Sonya Petersson: ”Konst i omlopp: Om konstbegrepp och massmedier under 1700-talet”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - 2-1024
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Marie-Christine Skuncke
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala i samarbete med Konstvetenskapliga institutionen

Fil. dr Sonya Petersson, Stockholm: ”Konst i omlopp: Om konstbegrepp och massmedier under 1700-talet”

Seminariet anordnas i samarbete med Konstvetenskapliga institutionen

Postseminarium


Presentation
Konstvetaren Sonya Petersson presenterar resultat från sin doktorsavhandling Konst i omlopp: Mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft (Stockholms universitet, 2014). Föredraget handlar å ena sidan om 1700-talets expanderande kulturmarknad och massmediepraktiker, å andra sidan om tidens konstbegrepp. Enligt en väl etablerad forskartradition är 1700-talet århundradet då de s.k. sköna konsterna definierades och ett definitivt brott mot den äldre traditionens vidare konstbegrepp uppstod. Sonya Petersson presenterar alternativ till denna historieskrivning genom att analysera konstbegreppet i förhållande till frågor om hur begreppet spreds, togs i bruk och tillfördes nya betydelselager på en massmedial och borgerligt orienterad kulturmarknad. Utifrån exempel från Stockholms tidningar, småskrifter och bildtryck, kan ett flexibelt begreppsbruk följas, vilket inte bara ifrågasätter tanken om definitiva paradigm och paradigmskiften utan också synliggör överlappningar mellan områden som konst, lyxdebatt och perceptionsteori. Till seminariet behövs ingen föregående läsning, men alla intresserade kan rekvirera ett exemplar av avhandlingen genom att kontakta sonya.petersson@arthistory.su.se.

 

1700-talsseminariet firar 20-årsjubileum i höst, 1995–2015!

Seminariet finansieras under 2015 av Litteraturvetenskapliga institutionen samt noden ’1700-tal – Sverige i världen, världen i Sverige’.