Litteraturseminarium på temat "engagemang"

  • Datum: –14.30
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, Institutionen för kulturantropologi och etnologi och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Don Kulick, Hugh Beach, Sharon Rider, Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet i retorik och Högre seminariet i filosofisk och retorisk antropologi

Litteraturseminarium på temat "engagemang"

Litteratur:
- Kulick, Don, and Jens Rydström, 2015. Loneliness and its opposite: Sex, disability, and the ethics of engagement. Durham, Duke UP (Chapter 7)
- Young, Iris Marion. 1997. Asymmetrical reciprocity: On moral, respect wonder and enlarged thought. Constellations. Vol. 3, No. 3, pp. 340-363
 

Seminarieansvariga för det Högre seminariet i filosofisk och retorisk antropologi

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen