Doktors- och licentiatavhandlingar

Nedan listas de doktors- och licenciatavhandlingar som skrivits vid institutionen fr.o.m. 2003. Äldre avhandlingar återfinns på sidan Doktorsavhandlingar 1970-2002, respektive Licentiatavhandlingar 1993-2002.

Avhandlingarna visas efter publikationsår och sedan efter författarnas efternamn.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala 2019-03-01 kl 13:15

  Bengtson, Erik

  The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, 6-1023, Engelska Parken, Humanistiskt centrum, hus 6, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2019-10-04 kl 13:15

  Buhre, Frida

  Speaking Other Times: Hannah Arendt and the Temporality of Politics

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  2019-02-07 kl 13:15

  Shou Therkildsen, Louise

  Rhetorical formations of European identity: Close readings of constitutive rhetoric within the EU 1973-2014

 • Doktorsavhandling, monografi
  MB503, Alfred Nobels Allé 7, Huddinge 2019-04-05 kl 14:00

  Stagnell, Alexander

  The Ambassador's Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  Eng2-K1022, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2018-02-06 kl 13:15

  Berndtsson, Tim

  The Order and the Archive: Masonic Archiving as Idea and Practice in 18th Century Europe

 • Licentiatavhandling, monografi

  Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins fangemenskap 2011–2016

  Haglund, Tuva

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset IV, Biskopsgatan 3, 75310, Uppsala 2018-05-23 kl 13:15

  Nauwerck, Malin

  A World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate's Myths series

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2018-01-27 kl 10:15

  Sjösvärd, Thomas

  En himmel av sten: Willy Kyrklund och det grekiska

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Geijersalen (6-1023), Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2017-12-08 kl 13:15

  Berglund, Karl

  Mordens marknad: Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2017-05-26 kl 13:15

  Båth, Katarina

  Ironins skiftningar — jagets förvandlingar: Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Uppsala 2017-04-07 kl 10:15

  Holmqvist, Sam

  Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, 6-1023, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2017-04-21 kl 13:15

  Johansson, Niclas

  The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis: Crisis of the Modern Self

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2017-06-02 kl 13:15

  Nordberg, Olle

  Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  6-0031, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2016-12-15 kl 12:00

  Stagnell, Alexander

  The Ambassador's letter: On Diplomacy as Ideological State Apparatus

 • Licentiatavhandling, monografi
  ENG 6-0031, Engelska parken, Thunbergsv 3 P, Uppsala 2015-06-11 kl 15:15

  Buhre, Frida

  Speaking the Anachronisms: Arendt, Politics, Temporality

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Eng/6-1023, Engelska parken, Thunbergsv 3 P, Uppsala 2015-03-27 kl 13:00

  Dahlern, Tanja von

  Moving Images of Literature: Transformations of Literature in Contemporary Video and Film Installation Art

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Lärosal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2015-10-16 kl 13:15

  Löfgren, Ingeborg

  Interpretive Skepticism: Stanley Cavell, New Criticism, and Literary Interpretation

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  2-K1028 , Engelska parken, Uppsala 2014-05-13 kl 15:15

  Holmqvist, Moa

  Könsväxlingar: Nedslag i svensk translitteraturhistoria 1800-1900: Lars Molin/Lasse-Maja och Aurora Ljungstedt/Claude Gerard

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2014-04-04 kl 13:15

  Lind, Peter

  "Strunt alt hvad du orerar": Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi

  Nöjesläsare och analytiska texttolkare

  Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar Nordberg, Olle

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  Engelska parken, 6-0031, Uppsala 2013-01-24 kl 15:15

  Sjösvärd, Thomas

  Cypressens dubbla skugga: Willy Kyrklund och det grekiska

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2012-04-27 kl 13:15

  Hedberg, Andreas

  En strid för det som borde vara: Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  Uppsala 2012-05-03 kl 15:15

  Johansson, Niclas

  In Memory of Narcissus: Aspects of the Late-Modern Subject in the Narcissus Theme 1890-1930

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IX, Uppsala 2012-12-07 kl 14:15

  Österholm, Maria Margareta

  Ett flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2011-05-13 kl 13:00

  Areskoug, Linn

  Den svenske mannens gränsland: Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, lärosal X, Uppsala 2011-02-25 kl 13:15

  Borg, Alexandra

  En vildmark av sten: Stockholm i litteraturen 1897–1916

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2010-05-22 kl 13:15

  Mattsson, Annie

  Komediant och riksförrädare: Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  7-0043, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P, Uppsala 2010-10-01 kl 13:15

  Slyk, Magdalena

  "VEM är jag?": Det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  sal XI, Universitetshuset, Uppsala 2009-05-19 kl 13:15

  Alexandersson, Pär

  Konsten att avstå: Framställningar av åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero till Fredrika Bremer

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset lärosal IX, Övre Slottsgatan , Uppsala 2009-04-17 kl 13:00

  Järnegard, Styrbjörn

  En konstnärs rätta namn det är hans verk: Orienten, pilgrimen och den svenska poesin i Verner von Heidenstams Vallfart och vandringsår

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2009-05-22 kl 13:15

  Lindén, Axel

  Förnimmelser: En fenomenologisk analys av Herman Bangs författarskap

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2009-04-03 kl 13:15

  Qvarnström, Sofi

  Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget

 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Geijersalen, Engelska parken Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2009-10-16 kl 13:15

