Licentiatavhandlingar 1993-2002

Licentiatavhandlingarna förvaras på Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning.

2002

Anna Gunder, Möjligheternas verklighet. Två studier i hyperlitterärt berättande

Anna Nordlund, Två studier i mottagandet av Selma Lagerlöf: Kritik och hyllning 1981-1902. Forskningens bilder 1903-1992

Mattias Pirholt, Dödsprocesser - livsprocesser. Jaget, tiden och rummet i Birgitta Trotzigs författarskap
 

2001

Jenny Björklund, Förnyelsens tid. Begreppet fyrtiotalism och Ella Hillbäcks lyrik

Eva Jonsson, Gustaf Frödings dikter från hospitalet

Paula Henrikson, "alla dess känslor en dikt". Studier i Stagnelius’ dramatiska författarskap

Jon Viklund, Textkritisk edition av C.J.L. Almqvists Menniskoslegtets Saga, jämte inledning, variantapparat och kommentarer
 

2000

Maria Wennerström Wohrne, Skepsis och tilltro – en studie i Henri Michaux språksyn. Analys av Voyage en Grande Garabagne

Sigrid Klaman, Begreppet författaren: En granskning av fem analyser av August Strindbergs I Havsbandet

Maria Karlsson, Skriftens teater. Om det melodramatiska i Selma Lagerlöfs berättarkonst
 

1999

Annika Olsson, Att skriva andra liv eller sitt eget. Jan Myrdals rapport från kinesisk by och Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink

Magnus Ullén, The Inscrutable Design: Sexuality and Spirituality in Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter and The Marble Faun

Anna-Carin Billing, Utanförskapets estetik. Cora Sandels noveller 1920-1935

Janne Lindqvist, Att hylla en handelsman. Begreppet dygd i 1600-talets tillfällestryck till handelsmän

Niclas Areskog, Gustav III och paskvillanterna – studier i en litterär subkultur
 

1998

Ann Öhrberg, "Uphof af förtjenst, tacksamhet och wänskap". Kvinnliga tillfällesförfattare under frihetstiden - författarroll och retorik

Monica Morén, Ditt namn bland keruberna - En studie i tre motivkretsar i Karin Boyes lyrik

Caroline Graeske, Att skriva sin samtid: Stina Aronsson - Text och kontext

Gunvor Stolt, Från en utsiktspunkt. Jeanna Oterdahl - kvinnoröst i det offentliga samtalet

Marika Andræ, Övervinna eller övervinnas. Könskonstruktion och narrativ progression i ett urval av B. Wahlströms tidiga ungdomsböcker

Ylva Lindberg, L’Unité du poème "Les fenêtres" de G. Appolinaire

Sten Magnus Petri, Narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik - en strukturanalytisk undersökning av Strindbergs Lycko-Pers resa
 

1997

Anna Cullhed, The Order of Poetics and the Construction of Genre

Barbro G-Rosenqvist, Att skapa en ny värld. Samhällssyn och kvinnosyn hos Karin Boye

Stefan Helgesson, Forming the Subject: Post-Colonial Strategies of Njabulo Ndebele and Nadime Gordimer

Mats Myrstener, På väg mot ett stadsbibliotek. Folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t.o.m. 1927
 

1996

Patrik Mehrens, Det dubbla rummet. Studier i Lars Noréns lyrik 1973-1976

Boel Hackman, Diktens rum. Tradition och förnyelse i Edith Södergrans ungdomsdiktning

Stefan Jonsson, Litteraturkampens strateger. Marxistisk litteratursyn i mellankrigstidens Sverige. Arnold Ljungdahl, Stellan Arvidson, Atenum

Marta Ronne, Myrten och lager. En genusteoretisk studie av kvinnors och mäns skönlitterära prosaskildringar av svenskt universitetesliv utgivna 1904-1943

Petra Söderlund, Med bildning och sköna konster. Produktion och ekonomi på V.F.Palmblads förlag och tryckeri 1810-1830
 

1995

Bo Georgii-Hemming, Arbre. En lacansk läsning av några texter av Walter Ljungquist

Sara Danius,Optics of Modernism: The Relations of Technology and Modernist Aesthetics

Otto Fischer, Det romantiska tecknet. Representationens och det poetiska tecknets problematik i den svenska romantiken

Erik Peurell, Framgångens villkor. Jan Fridegårds författarkarriär 1923-1942
 

1994

Håkan Möller, Den kameleontiska dikten. Studier i Johan Olof Wallins diktning (1794-1821)

Per Stam, Henry Parland och rysk formalism

Eva Hemmungs Wirtén, In God we trust. People, Power and Passion in and around Harlequin Romances
 

1993

Michael Gustafsson, Textens gränser. En semiotisk kritik av Cleanth Brooks kontextteori