Forskning

För uförligare information om pågående forskning, besök den enskilde forskarens eller doktorandens personliga hemsida.

 • "Almqvists läroböcker." (textutgåvor för C.J.L. Almqvists Samlade verk, Lars Burman)
 • Anti-fascist Propagaganda and Agitation in Germany 1929–1933 (bok och uppsatser, Otto Fischer)
 • "Att använda film i retorikundervisningen" (artikel, Patrik Mehrens)
 • Bellman. Biografin. (bok, Carina Burman)
 • "Den berättande spelfilmens retorik" (uppsats, Patrik Mehrens)
 • Bidrag till Svenskt översättarlexikon (Marie-Christine Skuncke)
 • "C.J.L. Almqvists dikt till sin syster. En texts historia" (uppsats, Lars Burman)
 • "Dissoi logoi som logōn technē” (artikel, Janne Lindqvist)
 • ”Distant reading and close encounters: How to explore historical attitudes toward rhetoric in very large text collections" (artikel, Jon Viklund)
 • "Den dramatiska ironins retoriska funktion. Exempel från drama och film" (uppsats, Patrik Mehrens)
 • Elitliv. Politiker- och näringslivelitens självbiografiska berättande 1975– (bok och artiklar, Maria Karlsson)
 • Eloquent students. Rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010 (bok och artiklar, Lars Burman)
 • Härskarhyllning som påverkan. Panegyriken kring tronskiftet 1697 (avhandling, Birgitta Ekblom)
 • "I was only asking! On rhetorical questions and the limits of Swedish political debate” (artikel, Jon Viklund)
 • Kapitel i bok om 1766 års tryckfrihetsförordning, utgiven av Sveriges Riksdag till 250-årsjubileet 2016. (Marie-Christine Skuncke)
 • "Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727-1811." (projekt, Otto Fischer projektmedlem; Ann Öhrberg projektledare)
 • Läsarnas Lagerlöf. Den svenska allmänhetens brev till Selma Lagerlöf (1891–1940) (bok och artiklar, Maria Karlsson)
 • Makt och retorik i medeltida rätt. Retorisk utveckling och påverkan i landskapslagarna (avhandling, preliminär titel, Lina Breisch de Gysser)
 • Mytisk argumentation (avhandling, Erik Bengtson)
 • On Social Meaning: Ernst Cassirer, Cornelius Castoriadis and Philosophical-Rhetorical Anthropology (bok och artiklar, Mats Rosengren)
 • "Play, endogenetics and esthetic textual errors in Gunnar Ekelöf’s ’Klassiskt mästerverk’” (artikel, Jon Viklund)
 • Poltava and Perevolodjna – A Study in Crisis Communication in Sweden around 1700 (bok och uppsatser, Otto Fischer)
 • Publically Speaking – konst och det offentliga samtalet (projekt, Maria Karlsson projektmedlem)
 • The Rhetoric of Rhetoric. Studies in Swedish Political Communication 1991–2011 (bok och uppsatser, Otto Fischer)
 • ”Die Rhetorik der Gesellschaft”. The Concept of Rhetoric in Niklas Luhmann’s Theory of Social Systems” (uppsatser, Otto Fischer)
 • Nordic Perspectives on Religious Texts in the Long Eighteenth Century, Religious History and Culture (antologi, redaktörskap och bidrag, Ann Öhrberg)
 • Rhetorization and Derhetorization. Studies in the changing status of rhetoric in Early nineteenth-century Sweden. (bok, Jon Viklund)
 • ”Rome in 8 days” (artikel, Carina Burman)
 • Selma Lagerlöf-arkivet (SLA) (projekt, Maria Karlsson projektmedlem)
 • "Sideratus. En lyrikstudie" (uppsats, Patrik Mehrens)
 • De Sungo en ny sång. Studier i sjuttonhundratalets herrnhutism (bok, Ann Öhrberg)
 • Speaking the Anachronisms: Space-time and Rhetorical Theory (avhandling, Frida Buhre)
 • “Svenska petrarkister på 1600- och 1700-talen” (uppsats, Lars Burman)
 • “Tillfällesdikter i 1600- och 1700-talets svenska dissertationer” (uppsats, Lars Burman)
 • ”Topikerna i klassisk retorisk teori” (artikel, Janne Lindqvist)
 • "The Uses of Academic Cultural Heritage" (uppsats/debattskrift, Lars Burman)
 • “Vetenskapsretorikens retorik?” (artikel, Janne Lindqvist)
 • Vi romantiska resenärer. Med Ellen Rydelius i Rom på 8 dagar. (bok, Carina Burman)