  Rimm, Anna-Maria

  Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  IV, Universitetshuset, Uppsala 2008-02-23 kl 13:15

  Lindhé, Cecilia

  Visuella vändningar: Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2008-12-20 kl 10:15

  Sabzevari, Hanif

  Varför tiger du?: Expositionen i sju enaktare av August Strindberg

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Hus 6, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2008-04-11 kl 10:15

  Schmidl, Helen

  Från vildmark till grön ängel: Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi

  Nation, manlighet och modernitet i Sven Lidmans Stensborg, Thure-Gabriel Silfverstååhl och Köpmän och krigare

  Areskoug, Linn

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Hus 6, Engelska parken, Uppsala 2007-05-05 kl 13:15

  Furuland, Gunnel

  Romanen som vardagsvara: Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, hus 6, Humanistiskt Centrum, Engelska parken, Uppsala universitet 2008-01-09 kl 13:00

  Lönngren, Ann-Sofie

  Att röra en värld: en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Humanistiskt Centrum, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2007-04-20 kl 13:15

  Söderholm, Gundel

  Svea: En litterär kalender 1844-1907

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, hus 6, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2007-10-06 kl 13:15

  Wallheim, Henrik

  En underbar berättelse om ridderliga äventyr: V.F. Palmblad och den romantiska romanen

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Hus 6, Engelska parken. Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3P, UPPSALA 2007-11-30 kl 13:15

  Warnqvist, Åsa

  Poesifloden: Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Lärosal IX, Universitetshuset, Uppsala 2006-03-11 kl 10:15

  Andersson, Daniel

  The Nothing That Is: The Structure of Consciousness in the Poetry of Wallace Stevens

 • Doktorsavhandling, monografi
  Erik Gustaf Geijer-salen, 6-1023, Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2006-10-21 kl 10:15

  Ekblad, Sigrid

  Författaren: En studie i litteraturvetenskaplig argumentation med analyser av August Strindbergs I havsbandet som exempel

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2006-04-29 kl 10:00

  Kriström, AnnaKarin

  ”De gränslösa böckerna”: Allålderslitteratur i Sverige under 1960- och 1970-talen, med studier i Hans Alfredsons och Barbro Lindgrens tidiga författarskap

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Universitetshuset, Universitetsparken, Uppsala 2006-10-07 kl 13:15

  Määttä, Jerry

  Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950–1968

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijerssalen, Engelska Parken, Humanistiskt Centrum, Thunbergsvägen 3 P, Uppsala 2006-05-31 kl 13:15

  Wersäll, Margareta

  Fattighusliv i ensamhetsslott: Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  lärosal IV, universitetshuset, uppsala 2006-12-01 kl 13:15

  Wistrand, Birgitta

  Elin Wägner i 1920-talet: Rörelseintellektuell och internationalist

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Erik Gustaf Geijer-salen, (sal 6-1023), Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2005-02-05 kl 10:15

  Andersdotter, AnnSofi

  Det mörka våldet: Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

 • Doktorsavhandling, monografi
  sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2005-05-14 kl 10:15

  Nordlund, Anna

  Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996

 • Doktorsavhandling, monografi
  Lärosal IX, Universitetshuset, Uppsala 2005-01-21 kl 10:15

  Petri, Sten Magnus

  “Blås upp vind och gunga bölja...”: August Strindbergs sagospel Lycko-Pers resa, Himmelrikets nycklar, Abu Casems tofflor samt Svanevit. Sago- och sägenmotiv, narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik

 • Doktorsavhandling, monografi
  lärosal IX, Universitetshuset, Uppsala 2005-05-21 kl 10:15

  Pirholt, Mattias

  Ett språk, ett spår: En studie i Birgitta Trotzigs författarskap

 • Doktorsavhandling, monografi
  Vasasalen, Uppsala slott, Slottet, ing. H, Uppsala 2004-06-05 kl 10:15

  Björklund, Jenny

  Hoppets lyrik: Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

 • Doktorsavhandling, monografi
  sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2004-09-25 kl 10:15

  Gunder, Anna

  Hyperworks: On Digital Literature and Computer Games

 • Doktorsavhandling, monografi
  sal IX, Universitetshuset, 2004-05-22 kl 10:15

  Henrikson, Paula

  Dramatikern Stagnelius

 • Licentiatavhandling, monografi

  Att överskrida utan att överge

  Modernitet och intermedialitet i Kerstin Ekmans En stad av ljus och Händelser vid vatten Lindhé, Cecilia

 • Licentiatavhandling, monografi

  Raketsommar

  Science fiction i Sverige 1951-1956 Määttä, Jerry

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2004-11-26 kl 10:15

  Viklund, Jon

  Ett vidunder i sitt sekel: Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2003-06-05 kl 13:15

  Graeske, Caroline

  Bortom ödelandet: En studie i Stina Aronsons författarskap

 • Licentiatavhandling, monografi
  Uppsala 2003-05-08 kl 18:15

  Warnqvist, Åsa

  Hc.03: En kvantitativ studie av lyrikutgivningen i Sverige 1976–1995

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2003-12-13 kl 10:15

  Wennerström Wohrne, Maria

  Att översätta världen: Kommunikation och subversivt ärende i Henri Michaux' Voyage en Grande Garabagne