Dimitrios Iordanoglou: nyöversättningar av Gorgias

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - 6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Dimitrios Iordanoglou presenterar sina nyöversättningar av Gorgias

Ordförande: Mats Rosengren


Presentation
Dimitrios Iordanoglou lägger fram en ny del av sin planerade volym sofister i svensk översättning. Denna gång har turen kommit till Gorgias från Leontinoi (485-390 fvt) som var en av de mest inflytelserika sofisterna. Gorgias tjänstgjorde som ambassadör, och hans besök i Athen år 427 fvt ses som en milstolpe i retorikens historia. Här bländades atenarna av Gorgias talekonst, och han påbörjade en lång och framgångsrik karriär som lärare och intellektuell. Han ska ha studerat under Empedokles, och skall själv ha varit lärare åt sådana som Perikles, Kritias, Menon och Isokrates. Gorgias gjorde viktiga bidrag inom den framväxande epistemologin, logiken, retoriken och stilistiken, och hans politiska idéer om ett enat Hellas togs över av såväl Lysias som Isokrates. På seminariet presenteras översättningar av hans biografi av Filostratos (VS 9), hans kända Lovtal över Helena, det något mindre kända "Palamedes försvarstal” samt  fragmenten av skriften" Om det som inte är” och av ”Liktalet”.