Förlagsforskning nu och i framtiden

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Kollokvium - Litteraturvetenskap

Förlagsforskning nu och i framtiden. Diskussion utifrån ett nyutgivet dubbelnummer av Tidskrift för litteraturvetenskap (2015:2/3) kring temat ”Förlag”, redigerat av Anna-Maria Rimm.

Ordförande: Svedjedal


Presentation
Det senaste numret av TFL, med temat ”Förlag”, aktualiserar en diskussion om förlagsforskningens nuläge och möjligheter. Infor seminariet har redaktören Anna-Maria Rimm pekat på några aspekter värda att diskutera:

1) Förlagsstrategier.

2) Tydlig teoretisk förskjutning från Bourdieu till Genette (främst vad gäller begreppet paratext) inom förlagsforskningen.

3) Negligerade områden av bokmarknaden som det knappt forskas om. Varför ser det ut så? Vilka nya områden bör utforskas?

4) Relationen mellan forskning om förlag och förlagsverksamhet i praktiken. Gapet är ofta stort och perspektiven skiljer sig åt. Är det önskvärt att överbrygga avståndet?

Också andra frågor kan naturligtvis behandlas. Deltagarna uppmanas att inför seminariet bekanta sig med innehållet i numret!