Rochelle Wright, University of Illinois, Urbana-Champaign

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Rochelle Wright, professor em. i skandinavisk litteratur vid University of Illinois, Urbana-Champaign, talar om sina översättningar till engelska av romaner av Kerstin Ekman, Ivar Lo-Johansson och Hjalmar Söderberg. Seminariet ges inom ramen för institutionens profilområde Svensk litteratur i världen. Mer information i presentationen.

Ordf.: Williams


Presentation
Rochelle Wright talar om sina översättningar till engelska av romaner av Hjalmar Söderberg, Ivar Lo-Johansson och Kerstin Ekman i ett bredare sammanhang. Bland frågorna som tas upp är följande: Vilken uppfattning har engelskspråkiga läsare om svensk litteratur och svensk kultur i allmänhet? Hur påverkar det utgivningen av svensk skönlitteratur i engelsk översättning? Vad finns det för utmaningar när översättaren försöker förmedla den enskilda författarens språkliga och stilistiska särart  och den 'främmande' miljön som skildras i en annan språkdräkt? Hur skiljer sig dessa utmaningar mellan olika författarskap? Vilka egenskaper måste översättaren ha för att det ska lyckas? Inför seminariet läses Rochelle Wrights artikel ”From Strindberg to Ekman: Swedish Literature and the American Audience” (The Swedish-American Historical Quarterly, vol. 50 (1999), no. 4, s. 233–244).