Publikationer av institutionens medarbetare

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Aktuella publikationer

Publikationer (ej studentuppsatser) utgivna 2018-2019, som författats av personer knutna till institutionen, och som har registrerats i DiVA, hittar du i listan nedan. Publikationerna listas i fallande alfabetisk ordning efter författarnas efternamn.

Tidigare publikationer

Tillfälligt leder länkarna direkt till söklistor i DiVA.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala 2019-03-01 kl 13:15

  Bengtson, Erik

  The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth

  Open access
 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Läsande datorer hittar nya kvaliteter hos Dickens

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  Selma Lagerlöf och databasen

  Ingår i Anekdot.se, 2019.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Dahllöf, Mats; Berglund, Karl

  Faces, Fights, and Families: Topic Modeling and Gendered Themes in Two Corpora of Swedish Prose Fiction

  Ingår i DHN 2019 Copenhagen, Proceedings of 4th Conference of The Association Digital Humanities in the Nordic Countries Copenhagen, March 6-8 2019, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Dikt som informationsteori: Om Göran Sonnevis Ormöga-dikter

  Ingår i Nordisk samtidspoesi, s. 59-75, 2019.

 • Rapport

  Nordberg, Olle

  Berättelser som förändrar: Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt för ungdomar

  2019.

  Open access
 • Övrigt

  Rosengren, Mats

  Europa är knappast ett hem för alla

  2019.

 • Artikel i tidskrift

  Rosengren, Mats

  Kan vi vara demokratiska?: Om Cornelius Castoriadis

  Ingår i Dixikon, 2019.

  Open access
 • Artikel, forskningsöversikt

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Proba, Faltonia Betitia

  Ingår i Oxford Classical Dictionary, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Tystade kvinnor: Våldtäkt i grekisk och romersk litteratur

  Ingår i Jag gör med dig vad jag vill, s. 83-100, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Proserpina in Pieces: Claudian on her Rape

  Ingår i Ramus - Critical Studies in Greek and Roman Literature, s. 82-94, 2019.

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  2019-02-07 kl 13:15

  Shou Therkildsen, Louise

  Rhetorical formations of European identity: Close readings of constitutive rhetoric within the EU 1973-2014

 • Doktorsavhandling, monografi
  MB503, Alfred Nobels Allé 7, Huddinge 2019-04-05 kl 14:00

  Stagnell, Alexander

  The Ambassador's Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy

  Open access
 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Så blev "Aniara" en modern klassiker

  Ingår i Dagens Nyheter, 2019.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Den mest levande människan blev som en sönderläst bok: [Martin Kylhammar, Ett hemligt liv - Verner von Heidenstam och Kate Bang (Bonniers, 2019)]

  Ingår i Respons, s. 62 62-64 64, 2019.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Ulrika Milles, Ensamvargar: Stig Ahlgrens 1900-tal - Manlighet, kärlek och litteratur

  Ingår i Vi, s. 74 74-, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Sonja

  Hellsings insats bakom institution för barnlitteratur

  Ingår i Litteraturtidningen Parnass, s. 18 18-19 19, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Sonja

  Zacharias Topelius för Sveriges barn

  Ingår i Författaren Topelius – med historien mot strömmen, s. 373-393, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  I litteraturens lyckliga slut: Lotten von Kraemers frihetsdrama

  Ingår i De Nio, s. 143-161, 2019.

 • Konferensbidrag

  Williams, Anna

  Kvinnorna och den kluvna staden: Röster ur samtidens arbetarlitteratur

  Ingår i Creating the City, s. 45-54, 2019.

  Open access
 • Bok

  Bengtsson, Staffan

  Dichtung und Wahrheit als ”Andenken verlorner und verschollener Wagnisse”: Ein Blick auf Goethes Werk aus ursprünglicher Perspektive

  Wehrhahn Verlag, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  Så uppstod den svenska deckarvågen

  Ingår i Tidskriften Folkuniversitetet, s. 6 6-7 7, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  The Evolvement of Swedish Crime Fiction

  Ingår i πολάρ [Polar], s. 83 83-85 85, 2018.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Digital humaniora – humaniora i en digital tid. Red. Per-Olof Erixon & Julia Pennlert. Daidalos. Göteborg 2017.

