Litteraturseminarium på temat "icke-makt"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, Institutionen för kulturantropologi och etnologi och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Don Kulick, Hugh Beach, Sharon Rider, Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet i retorik och Högre seminariet i filosofisk och retorisk antropologi

Litteraturseminarium på temat "icke-makt"

Litteratur: Jacques Derrida and David Wills, "The Animal That Therefore I Am", Critical Inquiry, Vol. 28, No. 2 (Winter, 2002), pp. 369-418

Seminarieansvariga för det Högre seminariet i filosofisk och retorisk antropologi

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen