Robert Darnton: ”Censorship and the Book Police in Eighteenth-Century France”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Carolina Rediviva: inre tidskriftsläsesalen
  • Arrangör: Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala och Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Marie-Christine Skuncke
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala i samarbete med Uppsala universitetsbibliotek.

Professor Robert Darnton, Harvard: ”Censorship and the Book Police in Eighteenth-Century France”.


Presentation
Den ledande 1700-talshistorikern Robert Darnton besöker Uppsala i samband med att han mottar ett hedersdoktorat från universitetet i januari 2016. Han har författat en rad bok- och mediehistoriska studier om det franska 1700-talet, med titlar som The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie (1979), The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (1984, översatt till 18 språk) samt The Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary France (1995). Hans senaste bok är Censors at Work: How States Shaped Literature (2014). Föreläsningen den 27 januari anknyter till 250-årsminnet av den första svenska tryckfrihetsförordningen, 1766–2016.


Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium finansieras under 2015 av Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.