Litteraturseminarium på temat "kärlek"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028; Visby: B10
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, Institutionen för kulturantropologi och etnologi och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Don Kulick, Hugh Beach, Sharon Rider, Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet i retorik och Högre seminariet i filosofisk och retorisk antropologi

Litteraturseminarium på temat "kärlek"

Litteratur: Nussbaum, Martha. Political emotions: Why love matters for justice. Cambridge, MA: Harvard University Press (2013)
 

Seminarieansvariga för det Högre seminariet i filosofisk och retorisk antropologi

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen