Doktorsavhandlingar 1970–2002

Bild på Ylva Lindbergs avhandling2002-11-30 Ylva Lindberg
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: L'Ecume serait mère encore. "Ondes" de Guillaume Apollinaire


 

Bild på Eva Jonssons avhandling2002-09-28 Eva Jonsson
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Hospitaltidens lyrik. Textkritisk edition av Gustaf Frödings lyriska produktion dec. 1898 – mars 1905. Med inledning och kommentarer av Eva Jonsson

 

Bild på Janne Lindqvists avhandling2002-06-05 Janne Lindqvist
Handledare: Professor Lars Burman
Avhandlingstitel: Dygdens förvandlingar. Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780


 

Bild på Maria Karlssons avhandling2002-05-25 Maria Karlsson
Handledare: Professor Margaretha Fahlgren
Avhandlingstitel: Känslans röst. Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst


 

Bild på Annika Olssons avhandling2002-05-15 Annika Olsson
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige 1960–1980


 

Bild på Gunvor Stolts avhandling2002-04-13 Gunvor Stolt
Handledare: Professor Torsten Pettersson
Avhandlingstitel: Att bryta egen väg. Jeanna Oterdahl i föredrag och författarskap


 

Bild på Magnus Ulléns avhandling2001-12-08 Magnus Ullén
Handledare: Professor Torsten Pettersson
Avhandlingstitel: The Half-Vanished Structure. Hawthorne´s Allegorical Dialects


 

Bild på Monica Moréns avhandling2001-06-06 Monica Morén
Handledare: Professor Torsten Pettersson
Avhandlingstitel: Ditt namn bland keruberna. En studie i Karin Boyes poetik och poesi


 

Bild på Anna Cullheds avhandling2001-05-23 Anna Culllhed
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: The Language of Passion. The Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746–1806

 

Bild på Ann Öhrbergs avhandling2001-05-19 Ann Öhrberg
Handledare: Professor Marie-Christine Skuncke
Avhandlingstitel: Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare


 

Bild på Marika Andræs avhandling2001-02-03 Marika Andræ
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944

 

Bild på Boel Hackmans avhandling2000-12-09 Boel Hackman
Handledare: Professor Torsten Pettersson
Avhandlingstitel: Jag kan sjunga hur jag vill: tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning


 

Bild på Håkan Möllers avhandling2000-10-07 Håkan Möller
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Den wallinska dikten från informationsåren till dödens ängel


 

Bild på Marta Ronnes avhandling2000-09-30 Marta Ronne
Handledare: Professor Margaretha Fahlgren
Avhandlingstitel: Två världar – ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904–1943. En genusstudie

 

Bild på Petra Söderlunds avhandling2000-09-23 Petra Söderlund
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Romantik och förnuft. V.F. Palmblads förlag 1810–1830


 

Bild på Barbro Gustafsson Rosenqvists avhandling1999-10-30 Barbro Gustafsson Rosenqvist
Handledare: Professor Torsten Pettersson
Avhandlingstitel: "Att skapa en ny värld". Samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye


 

Bild på Stefan Helgessons avhandling1999-05-22 Stefan Helgesson
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Sports of Culture. Writing the Resistant Subject in South Africa (Readings of Ndebele, Gordimer, Coetzee)

 

Bild på Nils Ekedahls avhandling1999-05-20 Nils Ekedahl
Handledare: Professor Kurt Johannesson
Avhandlingstitel: Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst


 

Bild på Patrik Mehrens avhandling1999-03-06 Patrik Mehrens
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Mellan ordet och döden. Rum, tid och representation i Lars Noréns 70-talslyrik


 

Bild på Sara Danius avhandling1998-12-19 Sara Danius
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: The Senses of Modernism: Technology, Perception, and Modernist Aesthetics


 

Bild på Otto Fischers avhandling1998-11-27 Otto Fischer
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Tecknets tragedi. Symbol och allegori i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö


 

Bild på Erik Peurells avhandling1998-10-24 Erik Peurell
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet


 

Bild på Eva Hemmungs Wirténs avhandling1998-05-23 Eva Hemmungs Wirtén
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Global Infatuation Explorations in Transnational Publishing
and Texts. The care of Harlequin Enterprises and Sweden

 

Bild på Per Stams avhandling1998-01-17 Per Stam
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Krapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder


 

Bild på Dorothea Hygrells avhandling1997-05-17 Dorothea Hygrell
Handledare: Docent Pär Hellström
Avhandlingstitel: Att översätta komik. En undersökning av funktionsförändringar i tyska översättningar av svensk skönlitteratur

 

Bild på Bo Georgii-Hemmings avhandling1997-03-01 Bo Georgii-Hemming
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Träd. Ett försök till lacansk läsning av Walter Ljungquists berättelser, särskilt Jerk Dandelinsviten

 

Bild på Michael Gustavssons avhandling1996-03-16 Michael Gustavsson
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Textens väsen. En kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori. Exemplen Cleanth Brooks, Roman Jakobson, Paul de Man

 

Bild på Kerstin Rydbecks avhandling1995-09-23 Kerstin Rydbeck
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Nykter läsning. Den svenska Godtemplarrörelsen 1896–1925


 

Bild på Solveig Lundgrens avhandling1994-11-12 Solveig Lundgren
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Diktern i etern. Radion och skönlitteraturen 1925–1955


 

Bild på Göran O:son Waltås avhandling1993-10-30 Göran O:son Waltå
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Poet under black banners. The case of
Örnulf Tigerstedt and extreme right wing Swedish literature
in Finland 1918–1944
 

Bild på Ingela Pehrsons avhandling1993-05-28 Ingela Pehrson
Handledare: Professor Thure Stenström
Avhandlingstitel: Livsmodet i skrönans värld. En studie i Torgny Lindgrens romaner Ormens väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset

 

Bild på Svante Lovéns avhandling1993-05-22 Svante Lovén
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Skuggornas rike. Mytiska mönster i Heidenstams Endymion och Hans Alienus


 

Bild på Lars Brinks avhandling1993-01-30 Lars Brink
Handledare: Professor Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1919–1945


 

Bild på Saga Oscarsons avhandling1992-12-04 Saga Oscarson
Handledare: Professor Thure Stenström
Avhandlingstitel: Gyllensten som Orfeus. En studie i Lars Gyllenstens mytiska diktning


 

Bild på Ola Nordenfors avhandling1992-11-21 Ola Nordenfors
Handledare: Professor Thure Stenström
Avhandlingstitel: Känslans kontrapunkt. Studier i den svenska romansen 1900–1950


 

Bild på Leif Åslunds avhandling1992-11-14 Leif Åslund
Handledare: Professor Kurt Johannesson
Avhandlingstitel: Magnus Gabriel De la Gardie och vältaligheten


 

Bild på Johan Lundbergs avhandling1992-05-29 Johan Lundberg
Handledare: Professor Bengt Landgren
Avhandlingstitel: Den andra enkelheten. Studier i Harry Martinsons lyrik 1935–1945


 

Bild på Margareta Björkmans avhandling1992-05-23 Margareta Björkman
Handledare: Professor Bo Bennich-Björkman
Avhandlingstitel: Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783–1809 

  


Bild på Per Wallroths avhandling1992-05-22 Per Wallroth
Handledare: Professor Thure Stenström
Avhandlingstitel: Eländets triumfator. Studier i Hjalmar Bergmans roman Knutmässomarknad


 

Bild på Jerker Engbloms avhandling1992-01-24 Jerker Engblom
Handledare: Professor Lars Furuland
Avhandlingstitel: Martin Kocks roman Guds vackra värld


 

Bild på Eva Heggestads avhandling1991-12-14 Eva Heggestad
Handledare: Professor Lars Furuland
Avhandlingstitel: Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare och hemmet, yrkeslivet och konstnärsskapet

