Elena Dahlberg, Erik Eliasson, Jennie Nell och Alfred Sjödin: ”Jean-Jacques Rousseau i Sverige ca 1760–1830”

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala (1995–2015)

Fil. dr Elena Dahlberg, Uppsala, docent Erik Eliasson, Helsingfors, fil. dr Jennie Nell, Stockholm och fil. dr Alfred Sjödin, Lund: ”Jean-Jacques Rousseau i Sverige ca 1760–1830”

Postseminarium


Presentation
Receptionen av Jean-Jacques Rousseau i Sverige under det sena 1700-talet har aldrig studerats systematiskt. En början till kartläggning görs inom projektet ”Jean-Jacques Rousseau och Sverige ca 1760–1830”, ett nätverk på tolv forskare från olika ämnen vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Helsingfors. Projektledaren, litteraturvetaren Jennie Nell, och tre av de medverkande forskarna presenterar sitt arbete. Filosofen Erik Eliasson undersöker den filosofiska Rousseau-receptionen hos Nils von Rosenstein, Carl Gustaf af Leopold och Thomas Thorild, tre författare som beskrivits som svenska rousseauaner; han skall på seminariet diskutera forskningsläget och nya möjliga frågeställningar. Litteraturvetaren Maria Gullstam talar om sin forskning om Rousseau och den svenska teaterscenen. Litteraturvetaren Alfred Sjödin, som undersöker ”rousseauanism” i svensk 1700-talslysrik, kommer att tala om Gustaf Fredrik Gyllenborg, Johan Gabriel Oxenstierna och kodordet ”Rousseau”; den i äldre forskning vanliga teleologin upplysning– förromantik – romantik behöver problematiseras.


1700-talsseminariet firar 20-årsjubileum i höst, 1995–2015!

Seminariet finansieras under 2015 av Litteraturvetenskapliga institutionen samt noden ’1700-tal – Sverige i världen, världen i Sverige’.