  Ingår i Samlaren, s. 296-300, 2018.

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi
  Eng2-K1022, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2018-02-06 kl 13:15

  Berndtsson, Tim

  The Order and the Archive: Masonic Archiving as Idea and Practice in 18th Century Europe

 • Artikel, recension

  Berndtsson, Tim

  Björn Billing, Utsikt från en bergstopp. Jean-Jacques Rousseau och naturen. Ellerströms. Lund 2017.

  Ingår i Samlaren, s. 284-287, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berndtsson, Tim

  Ordens arkiv och bibliotek

  Ingår i Svenskt frimureri under 1800-talet, s. 197-214, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Björklund, Jenny

  Killing Family Joy: Mothers on the Run in Twenty-First Century Swedish Literature

  Ingår i Women's Studies, s. 806-828, 2018.

  Open access
 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  En anstormning - men Thora Dardel försvinner

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2018.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  En ständig sekreterare värd att återvända till

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2018.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Matematikern som var Voltaires stora kärlek

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  O Choice och mörka nätter!: Klara Johansons och Ellen Klemans förhållande, sett genom deras brev.

  Ingår i Den kvinnliga tvåsamhetens frirum, 2018.

 • Artikel, recension

  Båth, Katarina

  Agneta Ney, Bland ormar och drakar. Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane. Nordic Academic Press. Lund 2017.

  Ingår i Samlaren, s. 326-329, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cullhed, Eric; Schottenius Cullhed, Sigrid

  Epilogue: Below the Tree of Life

  Ingår i Round Trip to Hades in the Eastern Mediterranean Tradition, s. 370-384, 2018.

 • Bok

  Fahlgren, Margaretha; Wistrand, Birgitta

  Älska eller älskas: Makt och känslor i politiska biografier

  Appell förlag, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Gedin, David

  Vita dukens svarta framtid: populärkulturens sociala dystopier

  Ingår i Nya Argus, s. 119 119-121 121, 2018.

  Open access
 • Licentiatavhandling, monografi

  Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins fangemenskap 2011–2016

  Haglund, Tuva

 • Artikel i tidskrift

  Haglund, Tuva

  Från romantik till normkritik: Visuell kommunikation inom digitala fangemenskaper

  Ingår i Barnboken, s. 1-21, 2018.

  Open access
 • Artikel, recension

  Haglund, Tuva

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur. Analyser. Red. Maria Andersson & Elina Druker. Studentlitteratur. Lund 2017; Samtida svensk ungdomslitteratur. Analyser. Red. Åsa Warnqvist. Studentlitteratur. Lund 2017.

  Ingår i Samlaren, s. 321-326, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedberg, Andreas

  Swedes in French: Cultural Transfer from Periphery to Literary Metropolis

  Ingår i World Literatures, s. 355-368, 2018.

  Open access
 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Amalia Fahlstedt: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Sara Pfeiffer: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Mathilda Roos: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Alice Lyttens: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Amanda Kerfstedt: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Wilhelmina Gravallius: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Sigrid Elmblad: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Josefina Wettergrund: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Elna Tenow: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Heggestad, Eva

  Anna Wahlenberg: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Detta tryckpapperstidevarv: Litterär editionshistoria i Sverige under det långa 1800-talet

  Gidlunds förlag, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  En grav av vitaste marmor: Almqvist och Grekland, 1805-1822

  Ingår i Almqvistvariationer, s. 24-47, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Iordanoglou, Dimitrios; Lindqvist, Janne

  Double Trouble: Reclaiming the Dissoi Logoi

  Ingår i Eranos, s. 77-94, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Lindqvist, Janne

  Känslans platser: Topikerna för pathos i Aristoteles Retoriken

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 63-74, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie

  Kampen om 'människan'.: Några nedslag i skildringen av romer i svensk litteratur efter 1880.

