Uppsatser inom Svenska 3 och 4

T.o.m. VT 2011

Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil. Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1. 75 kr för 1 uppsats, därefter 50 kr för varje ytterligare uppsats. Glöm inte att tydligt ange uppsatsbeteckningen samt vart uppsatsen skall skickas!

Självständigt arbete 15 hp inom Svenska 3

2010

Agneta Horn – att försvara sig genom retorik och moral (Sv3/1)

Uppsats 15 hp Svenska 4

HT 2011

- Med blicken i periferin: Om icke västerländsk litteratur i svenskans läromedel
- Elevers samtal om Hjalmar Söderbergs Doktor Glas
- Arbetsbiens kärlek i Sverige: Alexandra Kollontaj i svensk debatt under mellankrigstiden
- ”Den had väl inte fått så mycket uppmärksamhet om det bara var en helt vanlig bok?”: En studie av unga flickors reception av Stephanie Meyers Twilight
- Populärlitterära äktenskap: En studie av Alice Lyttkens Flykten från vardagen (1933) och Karin Alvtegens Svek (2003)
- Oscar Wildes porträtt: En receptionsanalys av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svensk press.
- A man is a man: maskulinitet i Christina Herrströms Tusen gånger starkare och Aidan Chambers Dance on my grave
- "som en pinsam och förvirrad dröm föreföll honom hans lif": En psykoanalytisk läsning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom med fokus på Martins relation till modern
- Jane, hennes älskade och hans hustru : En läsdidaktisk litteraturanalys av Charlotte Brontës Jane Eyre och Jean Rhys Sargassohavet

VT 2011

- Ensamhetens människor - Den svenska samtidsnovellen ur ett tematiskt perspektiv. (Sv4/26)
- Graviditeten i blickpunkten - En studie av Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen och Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd. (Sv4/27)
- Självbiografi och fiktion - En jämförande studie av Åsa Linderborgs självbiografiska roman Mig äger ingen och Mustafa Cans självbiografi Tätt intill dagarna. (Sv4/28)

HT 2010

- Barnet i arbetslitteraturen - En komparativ studie mellan Moa Martinsons Mor gifter sig och Susanna Alakoskis Svinalängorna. (Sv4/14)
- Barn, ungdomar och döden - En analys av förhållningssättet till döden i barn- och ungdomsböcker. (SV4/15)
- "Jag har starkt läsintresse, men när jag själ vill!" En studie om svensklärares litteratursmak och dess relation till kursplanen. (5Sv4/16)
- Svartsjuka i transformation - En komparativ undersökning av William Shakespeares drama Othello och den moderna filmatiseringen Othello (1995). (5Sv4/17)
- Tio i topp, Beatles och dixiekolor - En studie i hur 60-talet skildras i tre romaner (5Sv4/18)
- Insikter och utsikter - Att komma ut som homosexuell i fyra svenska samtidsrealistiska ungdomsromaner. (5Sv4/19)
- Klassikern som verktyg - Gammalt stoff i en modern läromiljö. (5Sv4/20)
- Liten, ond och utanför - En analys av utanförskap, dualism, makt och religion i Dvärgen, av Pär Lagerkvist (5Sv4/21)
- Bodily Betrayal - An analysis of the female body in connection with sexuality, feminism and society in Margaret Atwood's Bodily Harm and The Handmaid's Tale (5Sv4/22)
- Dödens kyss - En utredning av den nya vampyren och dess plats som erotisk plattform för unga kvinnor genom fanfiction. (5Sv4/23)
- Big brother 1984 vs. Big Brother 2010 - En undersökning om George Orwells skönlitterära roman 1984 och dagsaktuella fenomen. (5Sv4/24)
- Sex, drugs & rock n' roll - En undersökning av generationsromanen utifrån Fantomerna och The Catcher in the Rye. (5Sv4/25)

VT 2010

- Käppar i hjulen på Amerikavägen. Religionen i Vilhelm Mobergs Utvandrarna (Sv4/13)
- En ”tankesultanisering” av könsroller. Mannen och kvinnan i Johan Hassen Khemiris Ett öga rött (Sv4/12)
- Sex och straff. En jämförelse av kärleken i Viktor Rydbergs Singoalla och Mats Wahls Vinterviken (Sv4/11)
- ”Bilder: ord i pågående tillstånd”. En studie i litterär bildtransformation hos Birgitta Trotzig (Sv4/10)
- Från Jane Austen till Sex and the City. En analys av den fiktiva kvinnans drömmar om ett lyckligt liv (Sv4/9)
- Att resa in i andra världar. Sekundärvärldarnas exposition (Sv4/8)
- ”Blickarna klistrar sig på Ullis, klistrar sig alltid på Ullis, hatar Ullis, den som vore Ullis” Unga flickor och deras relationer i Johanna Thydells I taket lyser stjärnorna (Sv4/7)
- Maskulinitet elnligt spelets regler? Maskulinitetsskapande och genussystemet i The Game (Sv4/6)
- Ensamhet och distans. Episk teater och Kristina Lugns drama ”Tant Blomma” (Sv4/5)

HT 2009

- Bellman i bakhuvudet. En komparativ studie av C.M. Bellmans ”Epistel 81” och Cornelis Vreeswijks dikt ”Till en död nymf” (Sv4/4)
- ”Han hade sin lust inte i lusten som sådan, lusten för stunden, utan i lusten till makt”. En studie av makt och moral i Lars Gyllenstens I skuggan av Don Juan och Skuggans återkomst eller Don Juan går igen (Sv4/3)
- Män som inte är som andra män. En jämförelse av etik och moral hos protagonisterna i Knut Hamsuns Sult och Charles Bukowskis Factotum (Sv4/2)
- Extremt & otroligt. Samspelet mellan stil, form och innehåll i Jonathan Safran Foers Extremely Loud & Incredibly Close (Sv4/1)