Johan Tralau: "Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - 6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Johan Tralau, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet: "Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland"

Ordförande: Rosengren


Presentation
Johan Tralau kommer att presentera projektet "Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland". Till att börja med kommer jag att föreslå en förståelse av dettas uppkomst som vissa argumentationsteknikers ursprung - närmare bestämt det "sokratiska" tillvägagångssätt som ibland kallas intern kritik, försöket att pröva en ståndpunkt på grundval av dennas egna premisser. Jag kommer därefter att göra tre nedslag  - hos Homeros, i Aischylos Eumeniderna och Sofokles Elektra - för att följa den normativa argumentationens tidiga evolution.