  Ingår i Studia Multiethnica Upsaliensia, s. 14-18, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lönngren, Ann-Sofie

  Following the animal: Place, space and literature

  Ingår i Animal places, s. 231-247, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie; Adomnicai, Diana-Petronela; Eddebo, Johan; Grahn, Lisa et al.

  Rapport från konferensen Borders and bridges. Nordic nationalisms and transationalisms: Scandinavian studies, UC Berkeley, 9-10 mars, 2018

  Ingår i Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, s. 34-37, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Ursula K Le Guin trotsade alla konventioner

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Science fiction - en kort introduktion

  Ingår i OLM: Ordfronts Litterära Magasin, s. 11 11-13 13, 2018.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Recension av Prizing Children’s Literature: The Cultural Politics of Children’s Book Awards (red. Kenneth B. Kidd & Joseph T. Thomas, Jr., 2017)

  Ingår i Barnboken, s. 1-5, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  Prisade vare böckerna!: Om Augustpriset

  Ingår i Böckernas tid, s. 577-651, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset IV, Biskopsgatan 3, 75310, Uppsala 2018-05-23 kl 13:15

  Nauwerck, Malin

  A World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate's Myths series

 • Artikel, recension

  Nauwerck, Malin

  Birgitta Theander, Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920–65. Makadam. Göteborg och Stockholm 2017.

  Ingår i Samlaren, s. 341-345, 2018.

  Open access
 • Rapport

  Nordberg, Olle

  Berättelser som förändrar: En utvärdering

  2018.

  Open access
 • Bok

  Nordlund, Anna

  Selma Lagerlöf -: Sveriges modernaste kvinna

  Bokförlaget Max ström, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rosengren, Mats

  Des sujets autonomes ?

  Ingår i Actualité d’une pensée radicale, s. 33-43, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Rosengren, Mats; Descombes, Vincent; Giust-Desprairies, Florence

  Actualité d’une pensée radicale: Hommage à Cornelius Castoriadis

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Rüegg, Jana

  From Content to Context: A Comparative Analysis of the Covers of Translated Versions of Sara Stridsberg's Beckomberga

  Ingår i DiGeSt Journal of Diversity and Gender Studies, s. 23 23-44 44, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Schottenius Cullhed, Sigrid; Malm, Mats

  Reading Late Antiquity

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Rome Post Mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus

  Ingår i Reading Late Antiquity, s. 121-135, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid; Cullhed, Eric

  Epilogue: Below the Tree of Life

  Ingår i Round Trip to Hades in the Eastern Mediterranean Tradition, s. 370-384, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid; Malm, Mats

  Introduction

  Ingår i Reading Late Antiquity, s. 7-14, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid; Svenning, Maria

  Att vara mamma och doula i Sverige: Fem röster

  Ingår i Mamma hursomhelst, s. 103-113, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2018-01-27 kl 10:15

  Sjösvärd, Thomas

  En himmel av sten: Willy Kyrklund och det grekiska

  Open access
 • Artikel, recension

  Sjösvärd, Thomas

  Vem värvar skogen

  Ingår i Flamman, s. 16 16-17 17, 2018.