 

Bild på Anna Williams avhandling1991-12-07 Anna Williams
Handledare: Professor Lars Furuland
Avhandlingstitel: Skribent i Svensk-Amerika. Jakob Bongberg, journalist och poet


 

Bild på Eva Nordlinders avhandling1991-11-09 Eva Nordlinder
Avhandlingstitel: Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom 

Bild på Bo G. Janssons avhandling1990 Bo G. Jansson
Avhandlingstitel: Självironi, självbespegling och
självreflexion. Den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning


 

Bild på Claes Ahlunds avhandling1990-05-19 Claes Ahlund
Avhandlingstitel: Den skandinaviska universitetsromanen 1877–1890 

Bild på Lars Burmans avhandling1990-05-05 Lars Burman
Avhandlingstitel: Den svenska stormaktstidens sonett 

Bild på Birgitta Ivarson Bergstens avhandling1989-12-16 Birgitta Ivarson Bergsten
Avhandlingstitel: "förflytta berg till bokstäver". Utvecklingslinjer i Elisabeth Hermodssons författarskap


 

Bild på Birgitta Svanbergs avhandling1989-12-09 Birgitta Svanberg
Avhandlingstitel: Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen


 

Bild på Ola Kindstedts avhandling1988-05-25 Ola Kindstedt
Avhandlingstitel: Strindbergs Kristina: historiegestaltning och kärleksstrategier. Studier i dramats skapelseprocess


 

Bild på Carina Burmans avhandling1988-05-20 Carina Burman
Avhandlingstitel: Vältalaren Johan Henric Kellgren 

Bild på Cecilia Sidenbladhs avhandling1987-09-26 Cecilia Sidenbladh
Avhandlingstitel: Ty så roar mig att måla. C.J.L. Almqvist och de visuella konstarterna 

Bild på Ulla Nordin Lönners avhandling1987-05-25 Ulla Nordin Lönner
Avhandlingstitel: C.J.L. Almqvists Målaren – en strukturanalys 

Bild på Johan Svedjedals avhandling1987-05-23 Johan Svedjedal
Avhandlingstitel: Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840 


 

Bild på Åke Åbergs avhandling1987-05-15 Åke Åberg
Avhandlingstitel: Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam. Studier i provinsens litterära villkor och system


 

Bild på Mats Herders avhandling1986-10-18 Mats Herder
Avhandlingstitel: Arbetsplatsbibliotek i Sverige. Studier av en uppsökande folkbiblioteksverksamhet och dess framväxt


 

Bild på Tommy Danielssons avhandling1986-04-26 Tommy Danielsson
Avhandlingstitel: Om den isländska släktsagans uppbyggnad 

Bild på Ulf Malms avhandling1985-12-21 Ulf Malm
Avhandlingstitel: Meter, rytm och ljudgestaltning i bunden vers. Exemplet Karlfeldt 

Bild på Karin Moniés avhandling1985-12-17 Karin Monié
Avhandlingstitel: Det etablerade vetenskapsmannen. Gustaf Ljunggren – svensk litteraturhistoriker 

Bild på Brigitte Mrals avhandling1985-11-09 Brigitte Mral
Avhandlingstitel: Frühe schwedische Arbeiterdichtung. Poetische Beiträge in sozialdemokratischen Zeitungen 1882–1900


 

Bild på Christer Westlings avhandling1985-09-27 Christer Westling
Avhandlingstitel: Idealismens estetik. Nordisk litteraturkritik vid 1880-talets mitt mot bakgrund av den tyska filosofin från Kant till Hegel


 

Bild på Dag Hedmans avhandling1985-05-30 Dag Hedman
Avhandlingstitel: Eleganta eskapader. Frank Hellers författarskap t.o.m. Kejsarens gamla kläder 

Bild på Mona Kårsnäs avhandling1984-10-27 Mona Kårsnäs
Avhandlingstitel: Eyvind Johnson och Djävulen. Människans andra jag och den politiska ondskan – studier kring ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst


 

Bild på Birgitta Janssons avhandling1984-06-01 Birgitta Jansson
Avhandlingstitel: Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal


 

Bild på Eva-Britta Ståhls avhandling1984-05-26 Eva-Britta Ståhl
Avhandlingstitel: Vilhelm Ekelunds estetiska mysticism. En studie i hans lyrik 1900–1906 

Bild på Sonja Svenssons avhandling1983-05-28 Sonja Svensson
Avhandlingstitel: Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892–1914 

Bild på Lars-Åke Skalins avhandling1983-05-27 Lars-Åke Skalin
Avhandlingstitel: Den bundna viljan. Till determinationens problem i skönlitterär naturalism 

Bild på Bertil Björkenlids avhandling1982-12-18 Bertil Björkenlid
Avhandlingstitel: Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–1921


 

Bild på Björn Meidals avhandling1982-12-11 Björn Meidal
Avhandlingstitel: Från profet till folktribun. Strindberg och Strindbergsfejden 1910–1912 

Bild på Lars Wendelius avhandling1982-12-10 Lars Wendelius
Avhandlingstitel: Bilden av Amerika i svensk prosafiktion 1890–1914 

Bild på Åke Kussaks avhandling1982-10-02 Åke Kussak
Avhandlingstitel: Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910–1939 

Bild på Christina Tellgrens avhandling1982-05-29 Christina Tellgren
Avhandlingstitel: På barnens bokmarknad. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1966–1975


 

Bild på Björn Sundbergs avhandling1981-10-09 Björn Sundberg
Avhandlingstitel: Sanningen, myterna och intressenas spel. En studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med Hjärtats oro


 

Bild på Margareta Fahlgrens avhandling1981-05-27 Margareta Fahlgren
Avhandlingstitel: Litteraturkritiker i arbetarrörelsen. En studie i Erik Hedéns dagskritik 1909–1925 

Bild på Ann-Lis Jeppssons avhandling1981-05-25 Ann-Lis Jeppsson
Avhandlingstitel: Tankar till salu. Genombrottsidéerna och de kommersiella lånebiblioteken 

Bild på Esbjörn Funcks avhandling1980-10-24 Esbjörn Funck
Avhandlingstitel: Berättaren från fattighuset. Åke Wassing och hans roman Dödgrävarens pojke 

Bild på Karl Lindqvists avhandling1980-10-17 Karl Lindqvist
Avhandlingstitel: Individ – grupp – gemenskap. Studier i de unga tiotalisternas litteratur 

Bild på Eric Johannessons avhandling1980-05-10 Eric Johannesson
Avhandlingstitel: Den läsande familjen. Familjetidskriften i Sverige 1850–1880


 

Bild på Ingrid Björkmans avhandling1979-09-22 Ingrid Björkman
Avhandlingstitel: Nini Roll Ankers Stampetrilogi. Tillkomst Bakgrund Budskap 

Bild på Arne Widells avhandling1979-09-21 Arne Widell
Avhandlingstitel: Ola Hansson i Tyskland. En studie i hans liv och diktning åren 1890–93 

Bild på Gunnar Syréhns avhandling1979-04-20 Gunnar Syréhn
Avhandlingstitel: Osäkerhetens teater. Studier i Lars Forssells dramatik 

Bild på Örjan Torells avhandling1979-03-24 Örjan Torell
Avhandlingstitel: Litteraturen som karaktärsdanare. En presentation av sovjetisk litteraturpedagogik 

Bild på Anita Boström Kruckenbergs avhandling1979-03-17 Anita Boström Kruckenberg
Avhandlingstitel: Roman Jakobsons poetik. Studier i dess teori och praktik 

Bild på Margit Norrmans avhandling1978-05-29 Margit Norrman
Avhandlingstitel: I livets hand. En studie i Victoria Benedictssons religiösa föreställningsvärld 

Bild på Kerstin Wikbergs avhandling1978-05-19 Kerstin Wikberg
Avhandlingstitel: Samhällets skrattspegel. Studier i Grönköpings veckoblad 

Bild på Andrzej Nils Ugglas avhandling1977-05-26 Andrzej Nils Uggla
Avhandlingstitel: Strindberg och den polska teatern 1890–1970. En studie i reception 

Bild på Kjell-Arne Brändströms avhandling1977-05-06 Kjell-Arne Brändström
Avhandlingstitel: "Fattigt är Finland". Studier i J.L. Runebergs folklivsskildring och hexameterdiktning t.o.m. Elgskyttarne


 

Bild på Stefan Mählqvists avhandling1977-04-01 Stefan Mählqvist
Avhandlingstitel: Böcker för svenska barn 1870–1950. En kvantitativ analys av barn- och ungdomslitteratur i Sverige


 

Bild på Lena Kårelands avhandling1977-03-11 Lena Kåreland
Avhandlingstitel: Gurli Linders barnbokskritik. Med en inledning om den svenska barnbokskritikens framväxt


 

Bild på Carola Hermelins avhandling1976-05-19 Carola Hermelin
Avhandlingstitel: Vinteroffer och Sisyfos. En studie i Erik Lindegrens senare diktning 

Bild på Pär Hellströms avhandling1976-05-14 Pär Hellström
Avhandlingstitel: Livskänsla och självutplåning. Studier kring framväxten av Gunnar Ekelöfs Strountesdiktning


 

Bild på Stig Bäckmans avhandling1975-09-26 Stig Bäckman
Avhandlingstitel: Den tidlösa historien. En studie i tre romaner av Eyvind Johnson 

Bild på Hans-Göran Ekmans avhandling1975-04-11 Hans-Göran Ekman
Avhandlingstitel: Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism 

Bild på Mats Eklöfs avhandling1975-04-04 Mats Eklöf
Avhandlingstitel: Ernst Didrings Malm 

Bild på Conny Svenssons avhandling1974-03-29 Conny Svensson
Avhandlingstitel: Idé och symbol. Studier i fem romaner av Gustav Hedenvind-Eriksson (1918–1924) 

Bild på Göran Stockenströms avhandling1972-12-12 Göran Stockenström
Avhandlingstitel: Ismael i öknen. Strindberg som mystiker 

Bild på Tore Wretös avhandling1972-05-29 Tore Wretö
Avhandlingstitel: Runebergs midsommaridyller. Studier i Midsommarfesten och Hanna 

Bild på Birgit Antonssons avhandling1972-05-05 Birgit Antonsson
Avhandlingstitel: Efterklang och särprägel. En studie i Per Freudenthals – pseudonymen Ode Baltens – tidiga prosa till och med romanen I Lustgården


 

Bild på Margareta Wirmarks avhandling1971-05-29 Margareta Wirmark
Avhandlingstitel: Spelhuset. En monografi över Hjalmar Bergmans drama 

Bild på Bengt Landgrens avhandling1971-05-19 Bengt Landgren
Ensamheten, döden och drömmarna. Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning 

Bild på Elisabeth Stenborgs avhandling1971-05-17 Elisabeth Stenborg
Avhandlingstitel: Pierrot och Pilgrim. Studier i Harriet Löwenhjelms diktning 

Bild på Sven-Bertil Janssons avhandling1971-05-08 Sven-Bertil Jansson
Avhandlingstitel: Medeltidens rimkrönikor. Studier i funktion, stoff, form 

Bild på Karin Pethericks avhandling1971-04-23 Karin Petherick
Avhandlingstitel: Stilimitation i tre av Hjalmar Bergmans romaner. En undersökning av den roll pastisch, parodi och citat spelar i Knutsmässo marknad, En döds memoarer och Herr von Hancken


 

Bild på Bo Bennich-Björkmans avhandling1970-10-24 Bo Bennich-Björkman
Avhandlingstitel: Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850