Avdelningen för litteratursociologi firar 50 år: presentation av Handslag och hälsning

Avdelningen för litteratursociologi firar 50 år med utgivning och presentation av Handslag och hälsning, korrespondensen mellan Lars Furuland och Ivar Lo-Johansson (redigerad av Gunnel Furuland)

Postseminarium


Presentation
Brevväxlingen mellan Lars Furuland och Ivar Lo-Johansson är den största i den senares arkiv. Den belyser en litterär vänskap, men också hur forskningen kring arbetarlitteratur utvecklades i Sverige från 1950-talet och framåt. Dessutom ger den glimtar av Furulands insatser som dynamisk föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi, grundad 1965 (alltså för femtio år sedan) som en miljö för att bedriva, med Lars Furulands formulering, ett ”systematiskt studium av litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i samhället”. För att uppmärksamma Avdelningens jubileum har Gunnel Furuland utgivit korrespondensen mellan Furuland och Lo-Johansson. Boken presenteras vid ett seminarium, som inleds med en kort översikt över den litteratursociologiska avdelningens tillkomst och utveckling.