 • Övrigt

  Skuncke, Marie-Christine

  Elsa Fougt, Ellen Sofia Wester

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Skuncke, Marie-Christine

  Suède, Europe, Japon: Le botaniste Carl Peter Thunberg sur le marché international

  Ingår i La Révolution francaise, Cahiers de l'Institut d'histoire de la Révolution francaise, http://journals.openedition.org/lrf/1863, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Press Freedom in the Riksdag 1760-62 and 1765-66

  Ingår i Press Freedom 250 Years, s. 109-144, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Carl Peter Thunberg and Japan [in English and in Japanese]: [in English and in Japanese]

  Ingår i The Art of Natural Science in Sweden, s. 142-137, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Deux cosmopolites suédois au XVIIIe siècle: Le roi Gustave III et le naturaliste Carl Peter Thunberg

  Ingår i Entre Pologne et France, le Cosmopolitisme des Lumières, s. 107-130, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Skuncke, Marie-Christine; Takigawa, Yuko

  Scientific Relations between Sweden, Russia and Japan in the 1790s: Two Letters from Eric Laxman

  Ingår i Svenska Linnésällskapets årsskrift, s. 99-138, 2018.

 • Bok

  Stenström, Thure

  Den glömde Gyllensten

  Artos & Norma bokförlag, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Stymne, Sara; Svedjedal, Johan; Östman, Carin

  Språklig rytm i skönlitterär prosa. En fallstudie i Karin Boyes Kallocain

  Ingår i Samlaren, s. 128-161, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Efterord

  Ingår i Från sidan, s. 415-42w1, 2018.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Recension av Ragni Svensson, Cavefors: Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982

  Ingår i Biblis, s. 68 68-44 44, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Från P.A. Norstedt & Söner till Storytel: Om namn på bokförlag i Sverige

  Ingår i Katharina och namnen, s. 187-191, 2018.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Svedjedal, Johan

  Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943

  2018.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  Att skriva liv: Från en litterär biografikers praktik.

  Albert Bonniers förlag, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Från A-bokhandel till e-böcker: Trekvarts sekel på svensk bokmarknad

  Ingår i Böckernas tid, s. 19-106, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Böckernas tid: en bruksanvisning

  Ingår i Böckernas tid, s. 13-18, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Jag ska göra dig rik: Luidårer och krossade drömmar [om Birer Sjöberg, Kvartetten, som sprängdes]

  Ingår i Kvartettens rikedomar, s. 27-45, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  När bokpriserna blev fria: Bakgrund, genomförande, effekter

  Ingår i Böckernas tid, s. 439-492, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Hundraåringen som klev ut genom kriget och förnyades: Kring Förläggareföreningens verksamhet

  Ingår i Böckernas tid, s. 717-782, 2018.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Tolv timmar ur aktivistens tillvaro: Om Olof Mobergs roman Demonstrant! (1969)

  Ingår i Dagens Nyheter, 2018.

 • Bok

  Svensson, Sonja

  Barnavänner och skolkamrater: Svenska barn- och ungdomstidningar 1766-1900 sedda mot en internationell bakgrund

  Carlsson Bokförlag, 2018.

 • Bok

  Viklund, Jon

  Almqvistvariationer: Receptionsstudier och omläsningar

  Makadam Förlag, 2018.

 • Artikel, recension

  Warnqvist, Åsa

  De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Red. David Gedin. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 74, Uppsala universitet. Gedin & Balzamo förlag. Nacka 2017.

  Ingår i Samlaren, s. 292-295, 2018.

  Open access
 • Övrigt

  Williams, Anna

  Lotten von Kraemer: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Övrigt

  Williams, Anna

  Agnes von Krusenstjerna: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Mamma hursomhelst: Röster ur samtidslitteraturen

  Ingår i Mamma hursomhelst, s. 13-26, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Williams, Anna; Fahlgren, Margaretha

  Mamma hursomhelst: Berättelser om moderskap

  2018.

 • Artikel, recension

  Öhrberg, Ann

  Mary Wollstonecraft, feminism and the prerequisites of freedom

  Ingår i Scandia, s. 100-102, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Öhrberg, Ann

  Hedvig Charlotta Nordenflycht

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Öhrberg, Ann

  Anna Margareta von Bragner

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Östman, Carin; Svedjedal, Johan; Stymne, Sara

  Språklig rytm i skönlitterär prosa: En fallstudie i Karin Boyes Kallocain.

  Ingår i Samlaren, s. 128-161, 2018.