Digitala dimensioner i nutidens bokvärld – tre perspektiv

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

OBS! Dag och tid!

Digitala dimensioner i nutidens bokvärld – tre perspektiv. I anslutning till workshopen Kod[ex], arrangerad i Stockholm och Uppsala av Alexandra Borg och Pelle Snickars, ges tre kortföreläsningar av Leif Dahlberg, Sara Leckner och Petra Söderlund.

Ordf.: Svedjedal
 

Presentation
Torsdag 22 – fredag 23 oktober hålls den andra workshopen ”Kode[ex]”, arrangerad av Alexandra Borg och Pelle Snickars. Fokus ligger denna gång främst på distribution. I workshopen deltar forskare och branschföreträdare. Den första dagen hålls i Stockholm, den andra i Uppsala. I anslutning till dagen i Uppsala öppnas en del av workshopen som ett allmänt seminarium där doktorander och intresserade masterstudenter inbjuds att delta (ingen föranmälan behövs). Seminariet består av följande föreläsningar:

13.15  Petra Söderlund (Uppsala universitet): "Från digitalt arkiv till tryckt bok - varför?".

13.45  Sara Leckner (Malmö högskola): “Data takes command: bokbranschens förändrade förutsättningar”.

14.15  Leif Dahlberg (KTH): “Från codex till e-bok”.

Med tanke på institutionens ordinarie seminarietider ska betonas att den allmänna delen länge planerades till torsdagen kl. 15.15-17.00, men måste flyttas efter en sen ändring gällande Stockholmsdagen.