011

- ”Så kan en gräns upprätthållas: gränsen mellan hat och kritik” – En retorisk analys av verklighetsbilder i Ranelidfejden, R72
- Memoria – den bortglömda minneskonsten? – En analys av memoriaavsnitt i moderna svenska retorikhandböcker, R73
- Samtalsmetodikens retorik – En analys av idéer om övertygande inom coaching- och KBT-samtal, R74
- Iscensatt TV-debatt – En retorisk analys av TV4:s Kvällsöppet med Ekdal, R75
- Undersökande journalistik – En analys av Uppdrag gransknings dokumentär om IKEA, R76
- Ekot av pathos – En studie av Aristoteles känsloretorik, R78

2010

- Intern varumärkesretorik - Etablering av ett analysverktyg. R58
- Skapande kraft, den lilla människans storhet – En analys av retoriska strategier och argumentation i boken The Secret, R59
- Public Satire – En retorisk analys av satiren i Elfte timmen, R60
- Folk och land hör nära samman – En analys av stil, politisk berättelse och normalisering i Sverigedemokraternas partiprogram, R61
- ”Skratta!” – En ansats till analytik av humor som retoriskt verkningsmedel, R63
- Karaktärens karaktäristiker – Om definitioner av ethos, R64
- Gud, moder eller mask? – Om konceptuella metaforer i svensk dagspress från Internationella kvinnodagen 2010, R65
- Att täppa en läcka – En analys av British Petroleums kommunikativa strategier efter oljekatastrofen i Mexikanska golfen, R67
- Som på riktigt, fast på låtsas – En studie av fiktionsbloggen Black Ascot, R68
- Retoriska strategier i en roman – Om Maria Svelands Bitterfittan, R69
- Bang! – En studie av ethos i Barbro Alvings utrikesreportage, R70
- Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658 – En retorisk och kontextuell analys av Hedvig Charlotta Nordenflychts epos, R71
- Ansikte mot ansikte – Om de socialpsykologiska förutsättningarna inom retoriken, R77

2009

- Känsla för pengar? - en retorisk analys av pathosargumentation hos två Swedbank-vd:ar. R52
- Den övernaturliga övertygelsen - spågummors och mediers medel för att övertyga sina klienter. R53
- Blinda fläckar, svarta hål - Whiteness Studies i en retorikvetenskaplig och svensk kontext. R54
- Typiskt genusbundet? - en retorisk analys av hur maskulint och feminint förmedlas genom actio i ELLE och KING. R55
- Vägen till väljarna. En studie i de argumentationsmönster som förekommer i den politiska affischeringen i samband med Europaparlamentsval under perioden 1995-2009. R56
- [Från Mona till Sahlin] En politikers förtroendekris ur ett retoriskt perspektiv, R57

2008

- Säg det med ett leende – en analys av Fredrik Reinfeldts actio i riksdagens partiledardebatt år 2000. R48
- ”An offer you can’t refuse”. Gudfaderns maskerade moral. R49
- Från anonymitet till auktoritet – en uppsats om ethosstärkande retorik på Alltomtv.se. R50
- Den litterära högborgens retorik. Nobelprismotiveringarna i litteratur 1979-2008. R51

2007

- Sanning-sökande eller konsekvens. Hur Sveriges roll under andra världskriget uttrycks i högstadieböcker 1950-65 jämfört med idag. R39
- Tro, hopp och Amerika som budskap. En retorisk studie av Barack Mbamas afroamerikanska ethos. R41
- På jakt efter ethos. En studie av ethos i företagsstrategier - i text och i webb-tv. H07-V08 R46

2006

- Ålderspresidenternas tal i riksdagen. En utveckling i tiden? R23.
- Retorik och politisk teori. Retorikens berikande av den kommunikativa demokratin. R24.
- Arte et Marte. Genom konstnärlig verksamhet och krigiska bedrifter. En retorisk analys av budskapen bakom den skulpturala utsmyckningen av Riddarhusets tak R26
- Det medeltida kyrkorummets estetik. En studie av kvalitativa rumsföreställningar R27
- Diskursiv kamp i 1836 års tidningspress. Svenska Minervas retoriska situation, diskurs och doxologiska argumentation R28
- Ethos - en studie av begreppets definitioner R29
- Modern presentationsteknik i förhållande till klassisk retorik - en jämförande analys med tyngdpunkten på ethos R30
- Powerpoint – komplement eller kompensation? En undersökning om hur powerpointen fungerar i förhållande till presentatörens actio R31
- ”Shaken not stirred”, men vilket vodkamärke? En retorisk analys av produktplacering i James Bondfilmerna R32
- Talängslan. Ett pseudoproblem inom retoriken? R33
- Realistiskt filmspråk och narrativ som persuasion i biotrailern R34

2005

- En ljusnande framtid? En uppsats om hur yrken framställs på www.ams.se. H05 R19
- Otillgänglighet är diskriminering: retorisk analys av funktionshinderrelaterade texter från USA, Storbritannien och Sverige. R20.
- "Åt Birger har fötts en dotter, vars underbara röst skall höras över världen": retoriska strtegier i den heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser. R21.
- Gudrun Schyman. En studie av hennes ethos under åren 2002-2005. H05 R25
- Bush, Bush och Saddam Hussein - en komparativ studie av två tal. R44
- Ironins Retorik - En Retorisk Analys om Filmisk Ironi. R45

2004

- Föränderliga former - Retorik, ledarskap och kvinnligt genus. R11
- En retorik efter retorikens död? Retorisk analys av Stagnelius "Till natten" och "Resa, Amanda! jag skall". R12
- Dokumentärt geni eller propagandistisk galenpanna? - en uppsats om Michael Moores berättarstil i "Farenheit 9/11". R13
- Super Manipulate Me? - En analys av bildspråket i dokumentären Super Size Me. R14

2003

- "Ett hemskt blad i Publicitetens historia". August Blanche, Freja och polemiken mot Carl Jonas Love Almqvist 1842. R4
- Berättelser från Bagdad. En analys av Åsne Seierstads ethos samt en inblick i massmediekrigen. R5
- Att iakttaga var mans rätt och lämna utgången åt Gud. En retorisk analys av Erik Gustav Geijers argumentation för näringarnas frihet i Litteratur-bladet 1838. R6
- "Är makten lemnad i den mäktiges hand, för att missbruka den och förtrycka?" Om den aristokratfientliga ämbetsmannabilden i Carl August Grevesmöhlens stridsskrift Sista smörjelsen. R7
- Kekkonen i lys av sin retorikk. En retorisk og diskursiv analyse av Uhro Kaleva Kekkonens nyttårstale 1.1.1976. R8
- Ett ethos i tiden. En undersökning av kung Carl XVI Gustafs tal vid riksmötets öppnande. R9

2002

- Exemplets makt. H02 R1
- Genus judiciale på svenska. En studie av den rättsliga retorikens genre med särskild inriktning på nutida svenska domstolsförhållanden. R2
- Historisk propaganda? En studie av läroböcker i historia. R3

2000

- Brödrafolkens väl? Sveriges väl? V00 R812
- ... om detta ... En retorisk analys av informationsboken ...om detta må ni berätta... : En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945. V00 R812
- Per Jönson Rösiö - om konsten att övertyga jordbrukare för hundra år sedan. V00 R813
- Berzelius - kemist eller talare? V00 R814
- Sexualupplysningens retorik. Under Elise Ottesen-Jensen och Hinke Bergegren. En analys. V00 R825
- Ideologen och ekonomen - socialdemokratisk retorik under Olof Palme och Göran Persson. V00 R829
- Fidel Castro. Sökande efter myter i Fidel Castros 26-juli-tal genom fyra decennier. V00 R833

1999

- Denna uppsats innehåller bl.a. smakprov på journalisters arsenal av skrämmande ord, exempelvis hälsovådliga gifter, livsfarliga bakterier och cancerframkallande ämnen! V99 R729
- Porr i domkyrkan. Tankar kring Ecco homo.. V99 R731
- Martharörelsens retorik 1899. En studie av retoriken vid bildandet av Föreningen Martha i Finland. V99 R735
- Att tjäna på känsla. En retorisk analys av populärvetenskap som litterär genre, med exempel från Daniel Golemans Emotional Intelligence. H99 M781

1998

- Partiledardebatt med dubbla budskap. H98 R700

1997

- Till välsignelse eller förbannelse? En retorisk studie av religiöst språk utifrån befrielse - stora boken om kristen tro. V97 R696