Karin Johannisson och Anna Williams: "Fri och galen? Agnes von Krusenstjerna, skapandet och sjukdomen"

Samseminarium mellan Litteraturvetenskap och Idé- och lärdomshistoria

Karin Johannisson och Anna Williams diskuterar litterära och idéhistoriska perspektiv med utgångspunkt i studierna Den sårade divan. Om psykets estetik (2015) och Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning (2013).

Postseminarium: anmälan om deltagande till Margaretha Fahlgren senast 8 februari.

Ordförande: Fahlgren